Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ben je toe aan rust? Deze gebeden kunnen je helpen

Bidden om rust te ervaren

Heb je ook zo’n behoefte aan innerlijke rust, maar kun je de woorden ervoor niet vinden? Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U, is een bekende uitspraak van Augustinus. We verzamelden gebeden voor je en hopen dat je rust gaat ervaren.

Deel:

Deze gebeden kun je bidden als je om rust verlegen zit. Moge ik vrede hebben

Moge ik vrede hebben
Moge mijn hart open blijven
Moge ik me bewust zijn van mijn ware natuur
Moge ik worden genezen
Moge ik een bron van genezing zijn voor anderen
Moge ik wonen in de Adem van God.

Teresa van Avila

Kalm en vredig

Ik word stil en richt me op de Geest van God
Alleen met de aanwezigheid van God, voel ik een geweldige gemoedsrust
I herontdek hoe verfrissend het voelt om kalm en vol vrede te zijn
Ik voel me alsof golven van vrede over me heen spoelen en zo spanning en bezorgdheid van me afspoelen
Ik weet dat ik eeuwig één met God ben
In de naam van Jezus Christus, amen.

Holylandprayer.com

Wees niet bezorgd…

Heer Jezus,
Een mens wordt in pijn geboren
en sterft in benauwenis;
en tussendoor zijn er veel zorgen.
En toch hebt U gezegd:
‘Wees niet bezorgd,
uw Vader weet toch
wat u nodig hebt.
Kijk naar de bloemen en de vogels,
ze hebben niets tekort.
Zelfs geen mus valt van het dak
zonder dat uw Vader het weet.’
Heer, geef ons dit kinderlijk vertrouwen
en het rustige besef
dat wij veel meer zijn voor uw Vader,
dan de bloemen in de struik
of een zwerm vogels in de lucht:
Want wij zijn toch zijn kinderen
en uw broers en zussen!
Amen.

kardinaal Danneels

Een gebed voor als je overweldigd wordt

Heer, als mijn hart overweldigd is, wilt u me met Uw vrede overweldigen? Leid me tot U, mijn rots. Leid me naar Uw woord dat me kracht geeft en een toevluchtsoord biedt. Help me om niet te vluchten in dingen die onbelangrijker zijn dan U. Maak me zover dat ik eerst naar U ren. Help me de gewoonte te hebben mijn ‘overweldigd zijn’ te nemen en het onder uw wil te plaatsen. Dank U Heer. In Jezus Amen.

Jennifer Rothschild
Het gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Franciscus van Assisi (1181-1226)

Mijn gebed voor vrede

Heilige Vader, Schepper,
Die hoog in de hemel woont
Ik dank u voor uw goedheid
En uw niet-aflatende liefde
 
Heer, ik bekeer me van mijn vele zonden
En bid dat U mij zult vergeven
Help me om Uw woord te gehoorzamen, Heer
Zolang als ik zal leven
Ik bid voor Uw kracht lieve God

Als ik door het dagelijkse leven wandel
Moge Uw voeten mij dan behoeden voor struikelen
Als ik deze smalle weg loop
Heer, wees genadig voor mij

En bedek mijn pad met genade
Help me om dicht bij U te blijven, Vader
en geen afstand te nemen
Geef me een rein hart, oh God

En laat me in Uw wil blijven
Heer, als er ellende op mijn pad komt
Wilt u dan toch dichter bij mij zijn
Heer, laat uw blijdschap vrijelijk vloeien
en wilt u uw vrede niet onthouden
Als de storm van het leven tekeergaat
moge uw zoete genade vermeerderen

Lenora McWhorter

Vrede voor de nacht

Verlicht, vragen wij, Heer, goedgunstig deze nacht en geef dat wij, uw dienaren, zo in vrede mogen inslapen, dat wij vol vreugde bij de stralende helderheid van de nieuwe dag in Uw Naam mogen opstaan, door Christus, onze Heer.

Dit is een vertaling van het Sint Liobaklooster van de slotgebeden uit het Romeins brevier (Gebeden voor elke dag)

Gods geliefde kind

“Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat de mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben! Niemand kan me dat afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.”

Een gebed gebaseerd op de boodschap van Henri Nouwen ‘Je bent geliefd’ (‘You are the beloved’). Vermoedelijk is deze tekst van Henri Nouwen.

"Mijn hart is geheel met U - het zingt het lied zonder woorden tussen Hem die altijd is - en mij, zijn schepsel."

Een kort, maar krachtig gebed van Hildegard Michaelis

Gebed om onrust: 'zegen ons met tranen voor hen die lijden'
Gebed om onrust: 'zegen ons met tranen voor hen die lijden'

Er is veel ellende in de wereld. Misschien word je er onrustig van en wil je er het liefst voor wegkijken. Maaronrust zet aan tot actie. Deze Franciscaner zegenbede vraagt juist om tot onrust en gerechtigheid.

Geschreven door

Marlies Medema

--:--