Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Marianne Thieme voelt zich thuis in de kerk

‘Ik heb een nieuwe start gemaakt’

Marianne Thieme zet zich vol overgave in voor ‘de eeuw van het dier’. Dat kan niemand ontgaan. Wat minder opvalt, is haar geloofsleven. Vorig jaar liet ze zich zelfs dopen en maakte ze een nieuwe start. Of is Thieme de zoveelste bekende Nederlander die in ‘iets’ gelooft?

Deel:

Ze pronkt met het legertje BN’ers dat achter haar Partij voor de Dieren (PvdD) staat, zoals Martin Gaus, Harry Mulisch en Maarten ‘t Hart, maar wie haar op één lijn zet met Volkert van der G. krijgt een snauw. “Jarenlang stonden dierenbeschermers aan de zijlijn. Nu zitten we echt in het parlement, als eerste dierenpartij van de wereld. Ontzettend bijzonder,” zei ze vlak na de beëdiging in de Tweede Kamer, waar haar partij twee zetels bemachtigde.
Thuis, in Maarssen, woont ze met haar dochtertje Annika (5), kater Bram en poes Jopie. Via een co-ouderschapsregeling groeit Annika deels bij haar op en deels bij haar ex. In Den Haag strijdt de ‘dierendiva’ tegen dierenleed.
Ze is snel, charmant en gedreven. “Gaat het om principes, dan ben ik fel, maar verder ben ik best wel aardig, hoor.” Ze zegt het met een grijns, want ze weet dat niet iedereen haar zo ziet. “Maar met geitenwollen sokken heb ik ook weer niets. Ik ben niet zo’n tante die voor elke duif een truitje breit.”

Verborgen leven

De grote vraag is: wie is Thieme wél? Een onderwerp waar recent ook De Volkskrant, HP/De Tijd en Nieuwe Revu uitgebreid over schreven. Met name het laatste blad deed naar eigen zeggen een schokkende ontdekking en kwam met de ronkende kop: ‘Het verborgen leven van Marianne Thieme’. Dat zogenaamd verborgen leven speelt zich voor een groot deel af bij de Zevende-dags Adventisten. Twee jaar geleden stapte de katholiek opgevoede Thieme – na een religieuze zoektocht – de Adventgemeente in het Utrechtse Huis ter Heide binnen. Vorig jaar liet ze zich er zelfs dopen en noemt zich nu “vrolijk orthodox”. Thieme: “Ik ken genoeg mensen die zeggen in iets te geloven, maar dat gevoel nergens op kunnen of willen baseren. Terwijl ik juist op zoek ben gegaan met de vraag: ‘Als God bestaat, waar kan ik Hem dan vinden?’”

Omwegen

“Zo’n tien jaar daarvoor brak ik bewust met de kerk, met name door wat ik in ‘mijn achtertuin’ op de bible belt zag. Daar werkten heel veel christenen zonder bezwaar in de bio-industrie en dat ging er bij mij niet in.” Maar bij de adventisten was het anders. “Zij dachten net zo over rentmeesterschap als ik.” Eén van haar vrienden daar is Niko Koffeman, de man van Tros-presentatrice Antoinette Hertsenberg. Hij richtte niet alleen samen met Thieme Nútopia op, de voorloper van de omroep LLiNK, maar had ook goede gesprekken met haar over het geloof. Met een dominee spitte ze de Bijbel verder door en zo groeide haar nieuwe overtuiging. “Ik heb Hem in de Bijbel gevonden!” zegt ze nu.

CV

6 maart 1972: geboren in Ede
1991–1992: studeert aan de Sorbonne in Parijs Franse taal en cultuur
1992-1997: studeert Nederlands bestuursrecht in Rotterdam
1998-2001: beleidsonderzoeker bij consultancybureau B&A
2001-2004: beleidsmedewerker bij Bont voor Dieren
2002: richt de Partij voor de Dieren op
2003: bestuurslid van Stichting Faunabescherming
2003: richt mede de omroep Nútopia op, dat later opgaat in LLiNK
2004-2006: directeur Stichting Wakker Dier
2006: voorzitter Partij voor de Dieren

Sabbat

Ging ze als kind op zondag naar de mis, nu ziet ze de zaterdag als rustdag. “Kijk ik naar de Tien Geboden, dan is het sabbatsgebod het meest uitgebreide van allemaal en dus neem ik dat serieus door – net als Jezus – op zaterdag tot rust te komen.” Op die dag is Thieme dus onbereikbaar voor partijwerk. Maar is dat niet erg lastig als nieuwbakken Kamerlid? “Lastig? Nee, helemaal niet. Ik vind het juist erg prettig en zie het én als een vluchtheuvel in mijn hectische leven, én als een feestdag.” Wel voegt ze eraan toe: “De mens is niet gemaakt voor de sabbat, zei Jezus, maar andersom, en dus zal ik echt wel een statement maken als ik me daartoe geroepen voel.”
Naast God staat dochter Annika die dag centraal. Samen bezoeken ze de gemeente “en daarna gaan we leuke dingen doen. Heerlijk toch! Ik zie het dus niet als een dag waarop je niets mag, maar als een dag waarop je niets hoeft. Een dag die je viert.”

Ik heb de indruk dat maar weinig christenen met de PvdD weglopen. Ze hebben niets met het ophemelen van dieren en al die overwegend atheïstische intellectuelen op de kieslijst. Klopt dat beeld, denkt u?
“O, ik krijg best veel steunbetuigingen, juist omdat de thema’s die wij aansnijden dichtbij christenen liggen. Het oorspronkelijke plan van God met de wereld lag heel ver weg van de dood, de reden ook waarom Adam en Eva vegetariër waren. Pas na de zondeval ging de mens vlees eten en puur om het plezier dieren doden, iets wat ooit weer teruggedraaid gaat worden. Tot die tijd moet je je als christen voortdurend de vraag stellen hoe je met de schepsels van God omgaat.”

In Genesis 1 staat: ‘Hij (de mens, red.) zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ Dat past niet echt in een pamflet voor uw partij!
“Dat is puur een vertaalkwestie. Het woordje ‘heersen’ komt namelijk niet overeen met de grondtekst, waarin het gaat over ‘zorgen voor’. Dat is heel iets anders dan óverheersen.”

Seculier

Bij de vraag of ze van de PvdD een christelijke partij gaat maken, kijkt ze fel uit haar ogen. “O nee, absoluut niet.” Aan haar toon te horen, raakt het een teer punt. “We zijn een seculiere partij, toevallig met een christelijke leider. Maar mijn opvatting zegt niets over de PvdD, want er had net zo goed een boeddhist of een agnost op mijn plek kunnen zitten en juist dat vind ik het mooie aan deze partij.”

U vindt dat mooi, terwijl menig christen dat maar vaag zal vinden!
“De bindende factor in de partij zijn de dieren. Persoonlijke levensovertuigingen doen er dan minder toe. We gaan elkaar in ieder geval niet bestrijden, want daar hebben de dieren niets aan. Ik weet natuurlijk wel dat de atheïsten mijn geloofsovertuiging niet delen, maar voor hen staat bovenaan dat ik een goede partijleider ben. Alle verschillende vertrekpunten om op te komen voor dieren, komen in de partij samen en dat is prima.”

Maar vindt u het ook prima dat zij boeddhist zijn of hun geloof zijn kwijtgeraakt?
“Ja, dat vind ik prima, al is het niet mijn overtuiging. Voor mij persoonlijk is dit waarheid, zonder dat ik zeg dé waarheid in pacht te hebben.”

En vervolgens doet u er alles aan iedereen daarvan te overtuigen?
“Ik ben niet zo heel erg evangeliserend ingesteld en wil er vooral zíjn, het laten zien. Mijn missie in de politiek is niet om andere mensen van mijn geloof te overtuigen, maar om duidelijk te maken waarom ik voor de dieren opkom.”

Welke rol speelt Jezus in uw leven?
“Hij is toch de Wegwijzer?”

De Wegwijzer naar...?
“Hoe ik zo optimaal mogelijk gelukkig kan worden.”

En dat Hij voor onze verlossing aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan?
“Ja, dat geloof ik, alhoewel ik dit wel wat diep vind gaan voor een interview over mij als politicus. Ik wil hier best over praten, hoor, maar ik vind dat het niets zegt over mijn partij. Zoals ik kerk en staat strikt gescheiden houd, zo wil ik dat ook in de partij. Daarom trek ik graag een grens en wil ik hier niet dieper op ingaan. Het klinkt misschien wat fel, maar ik wil niet een hele verhandeling houden over de persoon Jezus en wat Hij gedaan heeft, omdat mijn opvattingen daarover niet van belang zijn voor de missie van de partij.”

Maar waarom trekt u precies hier de grens?
“Omdat ik dit in de persoonlijke sfeer wil houden, al kan ik wel zeggen dat Jezus de belangrijkste Persoon in mijn leven is. Daarnaast is de Bijbel mijn uitgangspunt in het leven, en dat spreekt voor zich. Toch?! Ik heb me vorig jaar laten dopen, maar zoiets doe je niet zomaar. Ik koos openlijk voor een nieuw leven door – naar het voorbeeld van Jezus – helemaal onder water te gaan. Ik heb een nieuwe start gemaakt en wil God zoveel mogelijk in mijn leven toelaten.”

Haagse idealen

Op 7 maart gaat Nederland opnieuw naar de stembus. Behalve in Zeeland doet de PvdD in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezing. Gaat het om politieke idealen van haar partij, dan somt Thieme zonder problemen haar verlanglijstje op: “We beginnen met het samensmeden van een Kamermeerderheid voor het afschaffen van de bio-industrie, de hobbyjacht, het onverdoofd ritueel slachten, het onverdoofd castreren van biggetjes, het houden van nertsen en het leegvissen van onze zeeën. Rechten van dieren moeten in de grondwet komen!”

--:--