Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Samen bidden: 3 gebeden in kwetsbare tijden

'Nu alles wankel lijkt, bidden we: wees onze bodem'

In deze tijden weten we vaak niet wat we moeten bidden. We zoeken naar woorden, we zoeken naar God. Dit zijn gebeden om samen te stamelen in tijden van corona.

Deel:

Gebed in kwetsbare tijden

Schepper van hemel en aarde,
Uw goede schepping zucht
en wij zuchten mee.
Wat zijn we kwetsbaar.

Maar U bent een rots om op te bouwen
een bunker om in te schuilen
een licht om op te koersen
in donkere tijden.

Nu alles wankel lijkt:
onze gezondheid
onze economie,
nu we niet naast onze naasten kunnen staan
en het lastig is om ons aan U vast te klampen

bidden we:

Houd ons vast.
Wees onze bodem.
Maak Uw aanwezigheid merkbaar
in onze levens
en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid
de overhand dreigen te nemen.

Met Jezus bidden we mee:
Vader, in Uw handen bevelen we onze geest

Amen

berglandschap
'Houd ons vast. Wees onze bodem. Maak Uw aanwezigheid merkbaar in onze levens.'.

Gebed voor de zorg

Grote Heelmeester,
onze kennis schiet tekort
en ons weten is maar ten dele.

Daarom: inspireer de dokters,
de verplegers en iedereen die zorg biedt met Uw Geest.
U, die ons bedacht heeft
atoom voor atoom
geef kennis aan iedereen die zoekt naar een oplossing, een geneesmiddel.

U belooft nieuwe kracht
voor iedereen die U verwacht.
Geef kracht op plekken
waar men wanhopig wacht op verlichting,
op rust, op hoop,
op U.
Geef kracht op ziekenzalen, op intensive cares, in verzorgingshuizen,
in 12-uursdiensten en in slaapkamers.
Geef kracht waar we moe zijn van het zorgen
van het zorgen maken
van elkaars aanwezigheid
van de lange onzekerheid.
Draag waar het onze draagkracht te boven gaat.

U, die zoekt wat verloren is,
geef Uw ogen en Uw hart
aan ons allemaal, zodat geen mens
zich verloren zal voelen.

Want ook en juist in deze tijd bidden we:
Laat Uw wil geschieden
op aarde, zoals in de hemel.

Uw koninkrijk kome.
Geef wat we vandaag nodig hebben.

Want we zijn van U
en het is Uw koninkrijk.

Het is Uw kracht waar we van leven
en Uw heerlijkheid
in eeuwigheid.

Amen

'U werd een uitgestotene voor ons. Wees bij hen die buiten staan – aan de randen van de
'U werd een uitgestotene voor ons. Wees bij hen die buiten staan – aan de randen van de maatschappij.'.

Gebed na Pasen

Heer Jezus, onze Verlosser
U liet Uw lichaam breken voor ons
wees bij de mensen wier lichaam hen nu in de steek laat
heel hen, troost hen, draag hen.

U werd een uitgestotene voor ons
wees bij hen die buiten staan
aan de randen van de maatschappij
aan de grenzen van Europa
in gebieden waar hulp, voedsel en hoop schaars zijn.
Leer ons wat het betekent ontferming te hebben.

U werd verlaten, de Eenzaamste
laat ons niet alleen
maak Uw naam ‘Ik ben’ waar
als er niemand anders lijkt te zijn

U stierf
wees aan de grenzen van ons leven
laat ons weten dat U voorbij de dood bent
als we zelf voor de poorten staan
of achterblijven.

U bent de Opgestane
geef Uw leven in alle volheid
laat ons drinken van Uw bron
zodat we diepe teugen lucht kunnen nemen
en uit kunnen delen.

Want we leven uit die hoop:
dat U als eerste opstond uit de dood
zodat wij weten dat het beste nog moet komen.

U heeft het laatste woord. Wij prijzen Uw naam.

Amen

Lees ook: Inspirerende gebeden van Martin Luther King, St Patrick en Moeder Teresa
Lees ook: Inspirerende gebeden van Martin Luther King, St Patrick en Moeder Teresa

Geschreven door

Pieter-Jan Rodenburg

--:--