Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Duizenden moslims bekeren zich tot het christendom

‘Bangladesh wordt een christelijk land’

Het christendom groeit in Bangladesh zo snel, dat dit de islamitische leiders voor grote problemen stelt. Vooral in de bergachtige gebieden is het aantal bekeringen groot.

Deel:

Volgens officiële schattingen is 89,1% van de inwoners van Bangladesh moslim. 10% is hindoe. Minder dan 1% van de ruim 156 miljoen inwoners van dat land zou christen zijn. Omdat in de officiële schattingen alleen ‘traditionele’ christenen meegeteld worden en bekeerde moslims buiten beschouwing zijn gelaten, is er voldoende reden om aan deze cijfers te twijfelen.

Vanwege de berichten over een grote opwekking, bezocht de president van Christian Freedom International, Jim Jacobson, dit land. Hij wilde de juistheid van deze berichten controleren en interviewde predikanten, straatevangelisten, zendelingen en bekeerlingen. Zij bevestigden de explosieve groei van het aantal christenen. Onder ‘bekeerlingen’ wordt ervan uitgegaan dat 10% christen is. Sommige evangelisten zijn ervan overtuigd dat Bangladesh nog tijdens hun leven een christelijk land zal zijn.

Bekeringen
Pastor Khaleque, een straatevangelist die onder bergstammen werkt en die zelf vroeger moslim was, vertelt dat er in de afgelopen twaalf maanden 20.000 moslims christen geworden zijn. Ook andere voorgangers en evangelisten vertelden Jacobson over grote aantallen bekeringen.

Jongeren zijn geïnteresseerd
Babul is een 22-jarige moslim die in 2013 christen werd. Ondanks de risico’s die dat met zich meebrengt, is hij nu straatevangelist. Hij vertelt dat veel jonge mensen tot geloof komen. Velen zijn in Christus geïnteresseerd, ondanks de hoge prijs die dat vraagt.

‘De volgende generatie is christen’
Bakar, een andere bekeerling, vertelde Christian Freedom International te geloven dat de volgende generatie christen zal zijn en dat Bangladesh een christelijk land wordt. ‘De islam kent geen genade, geen barmhartigheid en geen liefde. Het heeft niets te bieden. Het christendom biedt zekerheid van eeuwig leven. Het biedt hoop.’

Bron: Christian Freedom International

--:--