Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Beste paus, hef uw eigen onfeilbaarheid op!

Deel:

Vroeger dacht Almatine dat de paus de antichrist was. Dat gelooft ze nu niet meer, maar in deze brief aan ‘bijzondere man’ Franciscus worstelt ze nog wel hardop met dogma’s als de onfeilbaarheid van de Roomse bisschop.

Beste Franciscus, Bisschop van Rome, Plaatsbekleder van Jezus, Opvolger van Petrus, Opperherder van de Universele kerk etc. etc. etc.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Een paar jaar geleden dacht ik dat u waarschijnlijk de antichrist was. Dat werd mij op school en in de kerk geleerd. Die gekke kleren en het grote paleis maakten die gedachte geloofwaardig. En het is ooit gezegd door Luther in een brief aan de toenmalige paus:

Beste Leo, als mens wil ik je eren. Maar als paus ben je voor mij niets anders dan de antichrist.

Luther zei ook dat hij liever Turks dan paaps is. Zoiets als: ik ben liever moslim dan katholiek. Die uitspraak kom ik onder protestanten niet meer tegen en inmiddels denk ik ook niet meer dat u de antichrist bent. Maar de paus staat nog wel symbool voor alles wat katholiek is en het blijft een flink struikelblok voor de eenheid tussen onze kerken.

U bent een bijzondere paus, of eerder, een bijzondere man. Als ik zie hoe u sociale gerechtigheid aan de orde stelt, klimaatverandering en zelfs het gesprek wilt aangaan over de positie van vrouwen in de kerk dan maakt het mij dankbaar. Maar met uw ambt heb ik wel een aantal problemen, en daarin ben ik niet alleen.

Is de onfeilbaarheid van de paus wel bijbels?

Het boek Is de kerk nog te redden? van Hans Küng trok recent mijn aandacht. Hij is in 1979 afgezet nadat hij vragen stelde over de onfeilbaarheid van de bisschop van Rome. U heeft hem laatst nog een brief geschreven. Küng vindt dat het pauselijk instituut niet moet worden afgeschaft, maar moet worden vernieuwd richting een bijbels georiënteerde Petrusdienst. Hij stelt dat de Rooms-Katholieke Kerk ziek is en gaat ver terug in de geschiedenis om te laten zien dat de meeste pausen op macht beluste mensen waren.

Maar goed, dat is de geschiedenis. Die praktijk is inmiddels anders. Toch is de theorie nog onveranderd. De in 1870 geformuleerde en bevestigde onfeilbaarheid van de paus lijkt mij onbijbels. Slechts Jezus is het hoofd van de kerk en Hij is de enige die onfeilbaar is. Petrus was ook nooit dé leider van de kerk. De werkelijke Petrus zou zich in elk geval nauwelijks herkennen in het beeld dat men van hem heeft gemaakt.

Er zijn nog veel dingen te doen…

Küng denkt dat protestantse en orthodoxe theologen het kerkleiderschap van één mens prima kunnen accepteren als dat bijbels en oecumenisch gehandhaafd wordt. Wat mij betreft is dat te optimistisch gedacht, en ik hoor graag een reactie hierop van mede-protestanten. Aan de andere kant is er in de praktijk al heel veel veranderd en heeft de paus nog nooit zoveel niet-katholieke aanhangers gehad.  Dat geeft hoop.

Ik moet deze brief hier nu maar afsluiten want u heeft weinig tijd voor lange brieven. Het zou geweldig zijn als u mijn brief wilt beantwoorden. Ik wens u in elk geval veel zegen en hoop dat u nog veel mooie dingen mag doen. Een van die dingen is wat mij betreft het opheffen van de onfeilbaarheid van uw eigen ambt. U hebt macht genoeg om dat te doen….

Hartelijke zegengroeten van een gereformeerde zuster, Almatine

PS

Vanaf 9 augustus komt er een serie van een protestant, Andries Knevel, op de Nederlandse televisie. Misschien leuk om te kijken? Er is daar in Rome vast wel iemand die het voor u kan vertalen.

Geschreven door

Almatine Leene

--:--