Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Wat moet je met de politiek?

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Wat moet je met de politiek? - PopUpGedachte maandag 13 september 2021

Je kunt er elkaar goed dwars mee zitten. En terecht ook in de meeste gevallen. Ik bedoel dat er hele goede redenen zijn aan te voeren om volkomen van mening te verschillen over de politiek en waar het heen gaat. Dat die onderknuppel van Thierry Baudet in de kamer zijn hele speech heeft opgebouwd met parallelen tussen uitsluiting van ongevaccineerden en het begin van de Jodenvervolging. Wat op zo’n manier gebeurt dat het iedereen tegen de borst stuit en de beste man de mond wordt gesnoerd – wat natuurlijk koren op de molen is van zij die met verve de rol spelen van de uitgekotsten en uitgestotenen om des waarheids wil.

En het is ook nogal wat om met pasjes en testbewijzen te gaan werken, samenlevingsbreed. Voor je het weet, belanden we hier vanochtend nog voor onze eerste koffie – of vlak erna – al in een debat waarbij de hoofden op ontploffen staan en het wederzijds begrip ver te zoeken is, waarbij kloven gapen tussen wereldbeelden, toekomstvisies of voorstellingsvermogen en de enige brug nog de wankele plank is van ‘we hebben het er niet meer over, oké’ om over te gaan tot de orde van de dag.

Vandaag zegt Paulus dit tegen zijn leerling Timotheüs, het is uit een van de brieven in de Bijbel die niet aan een gemeenschap is gericht maar aan een persoon, een leerling. Dit staat er:

“Dierbare, voor alles vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.”

Het klinkt een klein beetje saai: ongestoord en rustig; maar wie middenin de chaos zit, smeekt om een beetje meer rust en minder storing, iets meer ruimte om gewoon te kunnen oriënteren op dat wat waardig is en past bij de hoop, bij je diepste drive, bij je waardepatroon, je spiritualiteit, je ‘godvrucht’. En wat is daarvoor nodig? Volgens Paulus is een sleutel om te bidden, te smeken, voorbede te doen en dank te zeggen voor álle mensen.
Dat klinkt als een hoop werk, maar voor een beetje rust in je kop of je ziel moet je wat overhebben. En dan specifiek tussen alle mensen; voor koningen en alle hooggeplaatsten. Ook dat zijn er een beetje veel en wat zou het helpen om een beetje te gaan zitten te bidden voor de beste koning Willem Alexander, laat staan voor al die politici.

En toch, het is knap lastig om werkelijk iemand het beste te wensen, te danken voor wat iemand wél doet – en dan nog steeds een cynische, alles en iedereen naar de hel verwensend mens te zijn. De mensen van wie ik het meest onder de indruk ben, hebben het niet nodig om karaktermoord te plegen op iemand om het punt, de houding of de visie van diegene te bekritiseren. Sterker nog: er zit begrip voor de positie van de ander én het besluit om vervolgens ook uitgesproken de eigen weg te blijven gaan, verbonden met je idealen en de hoop die in je leeft.

Danken voor de kemphanen in de Tweede Kamer is niet altijd makkelijk. En toch; dag en nacht wordt er gezwoegd en gezocht naar oplossingen. Het ego dat we veronderstellen of de machtshonger – wie van ons zou dat vreemd zijn? En wie ben ik om het hart van de ander te menen te kunnen beoordelen. Ik dank voor de mate van stabiliteit die er is, vrees soms een beetje voor de toekomst en bid de Eeuwige om wijsheid te geven en hoop het dan een beetje daar te kunnen laten.

Dat zal het idee zijn van Paulus' oproep aan zijn leerling. Ga niet de strijd aan met elkaar over de oppermacht die je het leven zuur maakt of die jou zou moeten steunen, of die op moet houden met het aanzetten tot het uitsluiten en vervolgen van de mensen die je lief zijn. Laat ze, bid, smeek, dank de Eeuwige en ga je eigen leven leiden. Er is nog zoveel te doen.

We leven in een wat onrustige tijd, politiek gezien. Het is maar een rimpelingetje waarschijnlijk vergeleken met de tijden van Paulus en sommige andere politieke tijdsgewrichten – en toch, het kan je aardig bezig houden of onrustig maken. Paulus heeft een tool; gebed, voorbede, etcetera – of je nou gebed gewent bent of niet, het kan zomaar helpen. En hij heeft een focus: iets met waardigheid, je eigen leven leiden. Het kan zomaar helpen.

Tot zover vanochtend. Een hele goede maandag gewenst, een goed begin van de nieuwe week en vrede natuurlijk en alle goeds. 

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--