Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Beleven christenen seks anders?

Christenen onzeker over wat wel en niet mag

Samen porno kijken, het gebruik van seksspeeltjes of zelfbevrediging: christenen vinden het lastig om aan te geven wat wel en niet 'mag' op seksueel gebied. Uit een vergelijkend onderzoek van intimitijd.nl blijkt dat niet-christenen daar veel minder moeite mee hebben.

Deel:
Christenen zijn vaker ontevreden over hun seksuele opvoeding 

Bestaat er een verschil in de beleving van seksualiteit tussen christenen en niet-christenen? De christelijke online erotiekshop Intimitijd.nl zocht het uit. Een onderzoek onder ruim 600 deelnemers laat zien dat christenen vaker twijfelen over hun seksuele grenzen dan niet-christenen. Ondanks deze twijfels vindt drie op de vier christenen het gebruik van speeltjes, zoals een vibrator, geen probleem. Van de gelovige groep geeft 41% aan, één of meerdere seksspeeltjes in huis te hebben. Bij niet-christenen ligt dit percentage met 62% een stuk hoger.
Het is voor het eerst dat er specifiek wordt gekeken of er verschillen bestaan op seksueel gebied tussen deze twee groepen.

Cijfers
Christenen geven hun seksleven gemiddeld een 7. Dit komt aardig overeen met de 6,9 van niet-christenen. Opvallender is het verschil tussen mannen en vrouwen: vrouwen waarderen hun seksleven in beide groepen hoger. Zij geven het met een 7,2 gemiddeld een halve punt hoger dan mannen, die het gemiddeld met een 6,7 waarderen. Naarmate men ouder wordt daalt het cijfer. Jongeren (21-35 jaar) geven hun seksleven een 7,2. Bij 50-plussers is dit een 6,5.

Els-Gouman

Schuldgevoelens
Er is een aantal opmerkelijke verschillen tussen christenen en niet-christenen op seksueel gebied. Zo zijn christenen vaker ontevreden over hun seksuele opvoeding en voelen zich vaker ‘schuldig’ over seksuele gedachten en gevoelens. Dit is bij één op de vier christenen wel eens het geval; twee keer zo vaak als bij niet-christenen. “Veel mensen vinden het lastig dat de Bijbel, die voor christenen heel belangrijk is, niet altijd even duidelijk is over wat wel of niet zou mogen op seksueel gebied,” licht Els Gouman, de 29-jarige eigenaresse van Intimitijd.nl toe. “Als je als christen fantaseert over dingen waarbij je twijfelt of het wel is toegestaan, dan is het logisch dat je je daar schuldig over voelt.”

1 op de 3 christenen: seks niet bespreek baar in de kerk

Grenzen
Christenen zijn vaker dan niet-christenen van mening dat iets niet mag op seksueel gebied. Zo twijfelt circa 8,5% van de christenen of orale seks wel is toegestaan, terwijl dit volgens vrijwel alle niet-christelijke respondenten geen enkel probleem is. Eén op de drie christenen heeft geen moeite met anale seks, ten opzichte van ruim 80% van de niet-christenen. Nog eens 28% van de christenen twijfelt of het mag, 1% weet niet wat het is.
Verder vindt 65% van de christenen BDSM (bondage, pijn en dominantie) niet kunnen, bij niet-christenen is dit percentage met 6,1% vele malen lager.

Overeenkomsten
Naast verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten tussen beide groepen. Christenen en niet-christenen doen ‘het’ ongeveer even vaak: 29% heeft gemiddeld 1 keer per week seks, 33% doet het 2-3 keer per week en 6% doet het vaker dan 3 keer per week. De overige 32% heeft minder dan 1 keer per week seks. Ook is de grote meerderheid bij beide groepen (circa 83%) van mening dat seksualiteit een belangrijk onderdeel is van de relatie.

Schermafbeelding-2016-01-29-om-15-05-44
21% van de christenen vindt dat je samen met je partner porno mag kijken

Hete hangijzers
Onderwerpen als zelfbevrediging en pornografie zijn onder gelovigen al decennia lang hete hangijzers. Het onderzoek wijst uit dat iets meer dan de helft van de christenen (53%) van mening is dat zelfbevrediging wel mag, 33% twijfelt daarover. Volgens de overige 14% is zelfbevrediging niet toegestaan. Wat betreft porno: 21% van de christenen vindt dat je samen met je partner naar porno mag kijken, 20% procent twijfelt daarover. De overige 59% vindt dat dit niet mag. Ook bij andere vragen op seksgebied zijn christenen er lang niet altijd over uit: Mag een rollenspel wel of niet? Is het gebruik van een blinddoek geoorloofd? Of het vastbinden van handen en voeten? In vrijwel alle gevallen twijfelt deze groep of iets wel of niet geoorloofd is.

Lees ook: Dominee wil betere seks voor echtparen
Lees ook: Dominee wil betere seks voor echtparen

Taboe
“We hopen dat dit onderzoek meer inzicht geeft in hoe christenen seksualiteit beleven,” zegt Els Gouman. “Er rust namelijk nog steeds een groot taboe op seksualiteit onder christenen, wij hopen dat op deze manier te doorbreken.” Dit taboe wordt bevestigd in het onderzoek: één op de drie christenen erkent dat seks in zijn of haar kerk niet of nauwelijks bespreekbaar is. “Ik hoop dat ons onderzoek ook in kerkelijk Nederland wordt besproken,” reageert Els. “De resultaten geven in ieder geval genoeg stof tot nadenken!”

Onderzoeksopzet
Els Gouman en haar man Tom (socioloog) hebben het onderzoek afgelopen najaar via sociale media uitgezet. Onder andere via een artikel op deze website werden stellen opgeroepen om mee te doen aan dit onderzoek. Ook de seksuologe Goedele Liekens twitterde over het onderzoek: 

Schermafbeelding-2016-01-29-om-15-05-44

Hoewel het aantal geënquêteerden met 600 best goed is, is het geen wetenschappelijk onderzoek. Omdat mensen vrijwillig en via sociale media mee hebben gedaan aan dit onderzoek kun de resultaten je niet zonder meer vertalen naar de totale populatie in Nederland. Maar de resultaten geven wel een goede indicatie van de genoemde verschillen.

--:--