Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Geen grap: humor in de Bijbel!

Top vijf van 'grappige' Bijbelteksten

Geloven en humor blijken soms een lastige combinatie, maar waarom eigenlijk? Als we de Bijbel aandachtig lezen, komen we daarin wel degelijk humor tegen.

Deel:

1. Ironie uit het boek Spreuken

Het boek Spreuken bevat heel wat rake vergelijkingen, die zomaar een glimlach op je gezicht kunnen toveren, zoals deze: "Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken." (Spreuken 11:22)
Hetzelfde geldt voor deze wijsheid uit hetzelfde Bijbelboek: "Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbijloopt." (Spreuken 26:17) 

2. Baäl op de wc 

Bovenop een berghelling neemt de profeet Elia het op tegen vijfhonderd fanatieke Baälpriesters. Zijn uitdaging? Wie met vuur uit de hemel antwoordt, is de ware God. Als de Baälpriesters zich schor schreeuwen, spoort Elia ze aan: "Roep zo hard u kunt!" schalt zijn stem over de Karmel. "Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen." (1 Koningen 18:27) Waarmee de profeet – vertaald naar onze tijd – suggereert dat hun god misschien niet reageert omdat hij op de wc zit. 

3. Aarons smoes 

In Exodus 32:4 staat de waarheid zwart op wit: Aaron smolt sieraden om en goot er een gouden stierkalf van. Om zijn eigen schuld tegenover Mozes weg te moffelen, doet hij een nogal eigenaardige uitspraak over deze sieraden: "Ik gooide ze in het vuur en toen kwamen dat kalf eruit te voorschijn" (Ex. 32:24) – alsof dit beeld vanzelf uit de vlammen verrees... 

4. Hap, slik, kameel weg

In Matteüs 23:24 maakt Jezus een humoristische vergelijking, om daarmee een ernstig punt te onderstrepen. Omdat ze "recht, barmhartigheid en trouw" veronachtzamen, maakt Hij de farizeeën dit verwijt: "Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken." Probeer het (komische) plaatje te zien: terwijl de farizeeën hun uiterste best doen om zo'n minuscuul mugje uit hun bekers te vissen, slikken ze – kennelijk moeiteloos – een complete kameel door! 

5. Profeet met kroos op zijn hoofd 

In de geschiedenis van Jona gehoorzaamt alles en iedereen aan God, behalve... Zijn profeet Jona, door de bekende theoloog H.F. Kohlbrugge de 'profeet met kroos op zijn hoofd' genoemd.

Illustratie: Willem de Klerk 

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--