Ga naar submenu Ga naar zoekveld

3 gebeden om vrijheid

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we afgelopen week weer bij stil mogen staan. Toch kun je leven in een land zonder oorlog, maar je nog steeds onvrij voelen door diepe zorgen, schrijnend onrecht of verlammende angst. Wij hebben drie gebeden op een rijtje gezet die je kunt bidden om meer vrijheid te ervaren in je leven.

Deel:

1. Vrijheid van zorgen

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

(Uit: Sela – Gebed om vrijheid)

2. Goed omgaan met vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
U schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Ik bid dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen
en dat ik altijd het recht op leven van anderen
zal respecteren.

(Via: gewijderuimte.org)

3. Vrijheid om God te dienen

God van vrede en vrijheid,
maak ons vrij van het geloof
in het recht van de sterksten
en het gelijk van de rijksten,
maak ons vrij om U te dienen,
elkaar op te bouwen,
en onvermoeibaar te zoeken
naar wegen van recht en vrede
en zorg voor uw schepping,
maak ons vrij om ruimte te maken
voor de verdrukten en verjaagden
die hier hun toevlucht zoeken,
zodat er tekenen zijn van uw Rijk
op het slagveld van deze wereld,
door Jezus Christus onze Heer.

Amen.

(Uit: Gebeden Dienstboek – Uitgeverij Boekencentrum)

Geschreven door

Christianne Scholtens

--:--