Ga naar submenu Ga naar zoekveld

(de)missionair

TimZingt doet verslag van het besluit tot opheffing van de kerk...

Nieuwsbericht: Het opperste Presidium van de gehele Kerk heeft na het vernietigende rapport Ongekend Onrecht over haar functioneren in de afgelopen eeuwen de conclusie getrokken dat ze niet meer geloofwaardig missionair kan functioneren.

Deel:

Uit de toespraak van de zichtbaar aangeslagen President van het Presidium:

“De Kerk beschermt de zwakken, vertelt het goede nieuws van vrede en recht en brengt het koninkrijk op aarde. Dat is een hoge norm. De Kerk heeft aan deze norm niet voldaan. Het rapport is snoeihard, maar fair: op alle niveaus zijn fouten gemaakt waardoor duizenden mensen groot onrecht is aangedaan.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Kerk en nergens anders. Door de eeuwen heen heeft de Kerk etnisch geprofileerd, zwakkeren uitgebuit, kwetsbaren verwond, haar macht misbruikt en mensen gemangeld in haar systemen. Het hele systeem heeft gefaald en dan kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Dit mag nooit meer gebeuren.

We voelen ons niet persoonlijk schuldig, maar wel zwaar medeverantwoordelijk

De politieke verantwoordelijkheid ligt bij het huidige Presidium van de gehele Kerk. We voelen ons niet persoonlijk schuldig, maar wel zwaar medeverantwoordelijk.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de Kerk niet langer missionair kan zijn. De Kerk zal demissionair verder gaan. Dit betekent concreet dat we online diensten blijven verzorgen voor de laatste getrouwen, de vastgoedportefeuille verder ontmantelen en uiteindelijk de opbrengst ter beschikking van de Koning stellen.

We zullen niet langer naar buiten treden en aan het koninkrijk bouwen. Het rapport heeft laten zien dat we daarin gefaald hebben. Daarom zal ik het ontslag van de Kerk aanbieden aan de Koning van het koninkrijk.”

Het is een misvatting dat de Kerk volmaakt moet zijn

Het laatste nieuws: de Koning heeft de President met taart en schaterlach ontvangen en het ontslag niet geaccepteerd.

De Koning stond de verzamelde pers zelf opgewekt te woord: “Het is een misvatting dat de Kerk volmaakt moet zijn. De Kerk is en blijft een club gebrekkige mensen die fouten maken. Daarom is het ook Míjn koninkrijk en niet dat van de Kerk. Daarom zal Ik alle dingen nieuw maken, ook de Kerk te Mijner tijd. Tot die tijd blijft de Kerk in functie: met vallen en opstaan laten zien wat Mijn koninkrijk zou kunnen betekenen. Niet meer, niet minder. Dus aan de slag, want er is werk aan de winkel. De Kerk blijft te allen tijde missionair.”

Tim

Geschreven door

TimZingt

--:--