Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Leren bidden: 3 gebeden om de dag mee te beginnen

'Tot U roep ik nu de dag begint'

Deel:

Bidden in je eigen woorden is krachtig, maar soms ook lastig. Je weet niet wat je wil zeggen of je kan de juiste woorden niet vinden. Daarom zet Visie drie prachtige gebeden om de dag mee te beginnen op een rij.

Jezus gaf ons tweeduizend jaar geleden 'het gebed der gebeden': het Onzevader. Hoewel geen gebed aan het Onzevader kan tippen, zijn er in de geschiedenis van het christendom vele andere prachtige gebeden geschreven. Daar kunnen we veel van leren. 

Morgengebed van John Henry Newman

De Engelse theoloog John Henry Newman was de eerste helft van zijn leven anglicaans en de tweede helft rooms-katholiek. Hij wordt wel de vader van het Tweede Vaticaans Concilie genoemd, omdat hij veel van de modernisering van de Rooms-Katholieke Kerk voorzag. Newman schreef het volgende gebed voor de ochtend.

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.

Ik wil het doen...
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,   
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

Lees ook: 3 gebeden om de dag mee af te sluiten
Lees ook: 3 gebeden om de dag mee af te sluiten

Gebed uit het dagboek van Søren Kierkegaard


De 19e-eeuwse, Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard schreef dit gebed in 1850 in zijn dagboek. Via verschillende gebedenboeken belandde het uiteindelijk in ‘Het Nieuwe Liedboek’.

Gij hebt mij ’t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
Het hele leven door
Bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

Als in de dag
ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.

Lees ook: Bidden: hoe doe je dat?
Lees ook: Bidden: hoe doe je dat?

Gebed van verzetsstrijder Bonhoeffer: 'Help mij bidden'

Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaande Duitse theoloog. Nadat hij deelnam aan een samenzwering tegen Hitler – met als doel hem te vermoorden – werd hij gevangengenomen. Hij schreef dit morgengebed in gevangenschap in Berlijn voor zijn medegevangenen.

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen

In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.

Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!

--:--