Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waar is God in ziekte en lijden?

Het vangnet van Gods liefde: vergeet in het donker niet wat je in het licht geleerd hebt.

“Leuk voor je, dat in je God gelooft, maar leg mij eerst eens uit hoe een Almachtige God het toestaat dat mijn kind gehandicapt is. Hoe kan Hij laten gebeuren dat mensen van wie ik hou weggaan of sterven? Is dat wat je een liefdevolle God noemt?,” zei een vrouw in de sportschool. Het is een diepe vraag, die op kan komen als je met lijden te maken hebt. Een gedachte die veel mensen ver van God houdt. Als Hij echt goed was, zou Hij dan niet alle ellende, oorlogen en haat voorkomen?

Deel:

Mensen worstelen om een liefhebbende God te verenigen met lijden. Het is misschien wel een van de grootste problemen in de wereld. Sommige mensen vinden een uitweg door te geloven dat de gebrokenheid van de wereld zo groot is, dat Gods kracht daardoor vermindert.

Hij is liefde, maar zijn macht wordt beperkt door wat er mis is in de wereld? Gods woord vertelt ons echter dat Hij wel degelijk alle macht heeft: in Matteüs 28:18 staat: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”

De grote vraag
Als Gods kracht zo groot is, hoe kan Hij lijden toestaan? Hoewel Gods kracht onverminderd is, gebruikt Hij die niet altijd om ons te verlossen van moeilijke en stressvolle omstandigheden. Veel mensen krijgen te maken met heel erge dingen. De vrouw in de sportschool heeft niet alleen een gehandicapt kind, haar man heeft haar verlaten omdat hij de zorg voor het kind te zwaar vond en zelf heeft ze twee jaar geleden borstkanker gehad. Zo kennen de meesten van ons mensen die het echt heel moeilijk hebben. God verhindert dat niet. Waarom niet?

Er is lijden waarvan we de zin nooit ontdekken. Maar ervaring van mensen in moeilijke situaties kan ons wel wat leren.

Gezichtspunt
Heb je wel eens gemerkt dat er iets bijzonder kan zijn bij mensen die hebben geleden? Ze hebben een sfeer om zich heen die je doet denken aan de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Jezus. Als je een proces van lijden in vertrouwen op God doorleeft, wordt je ziel ontvankelijker voor waar het in het leven echt om draait. Het lijkt of je meer open wordt voor het veranderende werk van Gods Geest.

Begrijp me goed, lijden heeft niets goeds in zich. Maar het kan bijdragen tot het goede, als het gebruikt wordt door God. Lees bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte uit 2 Korintiërs 4:7-15 waar Paulus een ander gezichtspunt  laat zien.

Lijden blijft een mysterie
Lijden maakt ons bewust van onze afhankelijkheid. We kunnen de oorzaak van rampen proberen te verklaren, ziektes wetenschappelijk onderzoeken, maar geen enkel onderzoek helpt om de bedoeling of zin ervan te begrijpen. Misschien heeft God ons het mysterie van lijden niet onthuld, omdat Hij ons, trotse mensen, wil laten beseffen dat we zelf niet veel in te brengen hebben, zodat we onze hulp van de Heer verwachten. God wil dat we Hem leren vertrouwen. Hij heeft belooft ons in voor- én tegenspoed kracht te geven. Geloof je dat?

Het laatste woord
Kan God dan niet ingrijpen? Natuurlijk kan Hij dat. God wordt niet weerhouden door een universum dat Hijzelf gemaakt heeft. Maar wonderen zijn per definitie niet de norm.

Toen Jezus aan het kruis hing, schreeuwde de menigte: “Hij vertrouwde op God, laat Hij hem dan bevrijden.” (Matt. 27:43). God bevrijdde Hem niet; Hij deed iets beters! Hij bevrijdde ons allen. Zo mogen we vertrouwen dat God in ons lijden iets beters met ons voorheeft. Het lijden is in de wereld gekomen door de breuk tussen God en mensen. God heeft zichzelf gegeven, zijn lichaam, zijn leven, om dat te herstellen. Hij wil door zijn Geest bij ons zijn ìn ons lijden. Ook al begrijpen we het niet, het lijden heeft niet het laatste woord. Het léven heeft het laatste woord.

Kindje verloren
Een kennis van ons kreeg na veel jaren kinderloosheid een zoontje. Vlak na de geboorte stierf het kindje. Dit leidde tot een grote crisis in zijn geloof. Hij zei: “Uiteindelijk stond ik voor de keus: keer ik God de rug toe, of blijf ik met Hem onderweg en bewaar ik mijn vragen tot de dag dat ik Hem ‘face-to-face’ zal ontmoeten?”

Onverteerbaar
Hoe je het ook went of keert, lijden blijft onverteerbaar en geen enkel antwoord geeft echte voldoening. Het past gewoon niet. En dat is ook precies wat er aan de hand is. Lijden past niet bij hoe we bedoeld zijn. Lijden laat ons altijd met vraagtekens achter. Uiteindelijk staan we als mensen allemaal voor de keus:

Het vangnet van Gods liefde
Keer ik God de rug toe, omdat er dingen gebeuren die ik niet kan begrijpen? Die niet bij elkaar te brengen zijn? Of vertrouw ik dat het vangnet van Zijn liefde sterker is dan mijn lijden? Ik bid dat je de Heer zo persoonlijk mag kennen, Zijn troost en kracht zo werkelijk in je leven meemaakt, dat je je vragen meeneemt in de ontmoeting met Hem.

Om te onthouden

Gloeilamp_vrouw

Een van de dingen die mij helpt om met de vraag van lijden om te gaan, is het zoeken naar uitgangspunten. Ik heb er een paar gevonden die ik graag wil delen.

 • Het leven is meer tragisch dan ordelijk (Oswald Chambers).
  Dit helpt je om niet verbaasd te zijn als er tegenslag komt;
 • Richt je op God zoals Hij is, niet zoals we zouden willen dat Hij is.
  Wij kunnen vaak totaal niet begrijpen waarom God iets laat gebeuren, maar Hij is ook totaal anders dan wij.
 • Vergeet niet in het donker, wat je in het licht geleerd hebt.
  God leren kennen als een liefhebbende Vader, helpt om in moeilijke tijden te blijven vertrouwen.
 • Sta jezelf toe teleurstelling te ervaren.
  Onderdruk je gevoel niet, maar deel het met God en zo nodig mensen. Lees de Psalmen om te merken dat je niet de enige bent die worstelt met lijden en Gods plek daarin.
 • Bedenk dat deze wereld niet je thuis is, we zijn alleen maar onderweg.
  Dit relativeert wat er in het hier en nu gebeurt: de heilige Geest wil ons vullen met hoop en met de vrede die het verstand te boven gaat (Fil. 4:7)

  Om over na te denken

-Welke van bovenstaande punten heb jij het hardst nodig? Wat maakt dat je deze punten nodig hebt? Op welke manier kan God jou hierin helpen?

-Op welke manier zou God het lijden in jouw leven kunnen inzetten of ombuigen tot 'iets beters'? Waar verlang je naar?

Boekentip

Verborgen genade door Jerry Sittser
Jerry verliest op één dag zijn vrouw, dochter en moeder. Hij vertelt over de weg die hij daarna gegaan is en zijn worsteling met God.

 Auteur: Agnes Huizenga / Agnes is coach en contextueel therapeut en heeft een eigen praktijk. Zij is ook betrokken bij het gebedswerk van New Wine Nederland. Agnes schrijft regelmatig Bijbelstudies voor Eva Magazine.

Agnes_Huizenga
--:--