Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De heilige Geest bedroeven

De Bijbel Open: Bijbelstudie met ds. Arie van der Veer

Kan God bedroefd zijn? Volgens Paulus kennelijk wel. 'Zorg ervoor dat je de heilige Geest niet bedroeft,' waarschuwt hij. Als God om ons verdriet heeft, dan ben je geneigd te denken dat het toch wel om iets heel ergs gaat. God zal toch niet zo gauw verdriet hebben?

Deel:

Maar als Paulus dan toepassingen maakt, heeft hij het over ‘alledaagse zonden’. Zonden zoals liegen, stelen, vuil taalgebruik, boosheid en roddel. Wat opvalt, is dat het gaat over dingen die vooral te maken hebben met de onderlinge omgang, zondige dingen ten opzichte van andere mensen.

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing’ (Efeziërs 4:30)

God is wel eerder en meer verdrietig dan wij mensen. Wij zijn aan heel veel dingen al gewend. Zonden, waarvan we niet meer opkijken of wakker liggen. Misschien moeten we er daarom juist nog een schepje bovenop doen.

Een zwakke vertaling

Sommige uitleggers vinden ‘bedroeven’ een te zwakke vertaling voor het door de apostel gebruikte werkwoord ‘lupein’. Het werkwoord kan inderdaad betekenen: iemand pijn doen, iemand verdrietig maken of droevig stemmen. Maar het woord kan ook betekenen: iemand diep kwetsen, ergeren, lastigvallen, tegenwerken of hinderen. En dat is heel wat meer dan tranen in je ogen. Het is zoiets als pijn in je hart.

Lees ook: De heilige Geest is er, Altijd!
Lees ook: De heilige Geest is er, Altijd!

Adel verplicht

Waarom trekt God dit Zich zo aan? Het wordt duidelijker als je weet tegen wie Paulus het zegt. Het gaat namelijk niet over heidenen. Gelukkig zijn er ook keurige niet-gelovige mensen. Maar van gelovige mensen mag je anders verwachten. Niet omdat zij van zichzelf anders zijn, maar omdat de Heilige Geest in hun hart woont. Paulus heeft dat in het begin van deze brief nog allemaal eens op een rijtje gezet. Geloven betekent ‘in Christus zijn’. Bij Hem horen. Van Hem zijn. Onderdeel van Zijn lichaam. Juist Gods kinderen hebben een grote verantwoordelijkheid. Adel verplicht. Daarom zegt Paulus: ‘Bedroeft Gods Geest niet.’

Je hoeft echt niet elke dag opnieuw aan God te vragen of je Zijn kind mag zijn. Als je door genade een kind van God geworden bent, blijf je dat voor altijd. Maar gedragen wij ons elke dag wel als een kind van God? Soms hebben we niet eens door dat we iets fout doen. Wat kunnen wij mensen elkaar verdriet doen. Maar we kunnen God ook verdriet doen.

Oorzaak en gevolg

Het bedroeven van de Heilige Geest heeft gevolgen voor ons geestelijk leven: de liefde tot Christus wordt minder. Als een vuur dat dooft. De blijdschap van het geloof verdwijnt. Getuigen van het geloof wordt minder en de zekerheid van het geloof verdwijnt.

Als we God kunnen bedroeven, kunnen we God dus ook blij maken! Laten we dat doen door te breken met de zonde en ons te laten vervullen met de Geest. Dat is de oproep van Paulus.

Wees samen een gemeente van Christus. Waar Hij blij om kan zijn.

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--