Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Actieweek voor Bijbelpodcast ‘Eerst dit’

'De podcast is gratis, maar het geld is hard nodig'

De app van Bijbelpodcast 'Eerst dit' – een samenwerking van de EO en de missionaire organisatie IZB – is meer dan 53.000 keer gedownload. Kritiek op de inhoud is er nauwelijks. Een doorslaand succes dus voor de makers. Maar er is ook nog een andere kant. De financiële. “Deze podcast is afhankelijk van de financiële bijdrage van luisteraars.”

Deel:

Van een product dat gemaakt wordt bij de Publieke Omroep denken Nederlanders al snel dat zij het zelf betalen, met hun belastinggeld. Niets is minder waar. De EO bekostigt ook dingen zelf, gewoon omdat zij die belangrijk vindt. Daan Molenaar, een van de makers van Eerst dit, legt uit dat dit ook geldt voor deze Bijbelpodcast. “Slechts een tiende van de totale kosten komt momenteel uit de kas van de NPO en de EO. Er is zo’n 100.000 euro nodig om Eerst dit weer een jaar te kunnen maken.”

Speciale app

Vorig jaar, toen de podcast nog via WhatsApp werd verspreid, leverde een wervingsactie vrij snel het benodigde bedrag van een ton op. Nu de podcast door nieuwe regelgeving niet meer via WhatsApp bij de luisteraars komt, maar via een speciaal gebouwde app, kan het lastiger worden, geeft Daan toe. “Je komt nu niet meer binnen via een kanaal waar mensen sowieso al komen, ook als ze niet naar de podcast willen luisteren.”

Downloads

Gelukkig merkt hij niet dat het aantal luisteraars sinds de verhuizing naar een eigen app is achtergebleven, vervolgt de conceptontwikkelaar bij de EO. “We zijn heel blij met die 52.000 downloads en zien dat veel gebruikers dagelijks luisteren naar de afleveringen. Sinds de coronacrisis zien we wel een lichte daling, omdat de app vaak tijdens ritten naar en van het werk werd ingeschakeld. Maar dat is tijdelijk en alsnog krijgen we veel positieve reacties.”

Wat gaan jullie doen om het bedrag bij elkaar te krijgen?
“Van 25 tot en met 29 mei besteden we aan het begin van de uitzendingen aandacht aan de wervingsactie. Ook krijgen gebruikers die pushmeldingen toestaan een bericht met een link – een Tikkie – om een gift over te kunnen maken. De podcast is gratis, en dat blijft hij, maar het geld is echt hard nodig. We hopen dat we die boodschap duidelijk kunnen overbrengen.”

'Eerst dit op zondag'

Jullie maken sinds de crisis ook uitzendingen voor de zondag. Blijft dat zo?
“We stoppen daar komende maand weer mee. Eerst dit hoeft de kerkdiensten in het land niet te vervangen. Je zou de zondagse uitzendingen een extra steun in de rug kunnen noemen, passend bij Eerst dit: inhoudelijk, moeilijke zaken niet uit de weg gaand, vermanend, hoopvol. Eigenlijk is Eerst dit een simpel concept: we volgen een Bijbelrooster, vijf sprekers overdenken dit en bidden ter afsluiting. Dat slaat nu al meer dan een jaar heel goed aan.”

Kindervariant

Ondertussen denken we ook na over een kinderpodcast waarin Bijbelse verhalen door gezinnen op een aansprekende manier verteld worden. En er komt een missionaire podcast voor zoekers. “Zo bouwen we voort op de behoefte die er onder christenen en zoekers is aan Bijbelgetrouwe content. En dat dat extra geld kost, hoef ik nu vast niet nog een keer te zeggen.”

Geschreven door

Reinald Molenaar

--:--