Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Het getal 666, het coronavirus en Bill Gates

Hebben zij iets met elkaar te maken?

De corona-uitbraak wordt door de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO inmiddels bestempeld als een pandemie. Veel gelovigen vragen zich af of deze wereldramp tot de ‘tekenen der tijden’ behoort waarover Jezus in de Bijbel spreekt. Leven we inderdaad in de eindtijd? Wat heeft het getal 666 met het coronavirus te maken? En waarom duikt de naam van Bill Gates iedere keer op in deze context?

Deel:

'En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.' Openbaring 13:16-18 (HSV)

Ds. K. van den Geest beantwoordt regelmatig vragen van jongeren op Refoweb.nl. Daar zitten de laatste tijd vaak vragen bij over het coronavirus en de eindtijd. Hij vertelt: “Iemand vroeg mij laatst: ‘Zou het vaccin voor het coronavirus het merkteken 666 van het beest in Openbaring kunnen zijn? De letters van corona vormen de getallen 3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66 en heeft 6 letters = 666.’ Mijn antwoord was dat een christen niet moet leven bij de gratie van speculaties, maar bij de Gratie Gods in Jezus Christus. Ook in tijden van coronacrisis schuilen we bij Hem, die Zelf de verzoekingen van satan doorstond door onder andere te verwijzen naar Psalm 91. Daar lezen we hoe de pest rondwaart in de duisternis, maar dat de plaag de tent van de rechtvaardige niet zal treffen, omdat de Allerhoogste hem beschermt. Dat is de houding waarin een christen moet leven, juist in deze angstige tijd.”

Vertrouwen

“Ik geloof dat elkaar angst aanpraten met speculaties en fantasieën over getalssymbolieken niet voortkomt uit vertrouwen,” vervolgt Van den Geest. “Het lijkt meer afkomstig van de hedendaagse bronnen van nepnieuws, die er belang bij hebben mensen en gemeenschappen te ontwrichten. Dus ga niet googelen, want dat leidt tot goochelen. Openbaring is niet geschreven om ons dit soort angsten aan te praten, maar om ons te doen vertrouwen op Hem die de geschiedenis leidt en de wereld in Zijn hand heeft en houdt, tot het einde der tijden.”

Ga niet googelen, want dat leidt tot goochelen

Nu het virus wereldwijd om zich heen grijpt en een vaccin de enige oplossing lijkt, geven sommigen aan bang te zijn dat we via dit vaccin het ‘merkteken’ van het beest geïnjecteerd krijgen, zoals beschreven staat in Openbaring 13. Is dit een reële angst en waarom duikt de naam van Bill Gates iedere keer op in deze context?

Liefdadigheid van Bill Gates

Bill Gates, oprichter van softwareconcern Microsoft, is de op een na rijkste persoon ter wereld. Hij heeft inmiddels zijn goededoelenfonds, de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’ ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Zijn fonds redde de afgelopen twee decennia veel levens in arme landen door grootscheeps in te zetten op de strijd tegen ziekten als aids, malaria en tuberculose. In zes jaar tijd schonk Gates ruim 1,5 miljard dollar aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om onder meer de ontwikkeling van coronavaccins te bevorderen. Doel: een vaccin voor alle ruim 7 miljard aardbewoners. Maar is hij echt een filantroop? Of heeft hij een verborgen agenda?

Geplande actie

“In 2015 voorspelde Gates in een toespraak dat de eerstkomende wereldramp waarschijnlijk geen atoomramp, maar een pandemie zou zijn,” vertelt journalist Pieter Beens bij Groot Nieuws Radio. “Deze uitspraak van Gates wordt uit zijn verband getrokken en is voor complotdenkers reden genoeg om te vermoeden dat de coronacrisis een geplande actie is. Ik geloof daar niet in. Diverse virologen waarschuwden al lange tijd voor pandemieën veroorzaakt door virussen. Dat Gates gezegd heeft dat er een pandemie aan komt, zegt dus niets.”

Virologen waarschuwden al lange tijd voor pandemieën veroorzaakt door virussen

Merkteken van het beest: 666

Wie Gates’ verstand van computers combineert met de invloed die hij met zijn donaties aan het WHO zou kopen én zijn pleidooi voor vaccins, zou maar één conclusie kunnen trekken: met de door Gates gesponsorde vaccins wordt straks een chip ingebracht waarmee het ‘merkteken van het beest’ uit Openbaring 13 werkelijkheid wordt, schrijft Beens op RD.nl. “En is dat niet precies wat een vorig jaar door Gates ingediend octrooivoorstel – waarvan het nummer ook nog eens drie zessen bevat – beoogt?”

Chip in het vaccin

In de radio-uitzending licht Beens toe waarom dit scenario volgens hem niet aannemelijk is. “Het klopt dat Gates geld verdient met het produceren van coronavaccins. Maar het verhaal dat er stiekem een chip in dit coronavaccin zou worden geplaatst zodat Gates de hele wereldbevolking aan zich kan onderwerpen, is heel ver gezocht. Er bestaan simpelweg geen vloeibare chips die door de dunne naald passen waarmee wordt gevaccineerd. Daarnaast is het coronavaccin niet verplicht; iedereen heeft het recht om dit vaccin te weigeren.”

Hoe werkt chippen wel? Met een wat grotere, holle naald wordt een microchip van één centimeter lang en een paar millimeter dik onderhuids geïnjecteerd. Dit zijn de afmetingen van de kleinste chip die bijvoorbeeld bij dieren wordt ingebracht. Een microchip-implantaat is gebaseerd op radio-frequency identification (RFID). Hij wordt verpakt in een omhulsel van silicaatglas.
Bron: Wikipedia

Onderzoek

Tim Verheyden is reportagemaker en expert desinformatie. Ook hij deed onlangs onderzoek naar alle theorieën omtrent Bill Gates die vooral online de ronde doen. Op VRT.nws schrijft hij: “In een interview met CNN uit 2013 zegt Gates: ‘We geloven dat er in dit decennium ongelofelijke vooruitgang kan worden geboekt, zowel bij het uitvinden van nieuwe vaccins als bij het zorgen dat ze terechtkomen bij alle kinderen die ze nodig hebben. We hebben nog maar een stuk of zes of zeven vaccins nodig – en dan heb je alle instrumenten om de kindersterfte te verminderen, de bevolkingsgroei terug te dringen, en alles – de stabiliteit, het milieu – heeft daar baat bij.’

Er een verschil tussen populatie uitdunnen en populatiegróéi uitdunnen

“Die laatste uitspraak van Gates wordt door velen geïnterpreteerd als ‘vaccins gebruiken om de wereldbevolking uit te dunnen’,” zegt Verheyden. “Alleen is er een verschil tussen populatie uitdunnen en populatiegróéi uitdunnen. Hier zegt hij duidelijk populatiegroei. Het is een sociologische redenering. Hij gelooft dat vermindering van kindersterfte de populatiegroei kan verminderen. In veel landen waar veel kindersterfte is, hebben families gemiddeld meer kinderen. Waar minder kindersterfte is, hebben mensen ook minder kinderen. De video waarbij dat stuk uit zijn context wordt gerukt, ging viraal en is meer 700.000 keer bekeken en meer dan 40.000 keer gedeeld op Facebook. De oude video duikt vandaag weer op en voedt de complottheorieën.”

'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.' Mattheus 24 : 6-13

Einde der tijden

“Dat een coronacrisis te maken heeft met het einde der tijden, dat zal ik niet ontkennen,” besluit ds. Van den Geest. “Maar hoe die samenhang precies in elkaar zit, daarover is ons niets geopenbaard. Wij moeten slechts blijven bij Gods beloften, zoals ons gegeven in de Schrift.”
“Naarmate de crisis langer duurt, worden we kritischer,” zegt Beens aan het eind van het gesprek in Groot Nieuws Radio. “Houd in je achterhoofd dat de duivel eropuit is om verdeeldheid te zaaien. Check altijd je bronnen en neem niets klakkeloos aan. Waakzaam zijn is prima, maar blijf je verstand gebruiken!”

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--