Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Mag een christen rijk zijn?

Christenen en sociale gerechtigheid

Armoede is een vorm van onrecht. En er is véél onrecht in onze wereld van vandaag. De rijken buiten de armen uit, waardoor de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Wij genieten van onze rijkdom en laten de mensen aan de andere kant van de wereld leven in armoede. Kun je wel rijk en tegelijkertijd een echte christen zijn?

Deel:

Een armoede-ideaal?
Sommige Bijbelteksten schijnen te impliceren, dat het onmogelijk is, het christen-zijn te combineren met materiële welvaart of rijkdom. De woorden van Jacobus zijn toch duidelijk genoeg? “En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten” (Jacobus 5:1).

Schat in de hemel?
Weerhield zijn vele bezit de rijke jongeling er niet van de Here Jezus te volgen? “Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.” (Matteüs 19:21,22).

Rijkdom die op onrechtvaardige wijze is verkregen is verwerpelijk
Het is echter onzorgvuldig om uit deze gedeelten de conclusie te trekken, dat iemand die rijk is geen christen kan zijn of dat christenen dat niet mogen zijn. 
Wie Jacobus er op na leest, ontdekt dat het niet zomaar gaat over rijkdom. Het gaat over onrecht, over machtsmisbruik. Rijkdom die op onrechtvaardige wijze is verkregen, waardoor anderen hebben moeten lijden, is verwerpelijk.

Rijke christenen
Niet de rijkdom is verkeerd, maar waarmee gaat het gepaard? Denk je dat door je bezit meer te zijn dan anderen? Welke plaats nemen geld, materiële zaken en het aanzien dat je onder mensen geniet, in je hart in? Niet het geld, maar de geldzucht, het verlangen naar steeds meer, is de wortel van alle kwaad (1 Timoteüs 6:10). Van rijkdom en aanzien mag je genieten, maar ze maken je diep van binnen niet gelukkig. Wat je wel gelukkig kan maken, is als je wat je hebt, deelt met anderen. Zoals Jezus dat deed!
Petrus zegt het als volgt: "Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen" (2 Petrus 1:2-4).

Waar is je hart?
In het evangelie staat een verhaal van een rijke jongeman die Jezus niet volgde. Niet door zijn rijkdom op zich, maar omdat zijn zekerheid zat in zijn bezit, dat hij minstens zo belangrijk vond als het volgen van Jezus. Als je veel hebt, is het vaak moeilijker om te vertrouwen op God. Je zit als het ware “vast” aan je bezittingen. Die bepalen jouw zelfbeeld en zekerheid. Iets wat de eerste christenen ook al begrepen hadden. Veel deden afstand van hun bezittingen, ze zochten hun zekerheid in God en niet (langer) in materiële zaken. Het is wel belangrijk te weten dat dit een vrijwillige keuze was, afstand doen van bezittingen was geen voorwaarde of verplichting om christen te worden of te blijven.

Roeland Klein Haneveld, EO-Nazorg

Mag een christen rijk zijn? Laat een reactie achter en deel je mening.

--:--