Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

4 antwoorden op de oproep uit Psalm 122

Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat Israël heel Jeruzalem weer in bezit nam. Psalm 122 zegt: “Vraag om vrede voor Jeruzalem, dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.” EO.nl/geloven vroeg aan oud-buitenlandcommentator Aad Kamsteeg, opperrabbijn Binyomin Evers, PKN-voorzitter Karin van den Broeke en dominee Arie van der Veer wat hún gebed is voor Jeruzalem, en waarom.

Deel:

Aad Kamsteeg

Aad-Kamsteeg-Cropped
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

"Heilige God, die in Jezus Christus mijn Vader is, ik dank U voor de heilige Geest die mij het geloof geeft dat U mij hoort wanneer ik bij U aanklop. In deze periode, waarin wordt herdacht dat een halve eeuw geleden de door Israël gewonnen Zesdaagse Oorlog leidde tot de hereniging van Jeruzalem, vraag ik U de bewoners van het land daar vrede te geven. Ik besef dat daarvoor wonderen nodig zijn, maar weet tegelijk dat niet alleen de Bijbelse, maar ook de recente geschiedenis vol is van wonderen. Wie voorspelde de stichting van de staat Israël, wie de vrijlating van Mandela, wie de val van de Berlijnse Muur? 

Ik bid U dat hedendaagse nog kleinschalige, op berouw, vergeving en gerechtigheid gebaseerde verzoeningsprojecten tussen Joden en Palestijnen positief mogen doorbreken in de grote politiek. Ik bid u, dat initiatieven als die van Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen in organisaties als Musalaha velen zo inspireren dat spiralen van haat en geweld worden doorbroken en er in Jeruzalem vrede komt.
Amen."

Aad-Kamsteeg-Cropped
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

Waarom dit gebed?

"Samen met mijn zoon Dirk heb ik verschillende films gemaakt over verzoeningsprojecten in Israël en het Palestijnse thuisland. Bij the Parents Circle vinden Joodse en Palestijnse ouders die bij wederzijds geweld kinderen verloren, elkaar in het haat overstijgende geloof dat zij elkaar in de eerste plaats als medemens moeten zien. In het conservatorium in de Oude Stad van Jeruzalem musiceren Joodse en Palestijnse jongeren doelbewust samen in de overtuiging dat het belangrijker is samen goed Bach te vertolken, dan zich te concentreren op hun verschillende afkomst. Bij Musalaha - Arabisch voor verzoening - trekken Joodse en Palestijnse jongeren vol vooroordelen en aversies samen de woestijn in, niet alleen om er vervolgens hun wederzijdse afhankelijkheid te ontdekken, maar ook de mogelijkheid om met behoud van politieke verschillen te werken aan vrede. Ik heb een warm hart voor de alle eeuwen door - ook door kerken - verschrikkelijk vervolgde Joden. Nu gelukkig eigen baas in het eigen Israëlische huis, maar gun de daar al zo lang wonende Palestijnen eveneens een eerlijke plaats onder Gods zon."

Binyomin Evers

csm_Rabbijn-Jacobs-16-9_da0eff15f4-Cropped
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

"Keer in ontfermen naar Uw stad Jeruzalem terug,
en wil daarbinnen steeds weer aanwezig zijn.
Zoals U het heeft beloofd.
Bouw haar binnenkort weer op als een bouwwerk,
Dat eeuwig stand houdt.
En wil daar dan de troon van David weer spoedig vestigen.
Geprezen, U, Eeuwige, herbouwer van Jeruzalem."

csm_Rabbijn-Jacobs-16-9_da0eff15f4-Cropped
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

Waarom dit gebed?

"Door de eeuwen heen, drie keer per dag, vormt dit gebed een essentieel onderdeel van het zogenaamde Achttien Gebed. In woord en in gedachte hunkeren wij en onze voorouders naar Israël en zijn ondeelbare hoofdstad Jeruzalem. Maar niet alleen in gedachte en in woord! Dit gebed wordt uitgesproken richting Jeruzalem. Of ik nu woon in Nederland of Australië, in Argentinië of Oekraïne: altijd spreken de Joden dit gebed fysiek gericht naar het Beloofde Land uit.
En als diep in de nacht op Pesach, Joods Pasen, de Sederavond bijna is geëindigd, de matzes, ter herinnering aan de Uittocht uit Egypte, gegeten zijn en de vier bekers wijn, ter herinnering aan de bevrijding uit de toenmalige slavernij, zijn gedronken, wordt vol verwachting en vreugdevol in alle Joodse huizen ter wereld gezongen:
Het komende jaar in Jeruzalem!"

Karin van den Broeke

csm_Van_den_Broeke_d371ad0327-Cropped-2
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

"Geef vrede, God, voor de Stad van de Vrede.
Wees bij allen die in Jeruzalem wonen en bij allen die Jeruzalem als hun thuis beschouwen.
Zie, te midden van de vreugde om de eenheid van Jeruzalem, het verdriet om de verdeeldheid aan.
Schenk hoop aan pelgrims op de weg van gerechtigheid en vrede. Bekeer onze felle harten en breek binnen met uw Geest van liefde en barmhartigheid. Dat Jeruzalem voor joden, christenen en moslims de heilige stad kan zijn die mensen uitnodigt tot samenleven in vrede."

csm_Van_den_Broeke_d371ad0327-Cropped-2
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

Waarom dit gebed:

"Vijftig jaar ‘hereniging’ van Jeruzalem wordt door sommigen beleefd als vijftig jaar ‘bezetting’. Terwijl de naam Jeruzalem ‘Stad van de Vrede’ betekent, zijn er weinig plaatsen op aarde waar zoveel strijd plaatsvindt. Die strijd leidt tot uitzichtloosheid voor mensen die er direct bij betrokken zijn, maar heeft ook gevolgen voor de verhoudingen wereldwijd tussen joden, christenen en moslims. Ik bid om Gods Geest, die mensen uitnodigt om elkaar aan te zien als kinderen van één Vader."

Arie van der Veer

csm_Arie-van-der-Veer_01_92affdbfa7-Cropped
Credits: Unsplash/PKN/ANP.

"Jeruzalem.
Kort geleden wandelde ik door jouw straten. Het was druk, heel druk. Mensen uit heel de wereld liepen er. Je kon alleen vooruitkomen als je de ander ook ruimte gaf.
Het was een wonderlijke gewaarwording.
Joden en Arabieren, Europeanen en Aziaten. Christenen en moslims.  De nauwe straten van de Oude stad waren vol. Omdat ze allemaal op jouw grond wilden zijn.
Het was heel druk.
Sinds 50 jaar ben je weer een stad. Wat eeuwenlang niemand meer had verwacht gebeurde toen. Een wonder.
Al 50 jaar, zo lijkt het, houden wij mensen het wonder in stand.
Waar het niet door overleg kan, handhaven wij de vrede met wapens. Op elk van je muren zijn mannen en vrouwen te vinden, die daarvoor waken.
Wat verlang ik naar die tijd, dat de poorten niet meer bewaakt hoeven te worden. Volkeren vrij uit naar binnen kunnen gaan. Alom vrede zal heersen.
Ik bid voor jou, oude stad, dat ook jij nieuw zal worden."

Beeld: Unsplash/PKN/ANP

--:--