Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: groeien in vreugde

Vragen en opdrachten om je te bezinnen in de zomer

De zomervakanties gaan bijna beginnen! Voor veel mensen is de zomer een tijd om uit te rusten, na te denken en zich te bezinnen. Personal coach Carianne Ros helpt ons een handje met vragen en opdrachten, zodat je na de zomer niet alleen uitgerust bent, maar ook gegroeid.

Deel:

De komende weken geeft Carianne opdrachten aan de hand van de vruchten van de Geest uit Galaten. Lees ook haar vorige blog over de liefde.

Vakantie. Continu hoor ik om me heen mensen zeggen: ‘Zo, ik ben er ook wel echt aan toe hoor…’ Eén van de mooie dingen van de zomertijd vind ik dat er vaak zoveel meer tijd is om vreugdevolle dingen te beleven. Het weer helpt mee (hopen we!), er is veel minder of geen tijdsdruk en mensen kijken stralender de wereld in. Maar Gods vreugde houdt nog zoveel meer in. Hoe kunnen we deze week groeien in de vrucht van vreugde?

1. Wees je bewust van Gods aanwezigheid

Wanneer de Bijbel over vreugde spreekt, dan gaat het niet over zomaar ‘plezier maken’, maar dan gaat dat over een diepgaand gevoel van vreugde. Het is een gave, een geschenk. En het wordt veroorzaakt door het intense gevoel van geliefd zijn: jij bent een kind van de allerhoogste God en Koning. Hij zorgt voor jou. Je wordt gezien. Je wordt gehoord. Je bent belangrijk en kostbaar in zijn ogen. En het is dan ook de aanwezigheid van God die de vrucht van vreugde aanwakkert. God geeft ons niet alleen vreugde in ons hart door zijn eigen aanwezigheid, maar ook door ons contact met anderen mensen. Wij mensen zijn ervoor gemaakt om lief te hebben.

  • Wanneer of waarin ervaar jij vreugde?
  • Waarin verschilt Gods vreugde van gewoon plezier maken?
  • Wanneer merk je dat het moeilijk is om vreugdevol te blijven?

Opdracht: maak een dankbaarheidskalender of download er één. Schrijf elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent en zet er een mooie spreuk, gedachte of Bijbeltekst onder.

Vreugde is niet zomaar plezier maken

2. Kies voor de vreugde

Een van de eerste dingen die de duivel uit mensenlevens probeert te stelen is de vreugde. Want vreugde straalt licht uit in de diepste duisternis en dat wil hij niet. Paulus zegt in Filippenzen: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ Richt je op Hem en niet op de situaties die frustratie, pijn, verdriet of boosheid veroorzaken. Ja, het kan zijn dat er een tentpaal breekt. Het kan zijn dat het de hele zomer regent. Het kan zijn dat je in een land bent waar armoede heerst. Het kan zijn dat de kinderen elkaar continu in de weg zitten. Bedenk dan: ik heb altijd een keuze. Of ik richt me op die situatie, of ik richt me biddend op de God die goed is en trouw en liefdevol.

  • Wat gebeurt er wanneer je je bewust op God richt in plaats van op de vervelende situatie?
  • In hoeverre heb jij het gevoel dat je voor de vreugde kunt kiezen, of dat je toch meegezogen wordt in negativiteit?
  • Wat is jouw lievelingsbijbeltekst en waarom?

Opdracht: Schrijf je lievelingsbijbeltekst op een blaadje papier. Ga nu op zoek naar symbolen in de natuur die jouw lievelingstekst vorm geven en maak daar een beeld van; een tekening, een maquette, een stilleven, een foto. Bijvoorbeeld: ‘zoals een hinde smacht naar stromend water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God.’ (Psalm 42) Misschien zie je wel een hert die drinkt in een beek en kun je daar een foto van maken. Je zou ook van takjes een hertje kunnen maken dat je laat ‘drinken’ uit een schelpje met water. Wees lekker creatief!

3. Geniet van de kleine dingen

God heeft de wereld lief. En Hij heeft haar zo enorm gedetailleerd gemaakt! Elk vlindertje, elk bloemetje, elk vogeltje is met liefde en zorg geschapen. En wij ervaren vreugde wanneer we er bewust tijd en aandacht voor hebben om de schepping in al haar schoonheid te bewonderen.  

  • Van welke kleine dingen geniet jij het meest?
  • Wat hebben vreugde en liefde met elkaar te maken?
  • Op welke manier ervaar jij vreugde met God, met jezelf en met andere mensen?

Opdracht: Ga op ontdekkingstocht vandaag. Kies een weg waarvan je niet weet waar die naartoe gaat en volg dat pad gewoon. God laat zichzelf zien in de natuur. Laat je verassen door alle vreugdevolle dingen die God je onderweg laat ontdekken. Schrijf ze op of maak er foto’s van en  markeer deze dag in je geheugen als een ‘dag van vreugde’, gewoon omdat je alleen of met je gezin tijd hebt genomen om bewust te genieten van Gods aanwezigheid, van zijn goedheid en van de schoonheid die Hij in de natuur heeft gelegd.

Geschreven door

Carianne Ros

--:--