Ga naar submenu Ga naar zoekveld

5 Bijbelteksten die troost bieden

"Kom maar bij mij!"

Wanneer je het even niet ziet zitten en verdrietig bent, helpt het als iemand een arm om je schouder slaat. Ook de Bijbel kan een steuntje in de rug zijn! Lees hier vijf Bijbelteksten die troost bieden bij verdriet.

Deel:

1. Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden. Jesaja 66:13

God is niet alleen te vergelijken met een vader, maar ook met een moeder. Moeders zijn magisch - een kusje, een aai, en een krijsend kind wordt weer rustig en vergeet z’n ellende. In Jesaja’s tijd woonde God in Jeruzalem. Daar werden de Israëlieten getroost als zij drie keer per jaar kwamen om de feesten te vieren, die Gods plan met zijn volk illustreerden.

"Kom maar bij mij", zegt God tegen ons, "ik fluister je woorden van hoop in."

2. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Mattheus 5:4

Jezus zegt niet dat het leven met hem gekenmerkt wordt door lijden, dat treuren het kenmerk is van het christenleven. Maar Hij zegt juist dat Hij troost als er leed op je weg komt. Je zult toch gelukkig zijn, want er zal troost komen. Hij zelf zorgt ervoor!  

Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit
Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

3. Leg uw last op de HEER
en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt. Psalm 55:23

Leven met God bevrijdt je niet van alle zorgen. De lasten die je draagt, mag je "op de Heer leggen”. Ze verdwijnen daarmee niet; het blijven jouw lasten, maar God ondersteunt je. Hij troost je door zijn nabijheid. 

4. Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed. Psalm 23:4

Een onbegrijpelijk vers. De weg die je gaat leidt door een donker dal. God, de God die licht is, is bij je. En toch wordt de duisternis niet verdreven. Nog niet. God ervaart diezelfde duisternis. Maar zijn woorden zijn bij je om je houvast te bieden; om je hoop en uitzicht te geven. Tot je uiteindelijk het donkere dal kunt verlaten.

Lees ook: 7 troostende bijbelteksten bij overlijden
Lees ook: 7 troostende bijbelteksten bij overlijden

5. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mattheus 11:28

Geen verwijt als je soms denkt het leven niet aan te kunnen. Alle begrip daarvoor van de kant van Jezus. Hij heeft dat juk ook gedragen en wil je het geheim leren hoe je dat kunt doen, zonder eraan onderdoor te gaan. Hij kwam niet in opstand, zocht geen schuldige, maar was zachtmoedig en nederig, zelfs tegenover zijn vijanden. Hij aanvaardde de omstandigheden en ging zijn weg met zijn Vader.

--:--