Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gods wil ontdekken

Tips om je verder te helpen

Wil jij ook weten wat God in bepaalde situaties wil? Hoe kun je Gods wil eigenlijk ontdekken en hoe voorkom je dat je heel krampachtig op zoek gaat?

Deel:

God wil ontdekken: wat bedoel je hiermee?

Wanneer je het over Gods wil hebt, kun je aan verschillende dingen denken, bijvoorbeeld over wat God van iedereen vraagt. God wil niet dat wij liegen, stelen, overspel plegen, trots zijn en enzovoort. Dit zijn geboden voor ons eigen bestwil. Het maakt niet uit waar je woont: deze zaken gelden voor iedereen op de hele wereld.

Bij ‘Gods wil’ kun je ook denken aan wat zijn wil is voor individuele mensen. Dat is persoonlijk en dus niet voor iedereen. God koos Maria als moeder van Jezus uit. David werd opvolger van koning Saul. Zo zijn er onnoemelijk veel andere voorbeelden te geven van Gods wil met afzonderlijke mensen. Wanneer God iemand iets persoonlijks vraagt, maakt hij dat niet alleen duidelijk, hij bevestigt dat ook.

Bij ‘Gods wil’ kun je ook denken aan Gods persoonlijke toestemming. God geeft ons ruimte om over allerlei onderwerpen zelf keuzes te maken. Het is dan niet zo dat je iets moet doen; je mag het doen. Je hebt vrijheid om zelf keuzes te maken. God verbiedt ons te stelen. Je mag wel zelf kiezen waar je je boodschappen doet… De ruimte die wij van God gekregen hebben om zelf beslissingen te nemen, is vaak groter dan we in eerste instantie denken.

Wanneer je de ruimte die God ons geeft verwart met Gods wil voor alle mensen of voor individuele mensen, kun je in een krampachtige houding terechtkomen. Dat wordt niet van ons gevraagd…

Wanneer je Gods wil over bepaalde zaken wilt weten, beantwoord dan voor jezelf de vraag waar je naar op zoek bent: naar Gods universele wil die hij voor elk mens heeft, naar Gods specifieke plan met jou of naar de keuzevrijheid die hij jou geeft. Dat zet je in de goede richting en voorkomt onnodige krampachtigheid.

Gods wil ontdekken gaat niet vanzelf

Wanneer je iets wilt ontdekken, moet je daar moeite voor doen. '… probeer te begrijpen wat de HEER wil.' , schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Daarmee onderstreept hij dat dit inspanning vraagt. Het is voor ons niet altijd gemakkelijk om God te begrijpen. Wij overzien maar een beetje van alles wat er speelt en daarbij communiceren wij vaak ook nog op onze eigen golflengte. Om meer te begrijpen van wat God wil, moeten wij op hem afgestemd zijn.

In de Bijbel wordt ons niet alleen de opdracht gegeven te proberen Gods wil te begrijpen, dit boek verduidelijkt ook veel van Gods wil. Op verschillende plaatsen gebeurt dat heel duidelijk en direct, bijvoorbeeld in de Tien Geboden en in de Bergrede. Bijbelverhalen en gelijkenissen kunnen ook uitgangspunten aanreiken die je helpen Gods wil te verstaan.

Naast de Bijbel maakt God soms ook op andere manieren duidelijk wat hij wil. Dat kan bijvoorbeeld door profetieën, visioenen, gezichten, dromen, preken, ontmoetingen met anderen en soms zelfs engelen. Omdat God zichzelf niet tegenspreekt, is het goed deze aan de Bijbel te toetsen.

Wanneer je Gods wil wilt weten, kun je niet zonder communicatie. De Bijbel nodigt ons ook om met onze vragen en zorgen naar God toe te gaan. Omdat God het goede met elk mens voor ogen heeft en de Heilige Geest ons wil leiden, mogen wij erop vertrouwen dat hij ons de weg wijst.

Artikel gebaseerd op De wil van God of Zijn toestemming, van Dick Slikker

--:--