Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Aangepaste coronamaatregelen voor koren en samenzang

Dringende oproep: zie af van gemeentezang

Met ingang van dinsdag 29 september zijn verscherpte maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor zangkoren, de concerten en voor de samenzang in de kerk?

Deel:

Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

  • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in de binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
  • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot 17 jaar. 
  • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
  • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Verwarring

Koornetwerk heeft contact gehad met meerdere instanties, en schrijft op de website: 'Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen 'gezelschap' en 'samenkomsten'. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie.
Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal vier personen.
Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan vier mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 mensen binnen en 40 buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.'

Geen samenzang

De PKN roept op om af te zien van samenzang in de kerkdienst. "Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen roepen wij u dringend op om van de gemeentezang af te zien", schrijft de PKN op de website. "Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ is leidend voor deze oproep. De inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers blijft een alternatief. Met de gemeente zacht zingen raden wij af. Als kerkenraad kunt u zonodig opnieuw afwegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Wanneer er toch gemeentezang zal plaatsvinden, is ons advies dit - met strikte inachtneming van de richtlijnen - alleen te doen in de regio’s waar sprake is van risiconiveau 1 'waakzaam'. In de regio’s waar sprake is van risiconiveau 2 ‘zorgelijk’ en risiconiveau 3 ‘ernstig’ is het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ om geen gemeentezang te laten plaatsvinden. Voor verdere adviezen en de risicotaxatie verwijzen wij u naar de website van eerste hulp bij ventilatie."

Verantwoordelijkheid nemen

Scriba René de Reuver: "Het virus waart helaas nog volop rond, ook onder ons. We weten niet hoe lang het nog duurt, dat is moeilijk en valt tegen. We willen alle gemeenten van onze Protestantse Kerk oproepen in deze situatie niet de grenzen op te zoeken, maar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij wensen alle gemeenten Gods nabijheid in deze tijd toe."

Onlangs bleken negen zangers van een koor in Leiden besmet met het coronavirus. 'Ze hadden twee ramen en drie deuren opengezet, zaten op afstand van elkaar in een ruime, hoge zaal en hielden ook in de pauze afstand', schrijft de Volkskrant. Ook in Heerde schortte een zangkoor alle repetities op na diverse besmettingen in september.

Bron: Koornetwerk.nl

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--