Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | En hij zegt ook dat hij gelooft

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

PopUpGedachte 27 juni 2019 – en hij zegt óók dat hij gelooft

Een Amerikaanse blog met de titel Friendly Atheist bespreekt in niet al te mis te verstane bewoordingen een discussie tussen twee vooraanstaande christelijke leiders. De één twittert dat wat er aan de grenzen gebeurt met vluchtelingen in Amerika ‘should shake all consciences’. Mensen die in Gods beeld geschapen zijn moeten met waardigheid en respect behandeld worden. Vervolgens reageert een vooraanstaande Trump-supporter die de verbinding tussen Evangelical Christian Amerika en Trump heeft bewerkstelligd met de opmerking: ‘Wie ben jij eigenlijk? Heb jij ooit wat voor organisatie dan ook opgebouwd? Wat voor autoriteit heb jij om je te laten gelden op wat voor thema dan ook. Je bent niets anders dan een werknemer – een pennenlikker.’

Alle reden voor de website Friendly Atheist om zeer vriendelijk atheïstisch te blijven. Want dat christendom kán goede opmerkingen opleveren, waarbij vooraanstaande leiders hun ‘godgegeven’ president afvallen ten gunste van verdwaalde en opgesloten kinderen zonder enige status en toekomst. Omdat ze iets hebben geleerd in hun boeken over de intrinsieke waarde van elk mens. Én zo’n christendom kan blijkbaar ook resulteren in ziekelijke machtsaanspraken.

Dat is geen nieuwe ontwikkeling. Jezus van Nazareth, in de tijd dat christendom nog niet is ontstaan, ziet deze shit al van mijlenver aankomen. Wat er in zijn naam allemaal niet gezegd gaat worden, hij voelt ‘m wel en zegt vanochtend:

'Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?" En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”'

Dat je het effe weet. Al heb je de duivel zelf met z’n staart tussen de benen met spektakel en al op de vlucht gejaagd, als je de elementaire rechtvaardigheid niet hebt nagejaagd, ben je niets dan een showmaster. Een belangrijke notie om mee te nemen in een tijd waarin het erop lijkt dat de politieke uitwerking van sommig nationalistisch denken best oké is. Het feit dat Trump zich niet wil mengen in buitenlandse politiek is geen ongezond idee. Nationalistisch gedachtengoed gaat in Europa nogal eens gepaard met uitsluitend gedrag jegens immigranten, moslims en andere groepen. Als zij aan de macht komen, kán hun politiek een gunstig effect hebben op economie, op stabiliteit of wat dan ook. Het zou wonderen kunnen doen, zogezegd en allerlei duivels op de vlucht jagen. En toch. Als de basis-rechtvaardigheid jegens alle mensen niet wordt nagestreefd, is er geen toekomst voor.

Het is niet de vraag in mijn leven of dat wat ik doe effect heeft. Het is de vraag of ik de moed heb om trouw te zijn aan de principes van gerechtigheid, liefde voor alle mensen en of ik zoek naar vrede en vergeving zoals Jezus van Nazareth dat deed. Wie dat doet, ziet misschien nooit het einde van de onrust of economische voorspoed. Maar die heeft récht gedaan. Recht aan de aarde, aan de mens, aan de ander. Met de moed der wanhoop inroeien tegen de stroom. Tegen diegenen die in Godsnaam of in economische naam, in de naam van de toekomst of de naam van de Nederlandse identiteit het elementair recht doen aan wat voor mens dan ook, lijkt te willen schenden.

In het vervolg zegt dezelfde rabbi dat wie bouwt op dat verlangen naar rechtvaardigheid, dat diegene het huis bouwt op rots. Wie dat niet doet, bouwt ook. Maar op het zand. En ik heb nog nooit een huis gebouwd, maar zand lijkt me een stuk makkelijker. Terwijl de een al muren heeft staan en dakspanten legt ,staat de ander nog gaten te haken in de rots om z’n fundament te leggen. De één ziet al resultaat, de ander worstelt met de fundering. De rabbi roept op om te worstelen met de fundering omdat het altijd een keer gaat stormen. En zandbouwsels donderen dan in elkaar.

Ik snap de vriendelijk atheïst wel die vriendelijk atheïst blijft en ben dankbaar voor de elementaire vriendelijkheid. Want ook dat is bouwen op rotsgrond. Tegelijk zie ik de basis waarmee de vooraanstaande christelijke leider opstaat tegen zijn president. Wat voor storm er ook overheen raast, wie hem ook wil afbranden als pennenlikker of ‘werknemertje’, die fundering staat. En dat is ook wat waard.

Tot zover. Heb een goede donderdag. En tot morgen!

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--