Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gods droom voor jouw seksleven

Waarom de Bijbelse regels je meer laten genieten van seks

Deel:

Seks is fijn. Seks is lekker. Zo heeft God het bedacht. Vanuit Gods verlangen dat wij veilig kunnen genieten van seks, heeft hij grenzen aangegeven. Dat is niet bekrompen, het is juist ruimdenkend! In een eerder artikel uit deze serie ontdekten we al dat de Bijbel verrassend openhartig, nuchter en enthousiast is over seks.

Voor de Bijbel is het helder en duidelijk: seksuele eenwording tussen man en vrouw hoort thuis binnen het huwelijk. Willem Ouweneel schrijft in zijn boek Seks in de kerk: “Zozeer de Schrift (de Bijbel; AvH) de vreugde van de seksualiteit binnen het huwelijk bejubelt, zozeer veroordeelt zij diezelfde seksualiteit als het gaat om buitenechtelijke seks." Een grens die er niet om liegt.

In onze pluk-de-dag-en-gris-het-leven-tijd gaan alle stekels direct overeind. Zo’n grens voelt als aantasting van onze zwaarbevochten vrijheid. Dit is de 21e eeuw en we laten ons door geen enkele hogere macht meer gezeggen.

Maar God zegt: “Zoek Mijn hart achter deze regels. Ik kijk vol liefde naar jou. Ik gun je het beste, het mooiste. Geloof Me: het pad van Mijn regels brengt je bij het grootste geluk” (Psalm 119:165).

Zoek Gods hart achter deze regels

Huwelijk vol beloften

God heeft van oudsher een droom. Zijn droom voor mensen staat al helemaal aan het begin van de Bijbel kernachtig verwoord: “Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen één vlees” (Genesis 2:24 BGT). Kortom: de levenscyclus. Een jongvolwassene verlaat het ouderlijk huis. Het huis was goed en warm, maar het is tijd om de tools die hij kreeg in zijn jeugd toe te passen in een nieuw gezin – tijd voor een eigen nest, samen met de vrouw voor wie hij viel. De Bijbel in Gewone Taal zegt: 'Hij gaat met zijn vrouw leven.' Eigenlijk staat er: hij hangt haar aan, kleeft aan haar. Die verrukkelijke fase van ‘het kleffe stel zijn’. Geen afscheid van elkaar meer willen nemen. Onder één dak willen zijn en lepeltje-lepeltje in één bed willen slapen. De overstap van één naar twee wordt ingeluid met een huwelijk vol beloften. In het openbaar klinkt het: met haar wil ik verder, de rest van mijn leven.

In deze veilige setting hoort ook de derde stap: het ‘één vlees worden’. Dat je zelfs je lichaam deelt met elkaar. Mooier en intiemer kan het niet. Geen schroom, geen schaamte. Pure, onvoorwaardelijke en volledige liefde. Een nieuw gezin is gevormd. De goede geborgenheid van het ouderlijk huis heeft zich voortgeplant. Wanneer er nieuwe gezinsleden bijkomen, is er stabiliteit, eenheid en vrede.

Lees ook: Openhartig, nuchter en enthousiast over seks
Lees ook: Openhartig, nuchter en enthousiast over seks

Gods regels voor een beter seksleven

Door het kwaad dat in de wereld is gekomen, heeft dit ideale plaatje forse klappen opgelopen. Evengoed wil God dat wij met vallen en opstaan het maximaal haalbare bereiken. Hij gunt het ons om hier op dit ondermaanse toch zo dicht mogelijk bij Zijn droom te komen en helpt ons met concrete richtlijnen.

Een kleine bloemlezing:

  • God roept op om ontucht (losbandigheid) en overspel te vermijden (1Korintiërs 7:2).
  • Losbandigheid gaat niet samen met heiligheid. Laat je niet meeslepen door je impulsieve hartstochten. Oftewel: bezint eer ge begint/bemint (1Tessalonicenzen 4:3-5).
  • God heeft het huwelijk hoog staan. Je te buiten gaan aan mateloze seks wordt in de Bijbel zonder omwegen ‘zonde’ genoemd (Hebreeën 13:4).

God wil dat wij leren ontdekken dat grenzeloze trouw zoveel spannender en duurzamer is dan grenzeloze seks.

Grenzeloze trouw is zoveel spannender dan grenzeloze seks

Seks met een genade-hekje

Aanwijzingen rondom seks zijn dan ook als een veilig hekje om ons heen. Zie dit hek of deze omheining niet als een grillige, onsympathieke beperking van een verwerpelijke dictatuur. Een hek of omheining kan ook een vriendelijk, menslievend – en soms zelfs levensreddend – gebaar zijn. Bij drijfzand, een mijnenveld, of afgrond hoort een hek te staan. Seks zonder hek kan inderdaad drijfzand zijn, een mijnenveld. In documentaires over jongeren en seks spat de innerlijke onvrede, vaak gecombineerd met overmatig drankgebruik, soms van het scherm. Gods hek beschermt tegen dit vacuüm van onze graaicultuur. Hij wil het fantastische geluk dat hij voor mensen heeft bedacht niet laten verstoren door allerlei sores en ellende. Hij beperkt onze vreugde niet, maar vermenigvuldigt deze juist, zodat we onszelf als seksueel wezen maximaal kunnen ontplooien en tot de hoogste vorm van genieten kunnen komen.

Over de schrijvers

Dit artikel is onderdeel van een serie over seks en de Bijbel en geschreven door Michel en Annemarie van Heijningen. Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977) is schrijfster en spreekster. Zij is getrouwd met Michel van Heijningen (1976). Hij is voorganger in hervormd Dorkwerd en hervormd Wijnjewoude. Zij hebben twee zoons en een dochter.

Geschreven door

Annemarie van Heijningen

--:--