Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'God leert ons om te slapen tijdens de storm'

Henk Binnendijk over corona

Natuurlijk mist hij innige omhelzingen met zijn geliefden en kan hij niet wachten om weer naar de kerk te gaan. Maar bang is Henk Binnendijk (85) niet in deze tijd van Corona. “Het woord van God is in staat om ons moed te geven. Hij leert ons om te slapen tijdens de storm.”

Deel:

Hoe zit u erbij in deze tijd van Corona?

Henk Binnendijk: “Mijn spreekbeurten zijn allemaal afgezegd. Dat heeft als voordeel dat ik geen spanning meer heb. Hoe vaak ik ook op een podium heb gestaan, voor elke spreekbeurt voel ik spanning. Dat wil ik graag zo houden. Er is er maar Eén die Gods koninkrijk bouwt en dat is God zelf. God gebruikt mensen, maar Híj is het die harten raakt. Zodra ik denk dat ik het zelf kan, sta ik buitenspel. De eerste weken in quarantaine vond ik heerlijk, omdat ik van die spanning af was. Maar toen ik naar Nederland Zingt zat te kijken en al die mensen in die kerk zag zitten, dacht ik: wat mis ik dat enorm. Ik mis de mensen, ik mis het om de boodschap door te geven.”

Wat mist u nog meer?

Henk Binnendijk: “Het is lastig om écht contact te maken, als je alleen maar telefonisch of op een paar meter afstand met geliefden kan praten. Ik mis het om elkaar even in de armen te kunnen vallen. Doe alles zonder morren, staat er geschreven. Ik kan wel schoppen tegen de situatie, maar dit is een gegeven. We moeten er het beste van maken. Voor de één is deze Coronacrisis vele malen moeilijker dan voor de ander. Mij geeft het mogelijkheden. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Omdat ik niet preek, heb ik meer tijd. Een deel van die tijd gebruik ik voor achterstallig onderhoud in huis en tuin. Een ander deel gebruik ik voor Bijbellezen en bidden. Omdat ik nu geen preek hoef voor te bereiden, zoek ik Gods aangezicht omdat ik bij God wil zijn. Mijn motieven zijn zuiverder, het gaat me om God. Ik beleef daar heel veel vreugde van.”

Hoe gaat dat dan, zo’n ontmoeting met God?

Henk Binnendijk: “Ik ga om 9 uur mijn tuinhuis in en kom er soms pas om half 1 uit. Er is geen internet en geen telefoon, dus ik kan niet worden gestoord. Ik zwerf door de heel Bijbel heen. Soms komt er een tekst in mijn gedachten en dan zoek ik die op. Het heeft wel iets van de hemel. Van tijd tot tijd proef ik dat de Heere daar is, in de stilte. Net als bij Elia, die God niet vond in de storm, de aardbeving of het vuur, maar in de fluisterende, zachte koelte. Soms lach ik, soms huil ik als ik iets lees. Oh God, wat bent U onbeschrijflijk goed.”

Door uw leeftijd hoort u in deze tijd van Corona tot de kwetsbare groep. Bent u niet bang?

Henk Binnendijk: “Ik vind deze tijd verschrikkelijk voor mensen die lijden, en ik lijd met hen mee, maar voor mezelf ben ik niet bang. Gisteren las ik in mijn Bijbel over de storm op het meer van Galilea. Jezus ligt op het achterdek te slapen, totdat de discipelen hem wakker maken: ‘Interesseert het U niet dat we vergaan?’ Dan stilt Jezus de storm en zegt Hij: ‘Waarom waren jullie nou zo bang? Hebben jullie geen geloof?’ Daar zit een vermaning in. Begrijp me goed: ik ben door allerlei stormen gegaan en weet heel goed wat angst is. Ik heb op het punt gestaan om televisieopnames of spreekbeurten af te bellen, omdat de spanning me te veel werd. ‘s Nachts kan ik piekeren en vaak word ik somber wakker. Dan denk ik aan David die voor Goliath staat. Hij was vast bang, maar praat die angst onmiddellijk weg. Hij zegt: ‘Jij komt mij tegemoet met een zwaard en speer, maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. Hij zal jou in mijn macht geven’. Dat is geloof! Een held is niet iemand die niet bang is, maar iemand die gaat, ondanks dat hij bang is.”

Ik protesteer tegen mensen die Corona een straf van God noemen

Wat kunnen wij nu doen als we ons zorgen maken om onze gezondheid, financiën of geliefden?

Henk Binnendijk: “Als je geen christen bent, lijkt dat mij lastig. Maar als je God kent, denk ik: Je hebt toch een Bijbel? Je kunt toch bidden? Dat klinkt een beetje hard misschien, maar wat je situatie ook is: zoek Gods aangezicht! Het woord van God is in staat om je moed te geven. Jezus zegt: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Als we ons dagelijks voeden met Gods woord: dat is kijken met ogen van de hemel. Dat wil niet zeggen dat je niet lijdt, want je staat met beide benen op de aarde. Maar als je je oog richt op Jezus en opziet naar Zijn gelaat, dan wordt het aardse zo wonderlijk vaag… Er zijn predikers die roepen dat Corona een straf van God is. Dat is precies wat de vrienden van Job tegen hem zeggen, als hij volop lijdt. Job wijst dit af en ook God zegt tegen die vrienden: ‘Jullie hebben niet recht van Mij gesproken.’ Ik protesteer tegen mensen die Corona een straf van God noemen. God laat ons niet in zijn boekhouding kijken. Ik geloof dat God weet wat hier op aarde gebeurt en dat Hij ons door dit alles allerlei lessen kan leren.”

Als je met je hart in de hemel leeft, verdwijnt de angst

Wat voor lessen? 

Henk Binnendijk: “Hij leert ons om te slapen tijdens de storm. Wij proberen te redden wat er te redden valt, maar wij mensen, met al onze wetenschappen en technieken, staan machteloos in crises als deze. Alleen de hemel kan de aarde redden. Dat schrijf ik ook in mijn nieuwste boek: Hoe ziet de hemel eruit? God, die in de hemel op de troon zit, heeft een geweldig raadsbesluit. Hij weet wat hij doet, hoor. Als je met je hart in de hemel leeft, verdwijnt de angst. Toen Johannes gevangengenomen werd en naar Patmos werd gestuurd, had hij het daar vast heel moeilijk mee. Hij was het gewend om te spreken en nou zat hij daar niets te doen. Totdat hij een stem hoorde: ‘Schrijf alles wat je ziet en hoort op en stuur het naar de zeven gemeenten.’ Hij keerde zich om en zag Jezus. Wat moet Johannes dankbaar zijn geweest dat hij naar Patmos was gestuurd. Deze tijd van Corona kan een goede tijd in ons leven zijn. We staan onder druk, maar daar is God.”

Ziet U in deze tijd al iets van die hemel op aarde?”

Henk Binnendijk: “Ik denk dat God zeker aan het werk is. De saamhorigheid is gegroeid. Onze kinderen brengen ons bloemen en gebak en zijn ontroerend goed voor ons. Mijn buren zeiden dat ik moest bellen als ik iets nodig heb. Dat vind ik prachtig! God gebruikt ons ten volle. Hij zoekt mensen die leren om hier op aarde met hun voeten op de grond te staan en met hun hart in de hemel te leven. In de mate waarop wij dat nu leren, in ons huwelijk, gezin en de samenleving, kan Hij ons straks gebruiken als Hij verschijnt om de hemel op aarde te brengen. Daarom ben ik opgewekt, ondanks het lijden, want er komt straks iets prachtigs tevoorschijn.”

Lees ook: kerk zijn in tijden van Corona

Beeld: Nienke van Denderen

Geschreven door

Charlotte van Egmond

--:--