Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ook versoepelingen voor kerkdiensten weer mogelijk

'Terughoudend omgaan met samenzang'

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) adviseert ‘verantwoorde verdere versoepelingen’ van de coronamaatregelen. Vanaf 5 juni zijn maximaal zestig kerkgangers welkom in het kerkgebouw.

Deel:

De 'routekaart kerken', die door CIO op 22 maart 2021 werd gepubliceerd, geeft hiervoor het volgende aan: kerkdiensten kunnen door maximaal 60 kerkgangers worden bezocht (exclusief medewerkers). Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden.

Daarnaast geldt per 5 juni a.s. de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250. Kerkgebouwen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen dus maximaal 250 kerkgangers toelaten.

Randvoorwaarden

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden voor voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Samenzang

Voor samenzang geeft de routekaart aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau) en met beperkte tijdsduur. Geadviseerd wordt om hier zeer terughoudend mee om te gaan. CIO roept de aangesloten kerkgenootschappen op om op een verantwoorde en terughoudende manier van de nu mogelijke versoepelingen gebruik te maken in deze komende weken, nu de volgende persconferentie is aangekondigd voor 22 juni aanstaande.

Protocol 'Zingen tijdens de kerkdienst'

Protestantse Kerk Nederland schrijft op de website: 'Vanaf 5 juni 201 kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.

De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren.

Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen.'

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--