Ga naar submenu Ga naar zoekveld

EO en NBG gaan gezamenlijk experimenteren met AI en Bijbellezen

Nieuwe online omgeving: Bijbellab

De EO en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) hebben een intentieverklaring ondertekend om intensief samen te gaan werken rond digitale innovatie en de Bijbel. Zo willen beide partijen elkaars missie verstevigen.

Deel:

De eerste concrete stap van de samenwerking is Bijbel Lab, een online omgeving waar Bijbel en AI samen komen. De EO en het NBG delen een gezamenlijke missie om de Bijbel en verhalen over Gods liefde voor iedereen een groot publiek te geven. De samenleving verandert snel, helemaal met de komst van digitale innovaties als AI (kunstmatige intelligentie). Met deze ontwikkelingen veranderen de behoeften van de EO- en NBG-doelgroepen mee.

Nieuwe manieren

Er zijn daarom nieuwe manieren nodig om de doelgroepen te bereiken. Beide partijen zijn ervan overtuigd elkaar hierin te kunnen versterken: het NBG vanuit zijn rol als autoriteit op het gebied van de Bijbel en de EO vanuit haar rol als publieke mediaorganisatie met veel ruimte voor innovatie.

Bijbel Lab

Het eerste concrete gevolg van de samenwerking is Bijbel Lab: een plek waar EO en NBG gezamenlijk experimenteren met AI en Bijbellezen. Bijbel Lab komt binnenkort online. Verder organiseren de EO en het NBG een ‘hackaton’. Tijdens dit evenement zullen creatieve AI-toepassingen rondom de Bijbel bedacht worden. 

Dankbaar

EO-directeur Arjan Lock is blij met en dankbaar voor deze intensieve samenwerking: ‘De missie van de EO en van het NBG sluiten op elkaar aan: de verhalen uit de Bijbel én uit onze eigen tijd over Gods liefde voor de wereld willen we dichtbij zoveel mogelijk mensen brengen. Dat we nu samen gaan werken is daarin een mooie stap.’

Ook NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf is enthousiast: ‘NBG en EO delen de passie voor de Bijbel. Ook willen we beide experimenteren hoe we moderne technieken als AI op een betrouwbare manier kunnen inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods boodschap van liefde voor de wereld. Met vereende kracht komen we verder dan alleen!’

--:--