Ga naar submenu Ga naar zoekveld

“Gods liefde heeft de pijn van het misbruik geheeld”

Toen ik ouder werd, begon ik te beseffen dat het verkeerd was wat deze man deed

Laura Alberts (26) is nog maar vier jaar als zij voor het eerst wordt misbruikt. Zeven jaar lang leeft zij in angst en vreest zij de bezoekjes van de dader, totdat ze iets bedenkt waardoor het misbruik abrupt tot een einde komt. Lange tijd leeft Laura alsof er niks is gebeurd, maar op haar negentiende loopt zij vast.

Deel:

Laura groeit op in een omgeving waarin scheiding, misbruik, huiselijk geweld en uithuisplaatsing speelt. “Zonder dat mijn ouders het wisten werd ik vanaf mijn vierde misbruikt,” zegt Laura. Ze vertelt dat ze zich de details van het misbruik niet meer kan herinneren. Ze vermoedt dat ze te jong was om te beseffen wat er precies gebeurde en dat ze het daarom heeft verdrongen. “Ik kan me wel herinneren hoe en wanneer het is begonnen. Ook weet ik dat het jaren heeft geduurd en hoe het is gestopt. De dader was iemand die dicht bij de familie stond en het vertrouwen van mijn ouders genoot. Hierdoor kon hij jarenlang ongestoord zijn gang gaan.”

Zo klein als ze is, gelooft Laura dat God bestaat. Ze bidt vurig of Hij het ‘nare’ wil laten stoppen. “Er waren perioden waarin het leek dat mijn gebeden werden verhoord en het misbruik was gestopt, maar het heeft al met al nog zeven jaar geduurd voordat er definitief een einde aan kwam.”

Luier

“Wat misbruik zo anders maakt dan verkrachting, is dat het zo manipulatief is”, legt Laura uit. “Er wordt gedaan alsof het oké is wat er gebeurt en daardoor stribbel je als klein kind niet tegen. Ondanks dat het erg naar was, durfde ik er met niemand over te praten en leefde ik jarenlang met een geheim. Op een gegeven moment werd ik ouder en begon ik steeds meer te beseffen dat het niet klopte en dat het verkeerd was wat deze man deed.”

Als Laura elf jaar is, verlangt zij vurig dat er een einde komt aan het misbruik. Ze bedenkt een plan. “Ik had bedacht dat als ik een luier van mijn broertje om zou doen en daarin zou plassen en poepen, hij mij heel smerig zou vinden en niks meer met mij zou willen doen. Ondanks dat ik te gespannen was om in die luier te plassen en te poepen, werkte mijn plan wel, want toen hij zag dat ik een luier om had droop hij af. Vanaf die dag liet hij mij met rust. Ik vermoed dat hij besefte dat ik inmiddels oud genoeg was om door te hebben dat het verkeerd was wat hij deed. Het risico werd daardoor te groot voor hem.”

“Mijn verleden achtervolgde mij”

Laura besluit om nooit met iemand over het misbruik te praten en het diep weg te stoppen.  “Ik ging gewoon naar school en haalde goede cijfers. Achteraf besef ik dat ik bepaalde leegtes opvulde en steeds verder bij God vandaan ging. Ik kreeg verkeerde vrienden, ging uit en dronk veel.” Tijdens haar universitaire studie loopt Laura vast. “Ik werd achtervolgd door mijn verleden en kwam erachter dat het mij meer had gedaan dan ik dacht. Ik werd erg somber en ben maandenlang door een donker dal gegaan, voordat ik begon in te zien dat ik het niet alleen zou redden.”

Op het dieptepunt van haar leven, denkt Laura terug aan de God van haar jeugd. “Ik riep naar God: God, ik weet niet of U bestaat, maar mocht dat zo zijn, mag ik dan bij U terugkomen? Ik wist dat ik God nodig had in mijn leven.”

Genezing

Na dit ‘wanhoopsgebed’ van Laura duurt het nog drie jaar voordat zij weer een kerk bezoekt en actief gaat bidden en Bijbellezen. Dit blijft niet zonder gevolg, want ze merkt dat de teksten in de Bijbel tot leven komen en God rechtstreeks tot haar hart spreekt. “Het leek alsof wat ik las speciaal voor mij geschreven was. Ik werd enorm getroost door de Bijbelteksten. In Jesaja 61 gaat het bijvoorbeeld over de komst van Jezus naar de aarde. Er staat dat Hij is gekomen om de verslagen harten hoop te bieden.”

God liet mij zien dat ik niet mijn hele leven de Laura hoefde te zijn die was misbruikt

Als Laura dit leest, beseft zij dat ze dat op haar eigen leven mag toepassen en dat Jezus ook op aarde is gekomen om misbruikslachtoffers te troosten. “Ik geloofde dat God mijn ziel kon genezen en mijn littekens zou kunnen helen. God liet mij zien dat ik niet mijn leven lang de Laura hoefde te zijn die was misbruikt, maar dat ik door Zijn genade een nieuw persoon kon worden. Door het lezen van de Bijbel werd mijn denken vernieuwd. Mijn oude denken was gefundeerd op ervaringen van pijn en verdriet, maar door het Bijbellezen kreeg ik een nieuw en gezond denken, met als gevolg een nieuw leven, zoals staat in Romeinen 12:2.”

Bijbellezen en aanbidden

Laura voelt zich gesterkt door het Bijbellezen en de aanbiddingsmuziek in de kerk. Langzaam maar zeker ontstaat er ruimte om het misbruik te verwerken. “Mijn vertrouwen in mensen was weg, het was tenslotte een mens geweest die mij in deze positie had gebracht. Maar ik was er diep van binnen van overtuigd dat God wél te vertrouwen was en dat Hij mij zou kunnen helpen. Ik merkte dat de muziek verwoordde wat ik in mijn hart ervaarde.” De eerste weken dat Laura de kerk bezoekt, wordt zij zo geraakt door de aanbiddingsmuziek tijdens de dienst, dat zij de hele dienst zit te huilen. “Al het verdriet in mijn binnenste kwam er tijdens de kerkdienst uit en zorgde ervoor dat ik werd genezen van mijn pijn.”

Tegelijkertijd is er een enorme strijd gaande in haar hart. “Om te kunnen genezen moest ik mijn verleden onder ogen zien. Dat was erg confronterend. Ook voor mijn ouders. Zij waren erg verdrietig en vinden het nog altijd moeilijk om erover te praten.

God veranderde mij van een sombere en geïrriteerde vrouw naar de Laura die ik nu mag zijn

Toch was dit proces helend. Ik mag geloven dat ik een nieuw mens ben geworden. Er is een verschil tussen nieuw zijn, en genezen zijn met een pleister erop. Ik geloof dat God een mens zodanig kan genezen dat zelfs het litteken is geheeld. Ik ben een diepe, zware weg gegaan en heb geworsteld met en geschreeuwd naar God, maar Hij heeft mij aangeraakt en een wonder gedaan in mijn ziel!”

Bemoediging

Laura gelooft dat God iedereen wil helpen, die in geloof tot Hem komt. “Ook jij kunt ontvangen wat ik van God heb gekregen. Het is een proces dat je in geloof en gebed zult moeten doormaken, maar aan het einde van dit proces zal er genezing zijn. Laat je niet meeslepen door negatieve gedachten, die zullen je niet veel goeds brengen, maar richt je gedachten op God!

De liefde van God gaf mij emotionele stabiliteit, waardoor ik veranderde van een snel geïrriteerde, sombere vrouw, in de nieuwe Laura die ik nu mag zijn. Ik ben bevrijd van de last van mijn verleden en kom eindelijk tot het doel dat God voor mij heeft bestemd. Dat gun ik jou ook! Mijn advies voor iedereen die verdriet en gemis in zijn leven ervaart is: lees in je Bijbel, (aan)bid en laat de muziek doordringen in je hart!”

Lees ook: ‘Door een medische misser kwam ik in een rolstoel terecht

Geschreven door

Rita Maris

--:--