Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Tips van Jan Willem Janse voor verbindend gebed

Samen bidden versterkt eenheid, maar niet altijd

Van 16 tot en met 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Al 175 jaar bidden christenen tijdens deze week om eenheid en doen zij voorbede voor wijk én wereld. Doordat christenen uit verschillende kerken samen bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan de eenheid van christenen en kerken.

Deel:

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. Daarom deel ik in dit artikel 3 tips voor het samen bidden.

1.  Bid vanuit verlangen in plaats van oordeel

Soms is het makkelijker om te voelen en te weten wat je níet wilt, dan wat je wel wilt. Sterker nog: het vergt vaak oefening om je werkelijke verlangen te ontdekken. Heb je de neiging om vooral tegen iets (of iemand) te bidden? Draai het om! Probeer het onderliggende verlangen te ontdekken en spreek dat vervolgens uit in je gebed.

2. Focus op de gezamenlijke agenda, niet op die van jezelf

Jouw inzichten (over problemen en wenselijke oplossingen) kunnen verschillen met die van een ander. Probeer daarom te ontdekken in welke verlangens je elkaar vindt. Bid je rondom een onderwerp waarvan je vermoedt dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt: wees dan voorzichtig en benoem eventueel zelf alvast in je gebed dat we er verschillend over denken.

3. Vertrouw de Vader, wees als een kind

Ook al is het goed om rekening te houden met je medebidders, jouw gebed blijft een uiting van jouw hart naar God de Vader. Doet jouw broer of zus in Christus ‘een verzoek aan de Vader’ dat in tegenstelling lijkt te zijn tot jouw/het gemeenschappelijk belang? Vertrouw er dan gerust op dat Hij hier wel mee weet om te gaan. Hij is trouw en rechtvaardig.

Door Jan Willem Janse

Jan Willem is projectleider voor de Week van gebed voor eenheid 2022 bij MissieNederland.

Ontdek meer over de gebedsweek
Ontdek meer over de gebedsweek

Steun het nationaal gebed met een gift

Steun het nationaal gebed met een gift

Wil jij het Nationaal Gebed steunen met een gift? Kijk hier voor de mogelijkheden

Ik wil meer informatie
--:--