Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wie is toch die man met de sleutels?

Kunst + weetjes over Petrus, een van de belangrijkste volgelingen van Jezus

Petrus, een van de volgelingen van Jezus, is een grote inspiratiebron voor de kunst. En hij is ‘de rots’ waarop de kerk is gebouwd, ook al vliegt hij alle kanten op en maakt hij fouten. Vier weetjes en de boeiende podcast Scheppingsdrift.

Deel:

Petrus heette Simeon

Petrus heette eigenlijk helemaal geen Petrus, maar Sim(e)on. Waarschijnlijk vernoemd naar een van de twaalf zonen van Jakob, die de twaalf stammen van Israël vormen. Op een dag zei Jezus tegen hem: ‘jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen’. In het Aramees, de taal die Jezus en zijn volgelingen spraken is dat ‘Kepha’, of Cefas, zoals je in sommige vertalingen terugvindt. Petros is Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven.

Petrus heeft geen Brieven geschreven

In dat Nieuwe Testament vind je trouwens ook de ‘Brieven van Petrus’. 1+1=2 zou je denken, maar dat is niet helemaal zo. Hoewel de vroege kerkleiders in de 2e en 3e eeuw geloofden dat Petrus ze had geschreven, lijkt het er toch meer op dat de brieven uit naam van Petrus zijn geschreven.
Dat moet aan het einde van de eerste of het begin van de tweede eeuw zijn gebeurd, terwijl Petrus al rond het jaar 64 moet zijn overleden. Waardoor wetenschappers dat denken? Eigenlijk omdat het Grieks van de brieven veel te goed is voor een visser uit Galilea die oorspronkelijk Aramees sprak. Wie ‘m dan geschreven heeft? De schrijver van 1 Petrus is waarschijnlijk Silvanus, die genoemd wordt aan het einde. De tweede brief is waarschijnlijk helemaal geen brief, maar een uitgewerkte preek.

De weergave van deze tweet vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Petrus & de sleutels

Behalve dat Petrus ‘de rots is waarop de kerk is gebouwd’, is er ook nog te lezen dat Jezus tegen Petrus zegt: ‘Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven’. Vandaar dat je hem in kerken en op schilderijen nogal eens tegenkomt met sleutels in z’n hand. Lekker herkenbaar. Op basis van die uitspraken van Jezus is Petrus in de rooms-katholieke traditie de eerste paus, ook al is hij nooit zo genoemd. Pas zo’n 200 jaar later ergens later werden de bisschoppen van Rome ook paus genoemd. Petrus is overigens wel in Rome beland, waarschijnlijk rond het jaar 60, kort voor zijn marteldood. Daarvoor was hij een van de belangrijkste leiders van de kerk in Jeruzalem.

Petrus vs. Paulus

Petrus kreeg ‘ruzie’ met Paulus. Paulus schrijft namelijk in de Brief aan de Galaten dat hij Petrus hypocriet vindt. De vroege kerk worstelde met de joodse wetten: golden die nu wel of niet voor niet-joden? Paulus vond van niet, maar de leiders van de kerk in Jeruzalem vonden van wel. Toen Petrus op bezoek was bij Paulus in Antiochië schijnt hij volgens Paulus eerst wel en later weer niet meegegeten te hebben met niet-joden, wat Paulus echt niet vond kunnen. Je leest hier hoe Paulus Petrus terechtwees.

Podcast 'Scheppingsdrift' vertelt je nog meer over Petrus en het panel van experts laat je kennismaken met allerlei kunst die door Petrus geïnspireerd is: soms letterlijk, soms figuurlijk. Je luistert ‘m via je favoriete podcastkanaal, zoals Spotify:

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Hierboven zie je een van de kunstwerken die tijdens de podcast worden besproken: dit is een muurschildering uit de Sixtijnse Kapel in Rome en is gemaakt door Pietro Perugino.

Geschreven door

Marieta van Driel

--:--