Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt de kerk een stukje veiliger'

Oproep aan kerkenraden: verplicht VOG

De ‘Commissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties’ heeft een brief aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken gestuurd. Daarin worden de kerken opgeroepen om voor alle leden die binnen de kerk in hun functie te maken hebben met kwetsbare mensen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Deel:

Een heldere boodschap, volgens Ineke van Dongen, preventiemedewerker bij het ‘Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties’. “De oproep in de brief volgt
het stappenplan van Veiligekerk.nl (een samenwerkingsverband van drie kerkelijke meldpunten, red.). Een van die stappen is een zorgvuldig aanstellingsbeleid, waar de VOG bij hoort. Je zorgt er als kerk voor dat er duidelijke gedragsregels zijn en dat iemand door zo’n aanvraag aan kan tonen dat hij of zij geen verleden van grensoverschrijdend gedrag heeft.”

Ik zou ook willen dat zo’n VOG niet nodig was

Op scholen en bij de kinderopvang is zo’n VOG al verplicht, maar in bepaalde kerken dus nog niet.
“Daar moeten diverse kerken inderdaad een inhaalslag maken. Waar het voor mij schuurt, is dat we op andere vlakken de zaken wel goed geregeld hebben wat preventie betreft. In geen enkele kerk mag iemand alleen de inhoud van de collectezak tellen, om maar iets te noemen. Maar we vinden het lastig om alles aan te grijpen om sociale veiligheid te kunnen bieden. Mensen willen elkaar op dat vlak blindelings kunnen vertrouwen. Ik zou ook willen dat zo’n VOG niet nodig was, maar de feiten weerspreken dat. We krijgen nog elk jaar meldingen of adviesvragen rond grensoverschrijdend gedrag binnen kerken. Daarbij heeft de kerk op dit vlak geen goede naam. Dan moeten we niet alleen wijzen naar de Rooms-Katholieke Kerk of de Jehova’s Getuigen. Het gaat uiteindelijk over de kerk als geheel en ten diepste over de naam van God waar zulke misstanden aan verbonden worden. Wat dat betreft hebben we als kerk ook iets recht te zetten en zijn we kwetsbare mensen deze maatregel verplicht.”

Wanneer hoopt u dat alle kerken die bij Veiligekerk.nl zijn aangesloten werken met de VOG?
“Als kerkenraden daar nu mee aan de slag gaan, hebben ze een seizoen de tijd om hier een goed beleid voor te ontwikkelen. Ik heb dan ook 1 september 2022 als streefdatum genoemd. Ik ga er niet van uit dat iedere kerk dan een beleid heeft ontwikkeld, maar ik hoop dat er tegen die tijd flinke stappen zijn gezet. Zo wordt de kerk weer een stukje veiliger.”

--:--