Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ben je ziek? 10 troostende Bijbelteksten

Ziek zijn is nooit leuk. Of nu een griepje hebt of langdurig ziek bent. Psychisch of lichamelijk. Het liefst wil je gewoon weer beter zijn. Een bloemetje of fruitmand kan opbeurend werken. Maar ook troostende Bijbelteksten kunnen helend zijn. God vergeet je namelijk niet!

Deel:

Dit zijn 10 troostende Bijbelteksten :

1. Jesaja 41:10
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

2. Psalmen 30:3
HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.

3. Psalmen 23:2-3
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

4. Spreuken 17:22
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

5. Mattheüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

6. Psalmen 4:9
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

7. Filippenzen 4:13
Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft.

8. Psalmen 23:4
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

9. Psalmen 91:4

Hij zal je beschermen met zijn vleugels.

10. Psalmen 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

--:--