Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Valentijnsdag: 45 Bijbelteksten over liefde

'Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad'

De Bijbel staat boordevol teksten over liefde. Laat je inspireren door deze 45 Bijbelse liefdescitaten!

Deel:

Maar let op: de Bijbel heeft zo veel meer te zeggen over liefde dan alleen zwoele Valentijnsteksten. Dan zouden we de liefde tekortdoen. Ja, soms is het inderdaad suikerzoet – zoals in het liefdesbijbelboek Hooglied – maar soms vraagt de liefde ook om trouw, keiharde inzet en gehoorzaamheid.

Hoe mooi is het dan om te weten dat God de bron van liefde is, want God ís liefde. Dus geniet van de liefde vandaag! En morgen ook trouwens, want ‘wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4:19).

Lees ook: Trouwteksten – de mooiste Bijbelteksten voor je trouwkaart
Lees ook: Trouwteksten – de mooiste Bijbelteksten voor je trouwkaart

Hooglied over liefde

 • Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum.
  Hooglied 1:2,3
 • Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi!
  Hooglied 1:15
 • Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.
  Hooglied 6:3

Psalmen over liefde

 • Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde.
  Psalmen 32:10
 • Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
  zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
  Psalmen 103:13
 • Hoe kostbaar is uw liefde, God!
  In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.
  Psalmen 36:8
 • Halleluja!
  Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
  Psalmen 112:1
 • Ik vraag aan de HEER één ding,
  het enige wat ik verlang:
  wonen in het huis van de HEER
  alle dagen van mijn leven,
  om de liefde van de HEER te aanschouwen,
  hem te ontmoeten in zijn tempel.
  Psalmen 27:4 
 • Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
  Psalmen 57:11
Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit
Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

Bijbelse Spreuken over liefde

 • Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,
  ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
  Spreuken 21:21
 • Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
  Spreuken 3:3
 • Er zijn veel sterkte vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.
  Spreuken 31:29

(Tekst loopt door onder afbeelding)

God is liefde - Bijbelteksten over liefde

God is liefde

 • Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
  1 Johannes 4:16
 • De liefde zal nooit vergaan.
  1 Korintiërs 13:8
 • Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
  Johannes 15:13 
 • Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
  zo waardevol, en ik houd zo veel van je
  dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
  ja alle volken om jou te behouden.
  Jesaja 43:4
 • Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
  Romeinen 8:38-39
 • Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
  1 Johannes 3:1
 • Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
  Efeziërs 2:4-5
 • En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
  1 Johannes 4:9
 • Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.
  1 Korintiërs 2:9

Heb God lief

 • Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
  Deuteronomium 6:4-5
 • Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
  1 Johannes 4:10
 • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
  Romeinen 8:28
 • Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
  Marcus 12:30
 • Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
  Johannes 15:10
 • Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
  2 Tessalonicenzen 3:5
De liefde zal nooit vergaan

1 Korintiërs 13:8

Heb elkaar lief

 • Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
  1 Johannes 4:19
 • Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
  1 Korintiërs 16:14
 • Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
  Romeinen 13:8
 • En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
  Kolossenzen 3:14
 • Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
  1 Johannes 4:12
 • Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
  1 Korintiërs 13:2
 • Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
  Romeinen 12:10
 • Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
  Efeziërs 4:15
 • Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
  Leviticus 19:17-18
 • Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
  Efeziërs 4:2
 • Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
  1 Petrus 4:8
 • Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
  1 Johannes 4:11
 • Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
  1 Johannes 4:20
 • Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
  Johannes 13:34
 • En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
  Matteüs 5:44
 • Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
  Johannes 14:21
 • Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
  1 Petrus 3:10-11
 • En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
  Efeziërs 5:2

Bron: Alle Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--