Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Rita’s zoontjes hebben een spierziekte

‘We vertrouwen erop dat God geneest’

Op haar dertigste geneest Rita van een hernia. Het geeft haar het vertrouwen dat God ook haar twee zoontjes, die de spierziekte SMA hebben, kan genezen. “God is de Geneesheer. In hoeverre geven we Hem de ruimte?”

Deel:

In 2016 krijgt Rita (34) een hernia. Een pittige tijd, want met haar man Fokke laat ze een nieuw huis bouwen en hun zoontjes Micha en Ruben zijn nog maar klein. “Met zoveel mogelijk paracetamol en ibuprofen kwam ik de dag door”, vertelt Rita. Via-via komt ze in contact met iemand die zich bezighoudt met gebedsgenezing. Hij bidt een aantal keer voor haar. “Ik was niet bekend met gebedsgenezing. Het maakte me hongerig naar meer van God en Zijn Woord. Wat zegt de Bijbel over genezing?”

De genezing komt niet meteen. “Het was een proces van groeiend geloof. Daarvóór geloofde ik wel, maar meer vanuit gewoonte. Ik kreeg een verlangen om me te laten dopen, om een ‘statement te maken in de hemelse gewesten’ en te breken met het verleden. Vanwege mijn hernia was ik ook bezig geweest met homeopathie en acupunctuur, dat wilde ik achter me laten.”

Na mijn doop kwam het vertrouwen dat het gebedsgenezing was

Rita volgt een doopcursus, waardoor haar vertrouwen groeit en ze steeds meer ziet wat God haar wil geven. Tijdens een voorgesprek voor haar doop bidden de oudsten van de gemeente voor Rita. De dag erna is haar herniapijn verdwenen. “De pijn kwam niet meer terug. Mijn hoofd kon dat niet begrijpen, ik was zo gewend aan de pijn. Na mijn doop kon ik er meer op vertrouwen dat dit een wonder van genezing was.”

Spierziekte SMA

Niet lang daarna raakt Rita zwanger van een derde kindje. In die tijd zitten ze midden in een traject van fysiotherapie en onderzoeken van Ruben, die dan twee jaar oud is. “Hij viel veel en kon moeilijk de trap opkomen. Toen ik dertig weken zwanger was, kreeg hij de diagnose spierziekte SMA. Dat was een schok, dit hadden we nooit verwacht. Het voelde uitzichtloos. Wat voor toekomst krijgt mijn zoon?”

Voor een kleine groep kinderen kwam een nieuw medicijn beschikbaar. Vlak voordat Rita is uitgerekend, kan Ruben starten met de behandelingen voor het toedienen van dit medicijn. “Dit was echt zo wonderlijk. Na de eerste spuit zagen we al verbetering. Zijn kracht kwam terug, hij werd sterker in zijn bovenbenen.”

Twee kinderen met de spierziekte SMA, waar gaat dit naartoe?

Rita bevalt van haar derde zoontje Gideon. “Er was 25 procent kans dat hij de spierziekte ook zou hebben. Ik vertrouwde erop dat hij het niet zou hebben. Maar op de laatste dag van de kraamweek kregen we te horen dat hij de spierziekte ook heeft. De grond zakte onder onze voeten weg. Heer, help ons! Twee kinderen met een spierziekte, waar gaat dit naartoe? We bleven het bij God zoeken. Ik stortte mijn hart bij Hem uit. Vooral het boekje ‘Ik ben altijd bij je’ van Sarah Young heeft me bemoedigd.”

Dan komt er goed nieuws: ook Gideon komt in aanmerking voor het medicijn. “Zo wonderlijk en bijzonder. We zien elke dag bij onze jongens hoe God door het medicijn heen werkt. Gideon heeft geen symptomen en Ruben wordt steeds sterker.”

Burn-out

De ziekte van haar zoontjes neemt Rita zo in beslag, dat ze in de zomer van 2019 in een burn-out raakt. “Ik had tijd nodig om het te verwerken, te rusten en te wortelen. De ziekte van de kinderen was ballast, en ook de kinderen zelf voelden als ballast. Ik werd heen en weer geslingerd in mijn geloof. ‘God, waar bent U? Help me dan!’.”

Als Rita thuis komt te zitten, heeft ze veel tijd om zich in Gods Woord te verdiepen. “Ik wandelde veel en luisterde preken en podcasts. Aan de keukentafel kon ik uren de Bijbel lezen.” Ook vanuit het revalidatiecentrum van haar kinderen krijgt ze hulp om weer in balans te komen met zichzelf.

Jezus is Overwinnaar

“Ik leerde dat God groot en machtig is, maar dat we ook een tegenstander hebben die ons onderuit probeert te halen. Vanuit het Woord mogen we daartegen strijden. Een vrouw uit de gemeente gaf me de tip: ‘Je mag leren om in Zijn overwinning te gaan staan. Satan heeft een ziekte en een bepaald toekomstbeeld over je kinderen uitgesproken, hij heeft van je geroofd. Die ruimte mag je terugnemen.’ Ik mag nu over mijn kinderen uitspreken dat Jezus hun Overwinnaar is. Hij regeert in dit huis!”

Ik spreek over mijn kinderen uit: Jezus is jullie Overwinnaar

Op aanraden van haar man bezoekt ze in die tijd ook de Bidden & Vasten-conferentie van Herman Boon. “Ik ging er belast en vermoeid naartoe. Op de conferentie kon ik mijn pijn en verdriet uiten en alles bij Jezus brengen. Het landde in mijn hart dat ik geliefd en waardevol ben, en dat God een plan met me heeft. Dit was een omslag in mijn herstel, hierdoor heb ik mijn vreugde weer teruggevonden.”

Wortelen

Rita
Rita.

“De Heilige Geest wees mij vaak op de tekst uit Mattheüs 11:28: ‘Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven’. Ik merkte dat ik dieper aan het wortelen was bij Hem.” Sinds september is Rita weer aan het werk. “Mijn identiteit is nu anders, ik zie mezelf nu zoals God naar -me kijkt. Iedere dag kan ik me bij Hem opladen. In Jeremia 17:7-8 staat: ‘Wie op de Heer vertrouwt, is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Zijn bladeren blijven groen, hij geeft ieder jaar vrucht.’ Ik gun het iedereen om geworteld te zijn in God, ook als het goed gaat; zodat als er stormen komen, je Zijn Woord en Zijn licht daartegenover mag zetten.

Steeds zullen we weer aangevallen worden door het kwaad. Maar dan mogen we de wapenrusting van God (Efeziërs 6) inzetten. Met Bijbelteksten kunnen we onze gedachten en ons hart beschermen. Ruben wordt ’s nachts vaak wakker omdat hij pijn heeft. Dan hebben we het gevoel dat we worden aangevallen en zetten we een lied aan voor hem: ‘Uw liefde wint elke strijd’ van Lev. Dan wordt hij rustig en gaat de pijn weg.”

Genezing door geloof

“Het boekje ‘Duizendmaal dank’ van Ann Voskamp leert me dat dankbaarheid vertrouwen bouwt. Als ik terugkijk, zie ik dat God me heeft genezen en dat Hij voorzag in de beschikbaarheid van het medicijn voor de jongens. We zien het wonder bij onze jongste Gideon onder onze neus gebeuren en ook zien we het wonder naar volledige herstel bij Ruben. Bijna iedere avond spreken we genezing over hen uit. We zoeken het niet bij een gebedsgenezer, maar juist vanuit onszelf, onze autoriteit die God aan ons door Zijn woord en Geest heeft gegeven. Wonderen zijn niet alleen uit de tijd van de Bijbel, het is ook iets van nu.”

God wil ons genezen en bevrijden, ook nu al op aarde

“Het boek ‘Jezus aanraken’ van Frontrunners Ministries heeft ons nieuwe inzichten vanuit de bijbel gegeven. Dit heeft eraan bijgedragen dat ons denken is vernieuwd. God wil ons genezen en bevrijden, ook nu al op aarde. In hoeverre geven we Hem de ruimte om genezing te bieden? Ik denk dat we kunnen groeien in dat vertrouwen en het mogen ontvangen. Hij wíl onze Bevrijder en Geneesheer zijn. Bidden we misschien verkeerd? Daar hebben we de Heilige Geest zo voor nodig.

We blijven iedere dag leren. We voelen ons ontspannen. Ja, onze kinderen zijn ziek, maar het is niet meer onze identiteit. Als we geworteld en gegrondvest aan de bron blijven, laat God ons zoveel mooie dingen zien. Het geeft vertrouwen voor wat komen gaat.”

Lees ook: Progressieve spierziekte HMSN: ‘Ik heb een actieve geest, maar kan lichamelijk niets meer’

Geschreven door

Eline van Lindenberg

--:--