Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jurjen van Houwelingen: ‘Maak ik nog kans op een wonder in mijn leven?’

Jurjen zou maar wat graag genezen van zijn niet-aangeboren hersenletsel en weer kunnen zien. Hij hoopte op een wonder, maar dat is (nog) niet gebeurd. Waarom eigenlijk niet? En gebeuren er nog wel wonderen in deze tijd?

Deel:

Een aantal jaren geleden reisde ik vol geloof af naar Leiderdorp om Neerlands bekendste genezingsbedienaar Jan Zijlstra te ontmoeten. Ik wilde zo graag genezen van mijn hersenletsel! Hoe geweldig zou het zijn als ik weer kon zien en m’n geheugen het weer zou doen.
Het felbegeerde wonder bleef uit. Hoewel ik er heilig van overtuigd was dat God mij zou gaan genezen. Want als ik zou genezen dan had dit alles toch nog een doel. Ik zou dan fulltime over God vertellen aan wie het maar wilde horen.
Wat zijn wonderen eigenlijk? Het woordenboek zegt: een bovennatuurlijke gebeurtenis die niet rationeel te verklaren is. Ze zijn niet in lijn met de natuurwetten. Technologie bijvoorbeeld is wel gebaseerd op natuurwetten en daarom geen wonder. Al mag zo’n knap staaltje technologie van Apple wat mij betreft gerust een wonder worden genoemd.

Wonderen in de Bijbel

In de Bijbel worden veel wonderen beschreven. In het Oude Testament staan spectaculaire wonderen (lees bijvoorbeeld Exodus 4: 2-7) en ook later: mensen konden niet zien of lopen en Jezus genas hen. En nog later vertelt het bijbelboek Handelingen dat er wonderen worden verricht door de eerste gelovigen.
Waarom doet God deze wonderen? Het primaire doel van de wonderen in de Bijbel lijkt niet te zijn bedoeld om persoonlijke lasten te verlichten. Het lijkt meer of het vooral belangrijk was om te onderstrepen dat de woorden die op dat moment werden gesproken ook echt van God kwamen. Gods woorden werden bevestigd door wonderen en tekenen. En wanneer God dat deed, leek het voornamelijk te zijn omdat Hij iets wilde herstellen in de orde van de schepping. Om een punt te maken, zodat mensen zouden luisteren, wat overigens niet altijd gebeurde…

Gebeuren er nu nog wonderen?

Gebeuren er nog wonderen vandaag de dag? Dat is feitelijk de hamvraag. Ikzelf weet het eigenlijk niet. Misschien zou ik nu neigen naar een ‘ja’ puur gebaseerd op de vele wonderverhalen die ik heb gelezen op het internet en in de media. Maar zeker weten doe ik het absoluut niet.
Wanneer ik op YouTube zoek op ‘miracle testimonies’ kom ik er heel wat tegen. Tot dodenopwekkingen aan toe. Ook uit landen zoals China, Nigeria of Mozambique, waar christenen ernstig vervolgd worden, hoor je veel verhalen van wonderbaarlijke genezingen. De meer traditionele christenen onder ons zullen denken: er is geen doel meer voor wonderen omdat God al gesproken heeft door Zijn zoon. Maar de meer charismatische christenen zullen daar tegenin brengen: God is dezelfde vandaag, morgen en altijd! God kan dus nog steeds wonderen doen!

Wonderen en wetenschap

Stel, je hebt kanker en je chemo slaat, tegen alle verwachtingen en voorspellingen in, enorm goed aan en je geneest zelfs! Is dat dan een wonder? Absoluut! Maar is het ook wetenschappelijk te verklaren? Absoluut! Zoiets is natuurlijk altijd af te doen als 'toeval' of een spinsel van onze geest maar het zijn echt niet alleen de onopgeleide en ‘domme’ mensen die in een wonder geloven. Er zijn tal van verhalen van dokters die wonderen meemaken.
Neem Candy Gunther Brown, die onderzoek deed naar wonderen die o.a. plaatsvonden in Mozambique. Daar baden christenen voor blinde en dove mensen. Deze mensen werden voor het bidden en na het bidden getest. Het onderzoeksteam stelde vast dat er wetenschappelijk aangetoond kon worden dat er significante verbeteringen plaatsvonden. Deze studie liet zien dat er meer aan de hand was.
Een ander verhaal wat ik tegenkwam in het boek A case for miracles van journalist Lee Strobel was ook vrij bizar. Barbara was gediagnosticeerd met MS en was vreselijk ziek. Haar longen waren niets meer waard. Ze lag aan allerlei slangen, was blind geworden, kon haar handen niet meer bewegen en ze at door middel van een sonde. De dokters zouden haar niet langer in leven kunnen houden.
Een christelijk radiostation deed een oproep om gebed voor Barbara. En wat gebeurde er op Pinksterzondag? Barbara vertelt: ‘Ik lag aan de machines. Helemaal opgekruld. Er kwamen twee vrienden langs. Ineens hoorde ik een stem achter mij die zei: “Mijn kind sta op!” Ik wist instinctief dat mijn vrienden niet hoorden wat ik hoorde. Het was God die zei dat ik moest opstaan en uit bed stappen, dus dat deed ik. Ik was ziek en nu was ik beter! Ik begreep er niets van. Alles wat ik weet, is dat het God was!’
Barbara’s ogen waren hersteld van het ene op het andere moment. En ze kon weer lopen. Medisch gezien onmogelijk, aldus de behandelend arts, maar Barbara werd genezen in een wonderlijk goddelijk moment.

Tegenslag in je leven? Zo leerde Jurjen ermee om te gaan

Lees ook over:

Tegenslag in je leven? Zo leerde Jurjen ermee om te gaan

Verklaring

Na al deze verhalen te hebben gelezen moet ik misschien tot een andere definitie van wonderen komen dan die in het woordenboek staat. Zijn wonderen gewoon niet mogelijk omdat ze de natuurwetten tarten? Als ik een appel laat vallen, dan wint de zwaartekracht het. Maar als ik de appel net opvang voordat hij de grond raakt, dan wint de zwaartekracht het niet. Ik tart als het ware de natuurwetten door in te grijpen. En ik denk dat dat is wat God doet: Hij grijpt in. Misschien kan een wonder het beste omschreven worden als: een daad van God die een tijdelijke uitzondering is op de normale gang van het leven, met als doel het laten zien dat God actief aan het werk is in de geschiedenis.
Ik moet eerlijk zeggen dat de meeste verhalen van wonderen die ik las niet echt betrouwbaar zijn. Maar dat is feitelijk zo met alle gebeurtenissen. Is er een realiteit voorbij de wetenschappelijk waarneembare werkelijkheid waarin we ons bevinden? Ik wil heel graag geloven van wel.
Maak ik daarmee dan nog kans op een wonder in mijn leven?
Ik zal nooit 'nooit' zeggen maar ik acht de kans inmiddels wel buitengewoon klein. Al beloof ik hierbij nog wel even publiekelijk aan God, dat mocht Hij mij genezen en mijn zicht teruggeven, dan ga ik fulltime voor Hem aan de slag om mensen te vertellen over Zijn liefde!
En die belofte blijft staan overigens, mocht U toevallig meelezen, God…

Geschreven door

Jurjen van Houwelingen

--:--