Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jakobus en Johannes in de serie 'The Chosen'

Ontdek de personages uit de serie 'The Chosen' en hun plek in de Bijbel.

Jakobus en Johannes zijn broers en we zien hen met hun vader Zebedeüs in aflevering 4 van ‘The Chosen’. Vader Zebedeüs heeft het vissen overgebracht aan zijn zoons, en samen hopen ze in de nacht op een grote vangst.

Deel:

Diezelfde nacht zijn de broers Simon en Andreas aan het vissen. Het lukt ze maar niet om iets te vangen. Ook de broers Jakobus en Johannes zijn met hun vader aan het vissen, ook zonder succes.

Als ze terugvaren en aanmeren aan de waterrand zien ze dat Jezus aan het spreken is tegen een mensenmenigte. Niet iedereen kan Jezus zien, dus wil hij wat hoger staan. Hiervoor gebruikt hij de boot van Simon en Andreas. Jakobus en Johannes kijken vol bewondering naar Jezus en luisteren goed naar wat Hij te vertellen heeft. Na het verhaal zien we het wonder van de visvangst, waar we een artikel over hebben geschreven, lees het verhaal van de wonderbare visvangst hier.

Jezus nodigt Jakobus en Johannes uit om Hem te volgen

Nadat alle vissers, ook Jakobus en Johannes, Simon en Andreas helpen de vis aan boord te krijgen roept Jezus Simon en Andreas om Hem te volgen. Daarna vraagt Jezus aan Jakobus en Johannes om achter hem aan te lopen. Jakobus en Johannes vragen aan hun vader of dat mag en kan. Vader Zebedeüs vindt het goed, ze zijn namelijk door ‘de Man om wiens komst ze hun hele leven gebeden hebben’ gevraagd om zijn leerlingen te worden.

Jakobus en Johannes in de Bijbel

In Matteüs 4 lezen we hoe Jezus de beide broers roept om hem te volgen: “Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.”

Lees het hele hoofdstuk van Matteüs 4 op bijbel.eo.nl.

Ontdek alle afleveringen van de serie 'The Chosen' op NPO Plus

Lees ook over:

Ontdek alle afleveringen van de serie 'The Chosen' op NPO Plus
--:--