Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat je over jezelf zegt

Deel:

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Wat je zegt over jezelf – PopUpGedachte 28 juni 2018

Het is donderdagochtend. De zon is er weer. Het is zo anders opstaan dan met een donkergrijze hemel. Het voelt altijd een klein beetje als vakantie, al wacht er gewoon hetzelfde werk. Toch doen die geelverlichte dakpannen me goed. De zachte bries is warmer dan gisterochtend en de dag is uitnodigend.

De woorden van de dag zijn niet mals overigens. Ze zijn fijn voor iedereen die zich allang opwindt over religieuze hypocrisie. Voor iedereen die er zich weleens aan schuldig maakt of iedereen die überhaupt zich afgeeft met christelijke religie en daar enige innerlijke rust in lijkt te vinden, is het een tikje onrustbarend.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerech­tigheid doet!”

In een tijd waarin politici christelijke waarden menen te moeten verdedigen met snoeihard uitsluitend beleid, waar het scheiden van gezinnen zonder zich al te druk te maken of ze elkaar ooit weer kunnen vinden, rechtgepraat wordt met een beroep op de Bijbel en wereldwijde onrust wordt bestreden via de band van religie: mijn religie versus de jouwe, is zo’n tekst balsem voor de ziel. JC verbindt zich niet aan mensen die zeggen in zijn naam van alles te doen. Gelukkig maar. En wat is de kern: niet wie wat zegt, maar wie wat doet. Aan de vruchten kent men de boom en alles. Mooi.

Dus laat religieuzen maar praten. Laat ook seculieren maar praten. Het gaat om wat er gebeurt. Verbinding met die Jezus van Nazareth vindt plaats via de handeling. Niet via een beroep op zijn naam, niet via een doop, een gebed, een bezwering, een verwijzing naar een bijbeltekst, een opvoeding of een rite.

Wie nog twijfelt moet ff verder meelezen. “Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond op gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand.”

Het ernaar handelen is dat wat de overgang markeert. Niet het gebed, de vergeving, de kerkgang, wat dan ook. Fijn, kunnen we religieuze moraalridders met onrechtvaardige handelingen de maat nemen. En terecht.

Vraag is misschien nog even om welke woorden het gaat. Als we ff teruglezen, blijkt het om de zogenaamde bergrede te gaan. ‘Deze woorden’ zijn de woorden: gelukkig jij die nu huilt want je zál getroost worden. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want jullie zullen verzadigd worden. En ondertussen: als iemand je op de linkerwang slaat, keer hem ook de rechterwang toe. Hou van degene die je haat, met hart en ziel. Je moet niet alleen de ander respecteren, maar de ander geven wat je voor jezelf verlangt. Overspel is beroerd, maar weet je dat begeerte naar een ander dan de eigen partner, ook alles al op losse schroeven zet.

En dat bedenk ik niet. Het gaat maar door en dít is het waarvan Jezus van Nazareth zegt: mijn woorden en dan die doen. Niet jezelf christen noemen en dan dit laten zitten, want dan trek ik me effe terug.

Shane Claiborne, activist in Amerika, liet deze Bergrede op shirts printen met in grote letters erbij: What if jesus really meant what he said. Zo stond hij gisterochtend voor het witte huis samen met een serie andere religieuze leiders uit diverse religies te protesteren tegen Trumps migratiebeleid. En dat is één heel belangrijke kant van het verhaal.

Dan is er de eigen weg. Moeder Theresa schreef hierover: ons past de houding van een arme richting een rijke heer die we om een gunst vragen, als het gaat om het goddelijke. Het hoofd buigen en wachten of het gegeven wordt. Grote woorden spreken naar de ander die niet in lijn handelt met christendom is nodig, kleine woorden spreken en beseffen dat het handelen in lijn met christendom mij steeds opnieuw gegeven moet worden, moet denk ik de andere kant van de medaille zijn.

Hier vind je drie tekstgedeeltes die Rikko vanochtend las.


afbeelding
afbeelding.

Deze rubriek heeft een eigen boek: Lazarus staat op. Daarin zijn de 25 mooiste ochtendgedachtes van de afgelopen tijd gebundeld en geïllustreerd door Joanne Zwart.

Lazarus staat op | Rikko Voorberg | Vuurbaak | ISBN 9789460050404 | € 17,95

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--