Ga naar submenu Ga naar zoekveld

New Wine lanceert cursus gebedspastoraat

‘Bedoeld voor de volle breedte van christelijk Nederland’

Met een nieuwe cursus, die begin oktober start, wil New Wine de komende jaren meer gelovigen toerusten op het gebied van gebedspastoraat. Deze eenjarige training is eind juli gepresenteerd op de New Wine Zomerconferentie.

Deel:

“We zagen dat er op het vlak van gebedspastoraat nog weinig materiaal beschikbaar was om kerken toe te rusten”, vertelt Daniëlle Los-Solinger, coördinator van de nieuwe cursus. “Daarom leek het ons goed een eigen cursus te ontwikkelen, door een werkgroep van therapeuten, pastors en theologen. Daarbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van materiaal dat de NGK-gemeente De Lichtboog in Houten – voor eigen gebruik – heeft ontwikkeld.”

Wat verstaan jullie onder gebedspastoraat?
“Net als bij gebedsministry bid je met twee personen voor één ander, maar dan veel dieper en veel breder, in meerdere sessies. Vaak gaat het om innerlijke heling en herstel, maar het belangrijkste doel is dat de relatie met God versterkt wordt, zodat je het leven beter aankunt.”

De cursus vereist best een flinke tijdsinvestering: vier over het jaar verspreide weekenden, zelfstudie, intervisie én een stage?
“Als gebedspastor krijg je te maken met mensen die forse problemen kunnen hebben. Dat vraagt pastorale zorgvuldigheid van de gebedspastors. Bij New Wine vinden we het heel belangrijk dat het gedegen gebeurt.”

Want de praktijk leert dat er, ook als het gaat om het bidden met anderen, best veel misgaat?
“Precies. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen door zorgvuldig te zijn. Een belangrijk deel van de cursus gaat erom dat je leert hoe je als pastor zelf in het gebedspastoraat staat. Je moet weten: waar liggen mijn grenzen? Wanneer is het belangrijk dat iemand ook professionele hulp krijgt? Omdat je in contact komt met mensen die kwetsbaar zijn, vinden we het belangrijk dat je vooraf zorgvuldig naar jezelf hebt gekeken en goed weet waar je mee bezig bent.”

Gaat het vooral om crisispastoraat?
“Niet alleen. Je kunt ook te maken krijgen met ‘kleinere’ problemen. Het gaat om het lijden van een mens in brede zin. Van iemand die het bijvoorbeeld moeilijk vindt z’n ontslag te verwerken, tot mensen die worstelen met traumatische ervaringen uit hun jeugdjaren.”

Kan iedere belangstellende zich bij jullie aanmelden?
“Als je je aanmeldt, vragen we je een referentie vanuit jouw eigen kerkelijke gemeente te overhandigen. We vinden het belangrijk dat jouw gemeente achter je staat, en je geschikt acht voor deze vorm van pastoraat. Ook dien je al vertrouwd te zijn met gebedsministry.”

‘Meestal kom je bij het geven van gebedspastoraat vijf keer bij elkaar. Een ontmoeting duurt gemiddeld anderhalf uur’, staat op jullie site. Maar pastoraat is toch per definitie maatwerk?
“Soms volstaan drie ontmoetingen, soms zijn er meer dan vijf nodig. Het is een gemiddelde, gebaseerd op de ervaringen tot nu toe. Tegelijk willen we hiermee ook benadrukken dat gebedspastoraat geen ‘eindeloos verhaal’ is.”

Voor welke kerken is deze training bedoeld?
“Voor alle kerken; de volle breedte van christelijk Nederland.”

Hangt er een prijskaartje aan?
“De kosten bedragen 695 euro. Wij geven deze cursus op locatie, waarbij je in die vier weekenden steeds ook één overnachting hebt. Onze docenten worden er niet voor betaald en we hebben geen winstoogmerk.”

Klik hier om naar de website te gaan.

Beeld: Shutterstock

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--