Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Feministenblad: ‘Paus meest seksistische man van 2021’

Cultuurtheoloog Frank Bosman reageert

Het Duitse tijdschrift Emma heeft paus Franciscus uitgeroepen tot ‘Sexist Man Alive’ van 2021: het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is volgens dit feministische blad de meest seksistische man ter wereld.

Deel:

De redactie oordeelt dat hij leidinggeeft aan “een apartheidssysteem waarin vrouwen tweederangsburgers zijn”, en schrijft: “Zelfs in de 21e eeuw staat het Vaticaan aan het hoofd van het oudste hermetische mannenverbond ter wereld.”

Hoe kijkt u als cultuurtheoloog en katholieke gelovige naar zo’n ronkend bericht?
“Het zijn gelijk wel grote woorden die gebruikt worden, hè?” reageert Frank G. Bosman. “Zo’n blad wil natuurlijk aandacht. Hoe krijg je die? Niet door subtiel te zijn, maar door ronkende koppen en boude uitspraken te doen: van dik hout zaagt men planken. Het feit dat wij er nu over praten, bewijst dat het gelukt is. Maar seksistisch? Nee, zo zou ik deze paus niet willen noemen.”

Waarom niet?
“Als we paus Franciscus vergelijken met een aantal voorgangers, zien we dat hij oprecht probeert om die logge mammoettanker van de Rooms-Katholieke Kerk naar vrouwvriendelijker water te sturen. Geen paus kan zoiets met een vingerknip regelen; ook hij heeft uiteindelijk slechts een beperkte invloed. Zeker in vergelijking met zijn voorgangers, probeert hij de positie van vrouwen in de kerk steviger neer te zetten.”

Waarmee hij – vanuit de eigen gelederen – forse kritiek oogst.
“Inderdaad, vanuit conservatieve kringen. Ik denk overigens wel dat het goed is dat er een blijvende discussie gevoerd wordt over de positie van vrouwen in de RoomsKatholieke Kerk.”

'Niemand ligt ervan wakker'

Cover Emma met paus Franciscus

Werpt zo’n publicatie enig stof op in het Vaticaan? “Welnee. Deze Duitse feministen denken waarschijnlijk dat ze een bom in het Vaticaan gedropt hebben, en dat paus Franciscus nu schuimbekkend met zijn curiekardinalen overlegt hoe ze deze aanval op het hart van de katholieke kerk kunnen stoppen. Maar ik geloof dat werkelijk niemand ervan wakker ligt. Vanaf de jaren zestig komen zulke kritische geluiden van tijd tot tijd weer naar boven.”

“Alleen al vanwege hun biologische geslacht zijn vrouwen dienaressen van de vrome meesters en schrobben ze de kerkvloeren,” schrijft het blad. “Dat is gewoon niet waar. Vrouwen zijn al op heel veel plekken en posities in de kerk aanwezig. Zij krijgen en nemen hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de kritiek van dit blad draait het uiteindelijk om deze vraag: waarom mogen vrouwen niet gewijd worden tot diaken, priester en bisschop?”

Een heet hangijzer in uw kerkverband.
“Zeker, en daarover moeten we discussiëren: mag je vrouwen – op basis van biologische kenmerken – uitsluiten van wijding? Of moeten we streven naar een totale gelijkheid van mannen en vrouwen binnen de kerk? Ik geloof niet dat we morgen moeten beginnen met het wijden van vrouwen. Dan krijg je kerkscheuringen en andere ellende. Het moet via de weg van de geleidelijkheid gaan. Maar aan de discussie over de vraag of het in het licht van 2000 jaar christelijke geschiedenis niet anders zou kunnen, doe ik graag mee.”

Beeld: Unsplash

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--