Ga naar submenu Ga naar zoekveld

10: Ermelo (Drie), van 0 tot 2021

De hoge bomen van Drie

Het gehucht Drie ligt ca. 10 km landinwaarts vanaf het huidige Nuldernauw, de vroegere Zuiderzee. Het staat al eeuwen bekend om de hoge beuken die daar groeien. De bomen waren zo hoog dat ze als baken dienden voor de schippers van de Zuiderzee. Er wordt beweerd dat je ze al kon zien even buiten de Oranjesluizen van Amsterdam, ongeveer tegenover Naarden.

Deel:

De bomen werden dan ook 'bakenbeuken' genoemd. Vanaf hoge punten was er een vrij uitzicht mogelijk over de - toen nog - heide ten noorden van het bos en op de Zuiderzee, nog verder noordelijk. De beuken bereiken een hoogte van ongeveer 40 meter en Drie ligt zelf ook al op ca. 50 meter boven zeeniveau. Vandaar dat schippers zich tot ver op de Zuiderzee op deze 'bakenbeuken' konden oriënteren.

Het grootste deel van de oude beuken moest in 1999 worden gekapt. De huidige beuken zijn dus nog relatief jong. Het Speulder- en Sprielderbos Boombos is een restant van een heel oud bos zoals dat lang geleden voorkwam. Het is een plek waar al duizenden jaren geleden mensen woonden. In de loop der eeuwen zijn alleen de rechte bomen gekapt voor het bouwen van schepen, huizen en schuren. De kromme, niet bruikbare, bomen liet men staan.  De bomen die overbleven leken door hun grillige vorm te dansen. Het Speulderbos wordt in de volksmond dan ook het "bos van de dansende bomen" genoemd. Er is nog 300 hectare in stand gehouden. Dit geeft voor dit gebied een geheel eigen karakter, ook wat betreft het planten- en dierleven. Zo vinden boommarters in dit bossen een goed onderkomen.

Volksverhalen, sagen en legenden over dit gebied.
Volksverhalen, sagen en legenden over dit gebied.

Dat dit gebied al eeuwen tot de verbeelding speelt bewijzen de vele volksverhalen, sagen en legenden over dit gebied. Zoals deze: https://www.beleven.org/verhaal/de_bomen_van_drie

--:--