Ga naar submenu Ga naar zoekveld

5 gebeden om te bidden bij innerlijke strijd

Inspiratie door de eeuwen heen

Soms ben je zo met jezelf of een situatie in gevecht, dat je niet meer weet wat je moet doen of waar je de woorden vandaan moet halen. Gelukkig hebben deze geloofshelden de woorden voor ons op papier gezet.

Deel:

1. Gebed om rust bij innerlijke strijd

God, geef mij de rust
om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kán
en de wijsheid om het verschil te zien.

Om te leven bij de dag,
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijkheden te zien als het pad naar de vrede.
Om deze zondige wereld, net als Jezus deed,
te nemen zoals hij is,
niet zoals ik hem graag zou hebben.

Er op vertrouwend dat Hij alles in orde zal maken,
als ik me aan Zijn wil overgeef.
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn
en voor altijd overgelukkig met Hem te zijn:
in het volgende leven.
Amen.

Reinhold Niebuhr
Karl Paul Reinhold Niebuhr was een Amerikaans, protestants theoloog. Hij schreef veel over de relatie tussen het christelijk geloof en politiek. President Obama zelf laat zich vaak door hem inspireren.

2. Bevrijd mij, o Jezus

Bevrijd mij, o Jezus

Van het verlangen om geliefd te zijn,
Van het verlangen om verhoogd te worden,
Van het verlangen om geëerd te worden,
Van het verlangen om geprezen te worden
Van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
Van het verlangen om geraadpleegd te worden,
Van het verlangen om goedgekeurd te worden,
Van het verlangen om populair te zijn,

Van de angst om vernederd te worden,
Van de angst om geminacht te worden
Van de angst om vermaand te moeten worden
Van de angst om gelasterd te worden,
Van de angst om vergeten te worden,
Van de angst om verkeerd begrepen te worden
Van de angst om belachelijk gemaakt te worden
Van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade,
Om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
Dat anderen hoger geacht worden dan ik,
Dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder,
Dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
Dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
Dat anderen heiliger worden dan ik,
Terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa
Moeder Teresa was een controversiële, katholieke zuster die zichzelf inzette om de allerarmsten van India te helpen. Ze won de Nobelprijs voor de vrede en werd na haar dood heiligverklaard.

3. Help mij bidden

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen

In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.

Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!

Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken. Vanwege zijn principiële houding en verzet werd hij in 1945 door de nazi’s terechtgesteld. 

4. Soms

Soms

voel ik mij leeg
en ben ik uitgeblust.
Dan heb ik
te hard gelopen,
achter elkaar door
me ingezet,
en uitgedeeld
aan anderen;
dan heb ik
mijzelf verwaarloosd,
geen acht geslagen
op mijn eigen lijf,
geen zorg gehad
voor mijn eigen ziel,
en gaat de vonk
er langzaam uit…

God, als ik
zo leeg ben
en uitgeblust
schenk mij dan
uw vuur
adem mij
uw levensgeest in…

Margreet Klokke
Margreet Klokke was bijna achttien jaar predikant in de Haagse Kloosterkerk, waar de koninklijke familie kerkt. Nu is ze predikant in de Leidse Binnenstadgemeente.

5. Verlicht de nacht

Heer, kom snel en verlicht de nacht!
Naar U zie ik uit zoals de stervenden uitzien naar U.
Zeg tegen mijn ziel dat niets gebeurt zonder dat U het toestaat
en dat niets van dat wat U toestaat zonder troost is.
O Jezus, Zoon van God,
U zweeg in aanwezigheid van Uw aanklagers,
beteugel mijn tong
totdat ik gevonden heb wat ik moet zeggen en hoe het te zeggen.


Toon mij de weg en maak me bereid die te volgen.
Treuzelen is gevaarlijk en doorgaan vol risico.
Geef antwoord op mijn smeken en toon mij de weg.
Ik kom tot U zoals de gewonde naar de dokter gaat op zoek naar hulp.
Geef, o Heer, vrede aan mijn hart!
Amen.

Moeder Birgitta
Birgitta van Zweden (1303-1373) was een Rooms-Katholieke mysticus die wordt vereerd als heilige. Ze stichtte de kloosterorden van de birgittinessen en birgittijnen en was componist.

Bij innerlijke strijd kan het lijken alsof God zich verborgen houdt.

Lees ook: Als je gebed in de lucht blijft hangen

Geschreven door

Charlotte van Egmond

--:--