Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Archeologisch bewijs locatie Sodom & Gomorra

Nieuwe ontdekkingen ten noorden van Dode Zee

Volgens professor Steven Collins is er steeds duidelijker bewijs voor de plek waar vroeger Sodom en Gomorra lagen. De steden, die door God werden verwoest door zwavel en vuur, zouden volgens eerdere theorieën onder of ten zuiden van de Dode Zee liggen. Volgens de professor zijn er nu nog sterkere aanwijzingen en bewijzen voor een noordelijke locatie dan eerst.

Deel:

De discussies tussen de verschillende mogelijke plekken voor Sodom en Gomorra zijn al decennia bezig maar kreeg nieuw leven nadat Collins in 2006 begon met opgravingen in Jordanië. Het onderzoek en de studie bij het gebied Tall el-Hammam wordt geleid door professor Collins en zijn team. Het reusachtige onderzoeksgebied bevindt zich aan de noordkant van de Dode Zee.

In 2013 bracht Collins al nieuws naar buiten over de aannemelijkheid van een noordelijke locatie maar nu zijn er nog meer ruïnes en artefacten ontdekt. Ook in het afgelopen seizoen kwamen verrassende ontdekkingen naar boven waaronder verschillende muren, vestingwerken en torens. In het tijdschrift Popular Archaeology meldt Collins een aantal opmerkelijke bevindingen en bewijzen van de opgravingen in de afgelopen jaren. Een aantal hiervan:

  • Het opgravingsgebied heeft 25 geografische indicatoren die overeenkomen met de beschrijvingen van Sodom en Gomorra in Genesis. Ter vergelijking: Jeruzalem heeft er slechts 16, andere gebieden vaak 5 of 6. Tall el-Hammam voldoet volgens Collins aan elke Sodom-criteria die in de Bijbel wordt beschreven.
  • De vondst van potten, architectuur en vernietigingslagen komt overeen met het tijdsframe. Dat houdt in dat de voorwerpen die men verwachtte daar te vinden ook gevonden werden. Ook zijn er aanwijzingen dat het gebied daarna 700 jaar onbewoond was.
  • Er zijn overblijfselen van skeletten gevonden die een snelle, gewelddadige dood zijn gestorven.
  • Aangetaste pottenscherven tonen aan dat het aannemelijk is dat een grote vuurbal vanuit de hemel is gekomen.

Volgens Collins zijn de eerdere theorieën over locaties van de steden te wijten aan ongefundeerde theorieën. Ook komen de locaties niet overeen met punten die beschreven staan in de Bijbel. Een zuidelijke locatie van Sodom en Gomorra zou bovendien ook erg onlogisch zijn. Collins: "Verdere data heeft weerlegd dat Sodom ten zuiden van de Dode Zee zou liggen. Dit gebied is een dor woestijnland en is nooit een mooi, paradijselijk gebied geweest. Het is dan ook niet aannemelijk dat Lot deze plek uitkoos om te wonen terwijl de Bijbel schrijft over een vruchtbare plek."

Is Tall el-Hammam dus inderdaad de Sodom uit Genesis? Collins is daar in ieder geval steeds meer van overtuigd.

Collins is professor archeologie aan de Trinity Southwest Universiteit in de Amerikaanse staat New-Mexico. Daarnaast is hij decaan aan het 'College of Archaeology & Biblical History'.

Bron: Patheos / Popular Archaeology
Beeld: Wikipedia, Sodom en Gomorra

--:--