Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Koren mogen weer zingen

Altijd in goed geventileerde ruimte

Zingen mag weer op anderhalve meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dat staat in een advies voor de koorsector dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag uitbracht.

Deel:

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd. De onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen.

Ventilatie

Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:
“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.”

Daarnaast wordt geadviseerd om een tijdelijke registratie van koorleden middels presentielijsten bij te houden. Dit vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD onder koorleden.

Opgelucht

Martin Mans is dirigent van diverse koren. Hij reageert blij en opgelucht op dit nieuws. "Ik voelde me vier maanden lang een beetje geamputeerd. Ik miste de repetities en optredens van mijn koren enorm. Nu mogen we langzaam maar zeker weer gaan zingen van onze Heiland. Dit bericht maakt me enorm gelukkig!"

Download: Advies koren en zangensembles

Koornetwerk (.pdf)

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--