Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Wie het hardste faalt

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Wie het hardste faalt … - PopUpGedachte vrijdag 29 mei 2020

Je komt er sterker uit of zwakker, zei ze, in een gesprek over pittige momenten in relaties. Ze komen toch. Dat je verliefd wordt op een ander, dat je twijfelt, dat je een verschil van inzicht hebt over waar het heen moet, lastige momenten met banen, depressie of wat dan ook. Die momenten komen toch als je relatie maar lang genoeg duurt. De enige vraag is of het je lukt om met elkaar het aan te gaan, dan kun je er sterker uitkomen. Maar wat ook kan, en dat is ook eerlijk om te zeggen, het kan de basis van je relatie ook verzwakken. Geheimen kunnen gaan vreten aan je, onuitgesproken verwachtingen kunnen het je moeilijk maken, de een kan menen recht te hebben op dit of dat nu de ander toch zus of zo, het is niet eenvoudig.
Dat geldt in liefdesrelaties in verhevigde vorm, maar de verbinding tussen collega’s, vrienden, teamleden en familie – dat zijn ook relaties en daarvoor geldt in meer of mindere mate hetzelfde. Shit komt er toch, de vraag is of je het aangaat. En als je het aangaat, dan kán het daardoor een stuk sterker worden. Dat kan.

Er is zo’n managersverhaaltje, mogelijk een mythe, maar het helpt toch een beetje, waarbij een manager aan een collega in de kroeg vertelt dat een van haar medewerkers een fout heeft gemaakt die het bedrijf 3 miljoen dollar (Amerikaans verhaaltje hè, daar gaat het in miljoenen) heeft gekost. Waarbij de ander reageert dat diegene natuurlijk op staande voet is ontslagen. ‘Ben je gek’ roept de eerste, ‘ik heb net 3 miljoen in die man geïnvesteerd.’

En daar zit iets in, hè? Als zij elkaar daarover in de ogen kunnen kijken en de werknemer is toegewijd om nooit meer zo stom te zijn, maar wil proberen om het op een of andere manier goed te maken, dan heeft zij een medewerker voor het leven. Het hangt af van de vraag of de manager er manipulatief of eerlijk mee omgaat - manipulatie leidt tot een vorm van macht over de ander die uiteindelijk de werknemer zal breken - maar als zij er eerlijk mee omgaat dan zou er zomaar een hechte vriendschap uit kunnen ontstaan. En als zij de werknemer zou laten gaan, dan zou hij in een ander bedrijf aan de slag gaan met het vaste voornemen om nooit meer zo stom te zijn en het – al is het maar voor zichzelf – goed te maken. Dan heeft een ander bedrijf er voordeel van.

Ik moet eraan denken bij de lezing van vanochtend. Het is een van de verhalen na de executie van Jezus van Nazareth, verhalen die de basis vormen van de nieuwe beweging van het christendom. De dood leek even de beweging in de kiem te hebben gesmoord, maar dan zijn er de verhalen van leven na de dood. En niet een zwevende geest op een wolk in de hemel, maar leven na de dood op deze aarde, met eten en drinken en pittige gesprekken rond kampvuurtjes aan het meer van Galilea. Dit is zo’n gesprek en het vindt plaats tussen de eerder geëxecuteerde Messias en een van zijn trouwste volgelingen die hem gigantisch heeft laten vallen in de nacht voor zijn dood. Hij heeft met een dure eed gezworen tegen iedereen die het wilde horen, dat hij niets te maken had met die gekke rabbi uit Nazareth. En nu zien ze elkaar. Dit staat er:

Hij zei na het ontbijt tot Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?' Hij antwoord­de: 'Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.' Jezus zei hem: 'Weid mijn lammeren.' Nog een tweede maal zei Hij tot hem: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief? ', waarop deze antwoordde: 'Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.' Jezus hernam: 'Hoed mijn schapen.' Voor de derde maal vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?' Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: 'Hebt ge Mij lief?' en hij zeide Hem: 'Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik U liefheb.' Daarna zei Jezus hem: 'Weid mijn schapen.

Een pijnlijk proces. Hou je van me? Werkelijk? Een ingedikt verhaal over het herstel van een relatie, waarbij degene die gefaald heeft, degene wordt op wie de rabbi rekent voor de toekomst. Wie faalt en het weet, is te vertrouwen – dat lijkt de paradox van christendom.

Een hele goede vrijdag gewenst en een bijzonder geestrijk pinksterweekend. Maandag is een vrije dag, dinsdag ben ik er weer met een nieuwe PopUpGedachte. Voor nu, vrede gewenst. En alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--