Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | 'Zondig dapper'

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

PopUpGedachte maandag 21 september –  'Zondig dapper'

Vorig jaar rond deze tijd deelde ik hem ook. Vandaag weer. Het is de tekst die Rik Zutphen, alias de Droominee schreef toen hij een veel te perfecte kerkdienst bezocht, met veel te perfecte mensen en een veel te perfect verhaal. En iets in hem schreeuwde om een kerk van brokkenpiloten, een church of fuck-ups. Dus hij schreef.

Dit is de kerk van brokkenpiloten waar ik voor voel

we zijn een stille wanorde, ontregelde boel
we hebben het niet op een rijtje
we falen bij de vleet dat is een voldongen feit
vanuit hemels perspectief zijn we allemaal gelijk
geen verschil in behandeling tussen jou en mij
je anders denken en zondigen zet ik voor de goegemeente niet te kijk

Oude Woestijnvaders – beroemdheden uit de tweede en derde eeuw na Christus, mannen en vrouwen vol dwarse wijsheid waar allerlei verhalen over de ronde doen, zoals deze:

Een broeder die had gezondigd, werd door de priester uit de kerk gezet; abba Bessarion (Woestijnvader) stond op en ging samen met hem naar buiten en zei: 'Ik ben ook een zondaar...'

In Scetia zondigde eens een broeder. Men hield een beraad waar men ook abba Mozes bij had gevraagd om aanwezig te zijn. Maar hij weigerde om te komen. Toen liet de priester hem zeggen: 'Kom, iedereen wacht op u.' Hij stond op en kwam met een mand met gaten die hij met zand had gevuld en op zijn rug deed en zo droeg.
De anderen die hem tegemoet kwamen zeiden tegen hem: 'Wat is dat, vader?' De oude man zei: 'Mijn fouten zijn bezig achter mij weg te lopen en ik zie ze niet; en ik ben vandaag gekomen om over de fouten van een ander te oordelen?' Toen ze dat hoorden zeiden ze niets tegen de broeder, maar schonken hem vergiffenis.

Luthers credo kreeg bekendheid toen hij zei: pecca fortiter. Zondig Dapper. Dat hij vervolgde met sed fortius et gaude in Christo. Maar geloof in Christus nog dapperder. Droominee en Rotterdammert Rik Zutphen staat met zijn kerk van brokkenpiloten in een oude traditie als zijn tekst eindigt met:

we zijn de kerk van brokkenpiloten
gezegend zijn zij die het verkloten
zalig zijn zij die proberen maar mislukken
Christus laat zich vinden te midden van brokstukken
niet om te oordelen maar om te redden
wat er te redden valt tussen schip en wal
we zijn onvolmaakt en verre van af

En de rabbi van Nazareth? Die leeft dat verhaal:

In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Dat wat stuk is of stuk gaat, wat mist of wat nooit tot bloei is gekomen, dat wat liefde nodig heeft om weer op eigen benen te kunnen staan, dat wat nooit is gezien of gehoord omdat het er niet mocht zijn, welkom aan tafel, breek brood, drink wijn en heel.

Zegen vandaag. En alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--