Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Vrouwelijke waaghalzen

Leren van moedige vrouwen uit de Bijbel

Bepalende figuren uit de Bijbel zijn vaak mannen. Mozes, Jozua, David, Salomo en niet te vergeten Jezus zelf. Toch zijn er ook veel vrouwen die belangrijk zijn in de Bijbel en die op cruciale momenten gebruikt worden door God. Laat je inspireren door deze verhalen.

Deel:

Hieronder vind je een inkijkje in de levens van een aantal vrouwelijke waaghalzen. Wat kunnen jij en ik van hen leren?

Joodse schoonheid redt Gods volk

De Joodse Esther is ‘het mooiste meisje van de klas’. Het begin van dit boek is een soort missverkiezing. Koning Ahasveros laat zijn personeel de mooiste meisjes van het land bij elkaar zoeken, en kiest vervolgens zijn koningin. De Joodse Esther is de ‘gelukkige’.

Serieuze problemen
Maar het verhaal gaat verder. Het volk van Esther, het Joodse volk, is in serieuze problemen. Alle Joden in het Perzische Rijk dreigen vermoord te worden. Esther speelt een sleutelrol in het voorkomen. Ze doet een oproep om te vasten, ze roept naar God om hulp, en toont haar moed door naar de koning te gaan. Ze vraagt hem om haar volk te sparen. De geschiedenis van het Joodse volk, van God met mensen, gaat door! Esther is een waaghals, ze heeft de moed om naar de koning te gaan, ondanks de mogelijke gevaarlijke consequenties.

'De Joodse Esther is ‘het mooiste meisje van de klas’'

Het woord ‘God’ wordt niet genoemd in dit Bijbelboek. En toch, als je wat beter kijkt, is het overduidelijk dat Hij erbij is. Het verhaal zit vol ‘toevalligheden’, met een bijzondere timing.

Neem mee

  • Geloof jij dat God in jóuw leven kan grijpen en door jouw leven werkt, zonder dat je dat misschien zelf ziet of door hebt? Heb je dit wel eens ervaren? God wil jouw moed, jouw verantwoordelijkheid inzetten.
  • Esther komt in de positie terecht dat ze iets kan betekenen voor haar volk. Ook al is ze misschien bang. Door haar moed wordt uiteindelijk het Joodse volk gered. Wauw.  

Moedige Ruth de dorsvloer op

Ruth. Nog zo’n vrouw waar een héél bijbelboek aan gewijd is. Dat zegt toch al wel wat. Ook nog eens een boek dat beschreven is vanuit het gezichtspunt van een vrouw.

...onder dat mooie liefdesverhaal zit het verhaal van een vrouw die in een roerige tijd moed toont...

Romantisch
Het boek Ruth is een van de meest romantische verhalen uit de Bijbel. Een soort sprookje. Te mooi om waar te zijn. Maar dit alleen doet Ruth geen recht, want onder het mooie liefdesverhaal zit het verhaal van een vrouw die in een roerige tijd doorzet en moed toont. Ze is belangrijk voor de geschiedenis van God met zijn volk.

Verlies
Ruth verliest haar eigen man, en schoonvader Elimelech. Ze laat haar geboorteland Moab en familie achter, en reist met haar schoonmoeder Naomi mee, die terug gaat naar Israël. De hongersnood is voorbij. In Israël is Boaz de meest dichtbije bloedverwant van Elimelech, en Naomi weet dat hij een geschikte losser is (= iemand die bezittingen van de overleden partner ‘lost’).

Ruth-en-Boaz-jpg


Op haar mooist

Ruth toont haar moed en voert een gewaagd plan van Naomi uit. Ze baad zich, smeert zich in met geparfumeerde olie, en doet haar kleed aan. Op haar mooist kruipt ze ’s nachts de dorsvloer op en gaat aan de voeten van Boaz liggen. Dat is niet zonder risico’s, anderen zouden haar kunnen zien en bovendien moet Boaz haar bedoelingen nog maar goed interpreteren. Daar vraagt ze Boaz ten huwelijk. Ruth en Boaz trouwen, en uit hun nageslacht komt later koning David voort, en uiteindelijk zelfs Jezus. God gaat zijn weg met zijn volk, opnieuw door middel van een vrouwelijke waaghals.

Neem mee

  • Ruth is begaan met het lot van Naomi en heeft Naomi lief, ze neemt haar verantwoordelijkheid en toont moed door Boaz ten huwelijk te vragen. God gebruikt dat, gebruikt Ruth in zijn grote verhaal. Wat een aanmoediging!
  • God gebruikt de moedige Ruth in Zijn grote verhaal. Als jij terugkijkt op jouw leven, hoe heeft God jou gebruikt, en zie je iets van Zijn grote plan? En in de toekomst; ben jij beschikbaar om mee te werken in Gods verhaal?

Anna, Priscilla en Lydia werken in Gods Koninkrijk

Esther en Ruth zijn beide vrouwen uit het Oude Testament die een duidelijke rol spelen in een groter verhaal. Maar ook in het Nieuwe Testament zijn er genoeg vrouwen die moed tonen en verantwoordelijkheid nemen. Juist op geestelijk gebied!

Anna spreekt en profeteert
Een van die vrouwen in het Nieuwe Testament is Anna. Ken je haar nog? Jozef en Maria zijn in Jeruzalem en ontmoeten daar Simeon en Anna, die beschreven wordt als een profetes. In Lucas 2:37-38 staat: ‘’En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende… en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.’’ De dochters van Filippus waren ook profetessen.

Priscilla is evangeliste
Priscilla wordt Paulus’ medearbeidster genoemd. Iemand die samen met hem het evangelie verkondigt. In Handelingen zien we dat Priscilla met Paulus op zendingsreis is, en ‘’uitlegde wat de weg van God precies inhield’’.

Lydia sticht een gemeente
Lydia is een vrouw uit Tyatira die tot geloof komt door de woorden van Paulus. We lezen dat ze met de gelovigen samen komt in haar huis. Een huisgemeente bij Lydia dus.

Neem mee

  • Anna, Priscilla en Lydia. Vrouwen in het Nieuwe Testament die geestelijk moed tonen. Anna is nota bene meer dan 100 jaar oud. Ze spreken, profeteren en evangeliseren. Prachtig om te ontdekken. Wat denk jij? Hoe kun jij als vrouw je steentje bijdragen aan het uitbreiden van Gods Koninkrijk?
  • Profeteren is namens God spreken. In 1 Korinthe 14 wordt uitgelegd hoe dat gaat: ''Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.''
--:--