Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbel wordt opnieuw vertaald in het Fries

'Het Fries is in de afgelopen jaren veranderd'

Over vier jaar ligt-ie in de winkel: de Bijbel in de nieuwe Friese vertaling. Een Friese commissie, uitgeverij Royal Jongbloed en het Nederlands Bijbelgenootschap werken samen aan dit project. De huidige Friese vertaling van de Bijbel dateert uit 1978.

Deel:

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf noemt het “goed nieuws” dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe Bijbelvertaling komt in de tweede taal van Nederland. Buitenwerf heeft zelf Friese wortels. “Ik weet wat het voor Friezen betekent om de Bijbel in de taal van hun hart te kunnen lezen.” De NBG draagt bij aan het vertaalproject door het uitgeefproces en -risico voor zijn rekening te nemen en vertaalsoftware beschikbaar te stellen.

Noodzaak

De initiatiefnemer van de eigentijdse Bijbelvertaling is de interkerkelijke commissie YKFE. Voorzitter Lútsen Kooistra licht toe waarom een nieuwe vertaling noodzakelijk is: “Het Fries is in de afgelopen jaren veranderd. Sommige woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen.” Nieuwe inzichten in betekenissen en verbanden die Bijbelwetenschappers in de afgelopen jaren hebben opgedaan, worden verwerkt in deze nieuwe vertaling.

Financiën

De begroting kwam rond toen de Provincie Fryslân besloot een subsidie van 100.000 euro te verlenen. Ook diverse fondsen, particulieren en kerken dragen bij. De Classis Fryslân van de Protestantse Kerk heeft 40.000 euro als garantie beschikbaar gesteld.

Belangrijk boek

Wat het seculariserende Friesland van de nieuwe Bijbelvertaling gaat merken? “We gaan proberen de Bijbel meer in de publieke ruimte te krijgen,” zegt Lútsen Kooistra. “We willen de Bijbel aandacht geven in een tentoonstelling of op een bijeenkomst over het vertaalwerk. Want ook voor ongelovigen is de Bijbel een belangrijk boek.” 

De vertaling komt ook digitaal beschikbaar op Debijbel.nl, het Bijbelplatform van het NBG. 

Tekst: Aliene Boele
Beeld: NBG

--:--