Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Geestelijk volwassen in 3 stappen

Geestelijke volwassenheid heeft niets te maken met je voorkomen, je aanzien, je status, je prestaties of je grote mond; geestelijke volwassenheid wordt bepaald door de intensiteit van jouw relatie met God.

Deel:

Stap 1: leef vanuit Gods genade

God kijkt niet naar alles wat je gepresteerd of gedaan hebt. Hij kijkt evenmin naar alles waarin je gefaald hebt. Hij kijkt naar jouw hart en zegt: “Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken” (Jeremia 29:13). Gods genade is voor elk mens beschikbaar, maar we moeten die wel willen ontvangen. En je kunt die alleen maar ontvangen wanneer je bereid bent om jezelf dag in, dag uit te verloochenen. Wij zijn besmet met het feit dat we zelf de koningin in ons leven willen zijn (lees Genesis 3) en we vinden het daarom heel moeilijk om God alle touwtjes in handen te geven. Toch is dit de eerste en belangrijkste stap in het geestelijk volwassen worden: leren leven in overgave aan God. En dit begint met een wilsbesluit: ‘Ja, ik wil dat U Heer bent in mijn leven.’ Vervolgens is het van belang dat je je bewust wordt en van daaruit belijdt op welke gebieden van je leven je God niet hebt laten regeren, zodat je (opnieuw) zijn genade en liefde kunt ontvangen.

Vragen:
Zoek jij God met hart en ziel? Heb je je hele leven aan God overgegeven of zijn er nog gebieden waarop je angst ervaart of waarover je je zorgen maakt? Wat merk je van jouw overgave aan God in de praktijk van alledag? Hoeveel tijd maak je voor God in je leven? In hoeverre leg je je keuzes aan Hem voor of beslis je zelf zonder God te raadplegen?

Opdracht:
God wil graag de Heer zijn op alle gebieden van je leven. Maak zelf een eigenaarsovereenkomst of download er één op en schrijf daarop alle touwtjes die je uit handen gaat geven aan Hem, zoals je geliefden, je geld, je gezondheid, je carrière, je huis, je angsten, je verleden, je toekomst, je verlangens… en wat je nog maar kunt bedenken. Schrijf de datum erop en je handtekening eronder en herinner jezelf er elke dag aan dat God nu de echte enige Koning is van jouw leven!

Stap 2: ga vol vertrouwen op weg

Leg elke ochtend voordat je uit bed komt, biddend die dag in Gods handen: “Heer, U regeert. Ik loof en ik prijs U dat U zo’n grote, almachtige, maar ook liefdevolle God bent. Ik wil mij vandaag door U laten leiden. Heilige Geest, ik bid U dat ik uw stem mag verstaan. Geef mij gehoorzaamheid en liefde om datgene te doen wat U van mij vraagt. Bescherm mij en geef mij vertrouwen dat U alles in uw handen hebt. In de naam van Jezus, amen.”

Denk biddend na over wat je deze dag gaat doen, vraag Gods zegen erover en laat je vervolgens leiden door Hem. Natuurlijk moet je die dag aanpakken wat op je bordje ligt, maar vaak genoeg zullen er interrupties komen. Leer luisteren naar wat de Geest je wil zeggen: moet je hier in liefde op reageren of leidt dit je af van wat Gods bedoeling voor die dag is? Wees gehoorzaam aan de stem van God en je zult Hem steeds beter horen! Hoe meer ruimte je maakt voor de heilige Geest, des te meer je van binnenuit gaat veranderen, groeien en vrucht dragen.

Vragen:
In hoeverre is jouw geest afgestemd op de Geest van God? Lees je je Bijbel om woorden van wijsheid te ontvangen of uit plicht? Bid je ‘onophoudelijk’, zoals Paulus ons zegt te doen? Zie je dat je geestelijke vrucht begint te dragen, op welke manier dan ook? Waarin ben je al gegroeid ten opzichte van een jaar of tien jaar geleden? Op welke gebieden heb je nog meer geestelijke groei nodig?

Opdracht:
Leef je leven en begin gewoon te oefenen met leven in overgave aan God, zodat je geestelijk kunt groeien. Begin je dag heel bewust met God. Als je merkt dat uit plicht in je bijbel leest of dat het Bijbelgedeelte dat je leest je niets zegt, bid daar dan voor en laat het los. Bedenk een andere manier waarop je God vandaag kunt zoeken en aanbidden. Ik heb zelf ruim anderhalf jaar lang gebeden: ‘God, geef me zo’n dorst naar U en naar uw Woord, zoals dat hert uit Psalm 42’, voordat ik echt merkte dat ik werkelijk begon te verlangen om Gods Woord te lezen en mijn ogen opengingen voor wat Hij wilde zeggen… Dus: hou vol en geef niet op!

Stap 3: val en sta weer op

Als kind vinden we het prima om te vallen. We staan gewoon weer op, lopen een stukje, vallen, staan weer op… Maar de meeste volwassenen hebben er grote problemen mee om te vallen. Ze willen niet falen, ze willen geen fouten maken en het perfectionisme – waarbij we altijd alles perfect moeten doen – viert hoogtij. Maar zonder fouten te maken, kunnen we niets leren! Alle grote Bijbelmannen en -vrouwen hebben fouten gemaakt. En dat is niet erg, want God weet dat we fouten zullen blijven maken. De vraag is: hoe reageer je op je eigen falen? Ben je zoals koning Saul die zijn fouten niet wilde toegeven? Hij raakte verbitterd en stond geestelijk stil. Of ben jij zoals koning David, die terugging naar God, berouw toonde en vergeving ontving? Hij stond weer op en merkte dat hij geestelijk gegroeid was.

Vragen:
Welke fouten heb jij in het verleden gemaakt? Wat heb je hiervan geleerd? En hoe heb je gereageerd – ben je naar God toegegaan of suddert het gevoel van mislukking en de eventuele bitterheid nog steeds in je hart? Met welke geestelijke ballast of rommel loop je rond? Hoe zou je je voelen als je dit niet meer zou hebben? Mag Jezus je hiervan bevrijden? Zo ja: bid en jou zal gegeven worden…

Opdracht:
Maak een lijstje met de gaven van de heilige Geest en met elementen en karaktertrekken die je in de Bijbel kunt vinden die wijzen op geestelijke groei en volwassenheid. Focus biddend op één of twee van die gaven, elementen of karaktertrekken die jou aanspreken en waar je graag geestelijke volwassenheid in zou willen zien. Ga hier concreet mee aan de slag door ervoor te bidden en door te oefenen en zie hoe de heilige Geest je zal laten groeien hierin. Neem na een tijdje een volgend element. Dank God en vier feest over jouw geestelijke groei en de vrucht die dit voortbrengt!

Tekst: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--