Ga naar submenu Ga naar zoekveld

6 vragen over Jezus: Wie was Hij?

Was Hij getrouwd? En was Hij eigenlijk wit of zwart?

Liefdesrelaties zijn voor veel mensen belangrijk – was dat ook bij Jezus zo? Was Hij bijvoorbeeld getrouwd? En in deze veelkleurige wereld doet je huidskleur er soms toe – hoe zat dat bij Hem?

Deel:
Bekijk ook: Zoektocht Kefah Allush in tv-serie 'Jezus van Nazareth': 'Hoe leefde Hij?'
Bekijk ook: Zoektocht Kefah Allush in tv-serie 'Jezus van Nazareth': 'Hoe leefde Hij?'

Hier lees je alles over Jezus, waarschijnlijk de bekendste persoon op aarde.

Was Hij getrouwd?

Jezus was niet getrouwd. In alle geschriften die door tijdgenoten over Hem zijn geschreven (die staan in de Bijbel) komt geen enkele suggestie voor dat Hij een partner had. De enige keer dat het erover gaat, suggereert Hij dat Hij single is. En kennelijk een happy single, want Hij gaat soepel en niet-gefrustreerd met de (vaak ook vrijgezelle) vrouwen in Zijn omgeving om.

Pas in de 3e eeuw verschijnen er teksten over Jezus die stellen dat Hij getrouwd was: dat is te laat om nog historische waarde te hebben. Theoretisch is het mogelijk dat Hij getrouwd was in de periode vóórdat Hij publiek optrad, als dertiger. Daarover is vrijwel niet geschreven. Hij zou dan als twintiger een periode getrouwd moeten zijn geweest, en bijvoorbeeld weduwnaar zijn geworden. Dat kwam veel voor in die tijd en misschien vonden de Bijbelschrijvers het niet relevant om te vermelden.

Lees meer: Had Jezus een vrouw?
Lees meer: Had Jezus een vrouw?

Was Jezus wit of zwart?

Jezus was een Joodse man. Romeinse tijdgenoten vermelden dat Joden in de 1ste eeuw een Mediterraans uiterlijk hadden: licht gebruind dus, zoals bijvoorbeeld tegenwoordig Turken en Marokkanen. Omdat Hij veel buiten was, ligt het voor de hand dat Hij wat donkerder gekleurd was, brons-achtig.

Lees ook: Wat weten we door oude afbeeldingen over Jezus' uiterlijk?
Lees ook: Wat weten we door oude afbeeldingen over Jezus' uiterlijk?

Wie was Jezus? Hoe verliep Zijn leven?

Jezus was een timmerman die in het begin van de 1ste eeuw opgroeide in Galilea, een streek in het noorden van het huidige Israël. In de jaren 30 begon Hij zich te profileren als rabbi, een soort Joodse filosoof. Meestal hadden die een eigen standplaats en school, maar Jezus trok rond, van dorp naar dorp, en verzamelde zo Zijn studenten, ook wel ‘discipelen’ geheten.

Hij heeft waarschijnlijk zo’n drie jaar op deze manier rondgetrokken en werd steeds populairder. Intussen begon Hij te suggereren dat Hij de langverwachte ‘Messias’ was. Dat is een figuur die veel Joden in die tijd verwachten: een soort generaal die de vijanden, de bezettende Romeinen op dat moment, zou verslaan en een lang vredesrijk zou stichten, het zogeheten ‘koninkrijk van God’.

Hij zou dat ‘koninkrijk van God’ stichten, maar niet via een (guerrilla)oorlog

Jezus vertelde dat Hij die Messias was, maar wel op een onverwachte manier. Hij zou inderdaad dat ‘koninkrijk van God’ stichten, maar niet via een (guerrilla)oorlog. Zijn vredesrijk zou als een ‘mosterdzaadje’ zijn, zo vertelde Hij, dus iets wat zich ondergronds en in stilte zich verspreidt, maar uiteindelijk heel groot wordt. Inderdaad is Zijn invloed ongekend groot geworden.

Nu is de titel ‘Messias’ politiek geladen en de Romeinse bezetters zagen Hem als een bedreiging. De religieuze leiders vonden Hem bovendien te vernieuwend. Uiteindelijk liep de spanning zo hoog op dat ze Hem lieten kruisigen. Twee ochtenden daarna begonnen Zijn volgelingen echter verschijningen van Hem te zien en over een periode van zes weken spraken ze regelmatig met Hem. Hij was uit de dood opgestaan, geloofden ze, en dat begonnen ze rond te vertellen.

Waarom is Hij zo beroemd?

Jezus moet zeer charismatisch zijn geweest en had een zeer innovatieve boodschap. Toch zijn er veel meer mensen geweest met dergelijke eigenschappen, die hun leven lang hebben opgetreden en toch vrijwel vergeten zijn. En Jezus heeft maar drie jaar opgetreden, liet geen boeken na en had maar een kleine groep volgelingen die bovendien niet bij de elite hoorden en laaggeletterd waren.

Toch werd juist Jezus zo beroemd. Er moet dus meer meespelen. De meest gehoorde verklaring is dat Zijn volgelingen vlak na Zijn marteldood, Hem begonnen waar te nemen op een zeer realistische manier: ze spraken met Hem, aten, wandelden, enzovoorts. Dit gaf hun zulke energie en moed, dat ze Zijn ‘goede nieuws’ overal in het Middellandse Zeegebied begonnen te verspreiden.

Tekst loopt door onder afbeelding.

jezus

Heeft Jezus echt bestaan?

Er is eigenlijk geen serieuze historicus die daaraan twijfelt. Sowieso zijn er diverse historische bronnen die binnen een generatie na Zijn dood zijn geschreven. Nu was ‘fact checken’ in die tijd zonder internet natuurlijk lastig, maar des te noodzakelijker: ‘fake news’ kon je dood betekenen, dus mensen waren redelijk sceptisch.

Je kunt Zijn bestaan ook op een andere manier herkennen: los van de geschriften, is het zeker dat er vrij snel na Zijn dood een groep volgelingen was, in de buurt van waar Hij zou zijn opgetreden. Er waren genoeg tegenstanders die deze nieuwe beweging onderuit wilde halen, maar er is geen enkel spoor van dat ze probeerden aan te tonen dat Jezus niet bestaan had: zelfs deze tegenstanders accepteerden dat gewoon als een gegeven.

Lees ook: National Geographic duikt in het leven van Jezus: 'Verbaasd hoe archeologie strookt met de Bijbel’
Lees ook: National Geographic duikt in het leven van Jezus: 'Verbaasd hoe archeologie strookt met de Bijbel’

Waarom zou je in Jezus geloven? Wat kun je vandaag nog met Hem?

Jezus stelde ‘het koninkrijk van God’ te stichten. Dat is dus een beweging in de geschiedenis waar God heel dichtbij is. Christenen geloven dat dit bij Jezus zelf begonnen is: Hij is persoonlijk het meest nabije contact met God, Hij is als het ware ‘samengesmolten’ met God. Nergens vind je dus betere informatie over God dan bij Hem.

Daarom geloven christenen in Jezus. God is de oerbron van alles, Hij doortrekt alles en omgeeft alles. Niets is groter dan God. En bij Jezus vind je over dat allergrootste de beste informatie. Nergens is die God dichterbij. Als je dus contact wil met die God, als je daarover wilt leren, dan moet je bij Jezus zijn. In hoe Hij zich gedroeg en zich opstelde, kun je iets van de diepste geheimen van het leven ontdekken. Dat zegt ook alles over hoe jij zelf je kunt opstellen.

--:--