Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wie was Maria Magdalena?

The Passion, donderdag 6 april 20.30 uur, NPO 1

Voor het eerst kreeg het Bijbelse personage Maria Magdalena een rol in het paasverhaal van 'The Passion'.

Deel:

Wie was Maria Magdalena?

Maria Magdalena of Maria van Magdala was volgens het Nieuwe Testament een volgeling van Jezus. Het evangelie volgens Lucas 8:2 introduceert haar als 'Maria, genaamd Magdalena' (Statenvertaling) of 'Maria uit Magdala' (NBV).

Verwarring

Maria Magdalena wordt vaak verward met andere vrouwen uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld met de zondige vrouw - of volgens anderen een prostituee - die de voeten van Jezus wast in Lucas 7:36-50. Of met Maria, de zus van Martha (Lucas 10:38-42; Johannes 11:1-12:8). Maar het is duidelijk dat Maria Magdalena niet dezelfde persoon is als deze twee vrouwen. Het is meer waarschijnlijk dat Magdala de plaats is waar Maria vandaan komt. Vermoedelijk is dit Magdala-Taricheae, dat bij het Meer van Galilea ligt.

De rol van Maria Magdalena

Maria_Magdalena

Maria speelt een belangrijke rol tijdens het sterven van Jezus en daarna. Zij is een van de vier vrouwen die bij het kruis van Jezus staan (Marcus 15:40-41; Matteüs 27:55-56; Johannes 19:25). Maria is er ook bij als Jezus begraven wordt (Marcus 15:47; Matteüs 27:61). En ze is als eerste bij het lege graf als Jezus is opgestaan (Marcus 16:1-8; Matteüs 28:1-10).
Het is opvallend dat juist een groep vrouwen als eerste zien en vertellen dat Jezus is opgestaan. Telkens wordt Maria als eerste genoemd. Ze vertelt wat ze gezien en gehoord heeft, ook al geloven de andere leerlingen haar eerst niet (Lucas 24:9-11 en Johannes 20:1-2 en Johannes 20:11-18).

Wanneer is The Passion op televisie?

Donderdag 6 april 20.30 uur, NPO 1

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--