Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waarom is gebed belangrijk?

De plichten van een christelijk leven… bidden

Sommige dingen die je als christen doet beginnen als iets moois. Na verloop van tijd ben je eraan gewend en kan het als een sleur voelen. In een serie blogs staat personal coach Carianne Ros bij een aantal van dit soort ‘plichten’ stil.

Deel:

We moeten als christenen bidden voor het eten, bidden voordat je gaat slapen, bidden in de kerk… De leerlingen van Jezus vroegen aan hem: ‘leer ons bidden’ en toen gaf Hij ons het Onze Vader. Bidden kan veel emoties teweeg brengen. De éne groepering vindt dat je op de éne manier moet bidden en een andere kerkgenootschap kan juist een heel ander soort bidden verkondigen. De één bidt standaard gebeden, de ander bidt wat er in hem of haar opkomt. Waarom is bidden nou zo belangrijk?

1. Bidden is een relatie hebben met God

God is er voortdurend naar op zoek om met ons een relatie te hebben. Dus telkens weer komt dat terug. Het lezen in de Bijbel, het naar de kerk gaan en ja, ook het bidden maakt het mogelijk een relatie met Hem te ontwikkelen. God vindt het geweldig om naar je te luisteren, om te horen wat je bezig houdt. Hij wil dat je de verlangens van je hart met Hem bespreekt. Hij vindt het ook heerlijk om te horen wat je blij maakt en waar je dankbaar voor bent. Maar Hij wil ook graag horen over je moeilijkheden en zorgen, pijn, verdriet en boosheid. God wil graag dat jij Hem leert kennen en dat je jezelf beter leert kennen, zoals Hij jou bedoeld heeft. Dat kan alleen wanneer je leert om niet alleen in je gebeden te spreken, maar ook te luisteren naar wat God jou wil zeggen. Bidden is een tweerichtingsverkeer: jij spreekt en God luistert, God spreekt en jij luistert…

2. Bidden geeft je een ander perspectief

Bidden richt je op de Bron buiten jezelf. In plaats van te blijven navelstaren, mogen we - doordat Jezus ons met God verzoend heeft - door middel van gebed in gesprek gaan met de almachtige Schepper van de hemel en aarde, die ook jouw Vader wil zijn. Wanneer je je gebed begint met aanbidding (God loven en prijzen om wie Hij is en Hem danken voor zijn aanwezigheid en zegeningen), dan kies je er op dat moment bewust voor om je aandacht op God te richten en niet op je eigen zorgen, problemen of verlangens. Hierdoor kun je de wereld en al haar problemen in een beter perspectief zien, alsof je er met een helikopter boven hangt. Het zal je ruimte geven, wanneer je beseft dat jouw leven niet van jou zelf (en jouw controledrang!) afhangt, maar van Gods liefde en genade.

3. Bidden is leven vanuit Gods kracht

God heeft ervoor gekozen dat Hij zijn kracht wil laten zien wanneer wij bidden, want wanneer we bidden zijn we aan het zaaien. En het werk dat we vervolgens mogen doen is de oogst van wat er met ons gebed gezaaid is. Helaas is het probleem met de meesten van ons, dat we wel een heleboel wéten over bidden, of er van alles over lézen, maar het niet vaak genoeg dóen. En wanneer je weinig zaait, zul je ook weinig oogsten. Het koninkrijk van God op aarde is compleet krachteloos wanneer wij het vanuit onze kracht willen bouwen. Christenen die niet bidden worden lauw en mat, omdat ze zich niet langer verbonden voelen met God. God laat nooit los wat zijn hand ooit is begonnen; Hij blijft kloppen op de deur van ons hart. En bidden is het moment waarop we de deur wijd open zetten en God van harte uitnodigen om in ons leven te komen. Door gebed geven de heilige Geest de ruimte om ons te veranderen. Door gebed beseffen we dat het niet om ons gaat, maar om Hem. Door gebed hoeven we niet te zwoegen, maar mogen we vanuit Gods Geest en zijn kracht leven, zodat ook anderen naar het Licht getrokken worden dat eeuwig leven geeft.

Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen. - Maarten Luther

Tekst: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--